Barion Pixel

Tudástár

A KÖZÉLET ISKOLÁJA ALAPÍTVÁNY 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Az Alapítvány Alapító Okiratban rögzített céljait az alább összefoglalt tevékenységekkel valósítottuk meg 2017-ben.

1.    Oktatás, képzés

2017 folyamán összesen 17 képzést tartottunk. A résztvevők száma összesen közel 300 volt, a visszajárókat is tekintetbe véve mintegy 250 különböző embert értünk el. A résztvevők kb. egyharmada volt valamilyen kirekesztett társadalmi csoport vagy kisebbség tagja, a többiek szociális területen, illetve civil szervezetekben dolgozó szakemberek voltak. A résztvevők toborzásának módja, amely nem változott a korábbi évek gyakorlatához képest: terjesztés a Közélet Iskolája Facebook oldalán és honlapján, a képzések felhívásainak célzott eljuttatása a Közélet Iskolája szimpatizánsaihoz és budapesti szociális és közösségi intézményekhez, személyes meghívások.

A képzések, melyek helyszíne 2017-ben is a legtöbb esetben az Auróra közösségi központ volt, a hátrányos helyzetű résztvevők számára ingyenesek. Szükség szerint utazási támogatást, a vidéki résztvevőknek szállást biztosítottunk ebben az évben is, emellett mindenki kapott ebédet, kávét, teát és rágcsálnivalót a képzések idején.

2017-benn folytattuk a közösségi szállásadás gyakorlatát is, amikor az Iskola szimpatizánsai szállásolták el egy-egy képzésünk vidéki résztvevőit, önkéntesen, szívességi alapon.

A képzési felhívásokban mindig közöljük, hogy aki teheti, a részvételhez járuljon hozzá adománnyal. 2017-ben 556 000 forint képzési hozzájárulást adott adományként 72 fő, azaz a résztvevők közel egynegyede. Ők azok, akik saját maguk vagy küldő szervezetük segítségével ezt megengedhették maguknak.

A korábbi évekhez hasonlóan a képzések többségét a Közélet Iskolája egy munkatársa tartotta meg egy külső szakértő, illetve több esetben meghívott vendégelőadók részvételével. Szervezetünkben folyamatosan nő a külső képzők száma, 2017-ben 17 jól felkészült szakértő segítette a magas színvonalú képzések megvalósítását.

A csoportok maximális létszáma a korábbi, jól bevált gyakorlat szerint max. 20-25 fő. Túljelentkezés esetén ebben az évben is a hátrányos helyzetű jelentkezőket részesítettük előnyben.

Alapozó képzéseink:

A folyamatosan fennálló igényt kielégítve minden tanévben megtartjuk az alábbi alapozó képzéseket:

A Hogyan szervezzünk csoportot? című kétnapos képzésen ebben az évben 17 fő vett részt.
Beszámoló >>>

Az Érdekérvényesítés és bázisépítés című kétnapos képzésen 21 fő vett részt.
Beszámoló >>>

Elméleti képzéseink:

A felszabadítás pedagógiája címmel 2015 és 2016 után immár harmadszor, 2017-ben is tartottunk képzést az Artemisszió Alapítvánnyal együttműködésben egy 3×2 napos kurzus keretében, amelyen 15 ember vett részt.

Beszámolók:
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/nemcsak-pedagogiai-szemlelet-hanem-cselekvesi-folyamat-beszamolo-a-felszabaditas-pedagogiaja-kepzesrol-1
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/a-felszabaditas-pedagogiaja-a-masodik-alkalom-utan
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/a-felszabaditas-pedagogiaja-beszamolo-a-3-alkalomrol

2017-ben a Balassagyarmati Büntetés-végrehajtási Intézetben tartottuk meg a Társadalmi egyenlőtlenségek a mai Magyarországon című képzésünket 10 héten keresztül heti egy alkalommal, tíz fogvatartott férfi részvételével.
Beszámoló >>>

Az eddig csak börtönökben tanított állampolgári jogi tananyagunkat idén egy nyitott csoporttal is megtartottuk, a TASZ-szal együttműködésben, A jogaid nem védik meg magukat címmel, 8 alkalommal, heti rendszerességgel. Az induló létszám 12 volt, közülük 7-en maradtak a végére.
Beszámolók:
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/a-jogaid-nem-vedik-meg-magukat-egy-resztvevo-beszamoloja
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/a-jogaid-nem-vedik-meg-magukat-kepzesi-beszamolo-az-egyeni-projektekrol

Civil szervezetek munkájának tudatos tervezéséhez adott elméleti és gyakorlati segítséget a kétnapos Stratégiai tervezés című képzés, melyen 20 fő vett részt.
Beszámoló >>>

Gyakorlati képzéseink:

Az Erőszakmentes kommunikációról szóló egynapos képzést a 2015 és 2016 évi képzést követően ebben az évben egy alkalommal tartottuk meg, 18 fő részvételével, a NANE közreműködésével.
Beszámoló >>>

Média az érdekképviseletben címmel idén háromnapos képzést tartottunk 18 fő részvételével. Témáink voltak: a közösségi média használata, a főáramú sajtó használata, a sajtókampányok felépítése és a nyilatkozással kapcsolatos tudnivalók.
Beszámoló >>>

Ki mit tud a helyi ügyekről? címmel a közérdekű adatok használatáról az érdekvédelemben – volt tárgya egy kétnapos képzésnek a LogMeIn cég támogatásával, amelyen 5 fő vett részt.

Grassroots organizing címmel egynapos angol nyelvű képzést tartottunk (a CEU 20 diákjának) a társadalmi mozgalmakról és az alulról szerveződő érdekvédelem és aktivizmus elméletéről és módszereiről.
Beszámoló >>>

A TASZ Fogyatékosság erő! című képzéssorozat keretében együttműködő partnerként összesen hét szervezet több mint 20 képviselőjének nyújtottunk képzést a csoportszervezés alapjairól, a stratégiai tervezésről és a toborzásról. A projekt 2018-ban folytatódik.

Egyéb pedagógiai programjaink:

A csoportos problémamegoldásról, döntéshozásról és konfliktuskezelésről tartottunk három alkalmas képzést 19 fő részére, amelyen a moderálás alapjain túl ismereteket szereztek a résztvevők a grafikus facilitálásról és a közösségi meditációról is.
Beszámolók:
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/kozossegi-mediacio-es-bekito-korok-beszamolo
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/grafikus-facilitalas-egy-resztvevo-beszamoloja

Részvételi akciókutatás műhely: 2016 szeptemberében indítottunk egy 6 alkalomból álló szakmai műhelysorozatot a részvételi akciókutatás módszertanáról. 2017 során ebből négyet tartottunk meg alkalmanként 18-20 fő résztvevővel. A sorozat keretében 6 szervezet mutatta be munkáját.
Beszámoló >>>

Képzések menekülteknek: 2017 során kétféle képzést is tartottunk a Közép-európai Egyetem (CEU) menekült-oktatási programjában, az OLIve-ban. A Menedék Egyesülettel közösen összesen 12 műhelyfoglalkozást tartunk a program diákjainak, emellett Társadalompolitika tantárgyból tart egyik munkatársunk egyéni órákat egy menekült diáknak.
Beszámoló >>>

Társadalmi mozgalmak filmekben címmel filmklubot szerveztünk, ahol 8 héten át heti rendszerességgel mutattunk be egy-egy társadalmi problémával foglalkozó alkotást. Ezen a programon alkalmanként 15 fő vett részt.
Beszámoló >>>

Hatodik Nyári egyetemünket A Város Mindenkié csoporttal közös szervezésben a civilség és politika kapcsolata témájában tartottuk meg. A két nap alatt nyolc szervezet ismertette munkáját, programját, stratégiáját a témában és két filmet néztünk meg közösen. A kétnapos programon mintegy száz fő vett részt.
Beszámoló >>>

2.    Kutatás

Mikor van a tetteknek ideje, ha nem ilyenkor?

2017-ben utolsó szakaszába ért a 2016-ban indult programunk: a Tettek ideje kutatás eredményeit egy utazó kiállítás, számos műhelybeszélgetés és egy a múzeumi szakemberek és lakásszegénységet megtapasztalt kutatók együttműködésében a Kassák Múzeumban megrendezett időszaki kiállítás mutatta be, A Tettek ideje. Lakhatási mozgalmak a 20. században címmel. Az utazó kiállítás molinói 2017 egész évben az Auróra közösségi ház utcára néző falán voltak láthatók 0-24 órában.
Összefoglalók >>>
Feketemosó különszám >>>
Kassák Múzeum >>>

A Tettek ideje kutatás rangos nemzetközi elismerésben is részesült. Elnyertük a SozialMarie egyik 2000 eurós díját, amely olyan kezdeményezéseket jutalmaz, amelyek új megközelítésmódokkal innovatív válaszokat adnak napjaink társadalmi kihívásaira.
Bővebben >>>

Önállóan lakni – közösségben élni

Az Önállóan lakni – közösségben élni kutatócsapat tíz mozgássérült ember és négy szövetséges együttműködéseként indult 2016-ban. A kutatás annak feltárására irányult, hogy milyen lehetőségei és akadályai vannak a fogyatékos emberek önálló lakhatásának ma Magyarországon. A kutatás lezárulta után a csoport érdekvédelmi tevékenységbe kezdett az akadálymentes tömegközlekedésért és az önálló lakhatásért, most már több mint 20 taggal, melyet a Civil Kollégium Alapítvány is támogat egy közösségszervező fizetésének biztosításával.
Bővebben >>>

3.    Stratégiai tervezés

2017 során összesen hét civil szervezetnek segítettünk a stratégiai tervezésben és abban, hogy tudatosan, átgondoltan és így valóban hatékonyan és eredményesen tudják végezni munkájukat. Büszkék vagyunk rá, hogy együtt dolgozunk közösségi, jogi, LMBTQ, kulturális, társadalomtudományi, drogprevenciós és lakhatási szervezetekkel is a stratégiájuk építésén.
Bővebben >>>

4.    Kiadványok kiadása és terjesztése

Velünk beszélj, ne rólunk!

A 2016-ban 500 példányban megjelent első könyvünk 2017-ben szinte teljesen elfogyott a Napvilág Kiadó segítségével, illetve saját terjesztésünkben.
Bővebben >>>

Anya kiáll és beszél

2017-ben elkészült az aktivistákat és érdekvédőket bemutató könyvsorozatunk második része. Az Anya kiáll és beszél című kötet bemutatja, hogy az anyaság milyen akadályokat gördít a nők politikai szerepvállalása elé, ezeket az akadályokat hogyan lehet leküzdeni és ez a szerepvállalás mit jelent az érintett nők számára. A könyv a Napvilág Kiadó gondozásában, 500 példányban jelent meg.
Bővebben >>>

Feketemosó

Az elmúlt tanévben is folytattuk a Feketemosó című közéleti szabadlapunk kiadását. A havi 350 példányban megjelenő lapot szociális és közösségi intézményeken, illetve közösségi vezetőkön keresztül juttattuk el hátrányos helyzetű emberekhez, akik e nélkül nem jutnak hozzá független, minőségi közéleti tájékoztatáshoz. Két év után, 2017 decemberében a lap kiadását felfüggesztettük.
Bővebben >>>
A lap kiadásának felfüggesztéséről bővebben >>>

5.    Egyéb tevékenységek

Tanévnyitó: 2017 szeptemberében tartottuk meg 4. tanévnyitónkat 25 fő részvételével, ahol kerekasztal beszélgetést tartottunk arról, hogy mi a szerepe a társadalmi helyzetnek a választásokon való részvételben.
Bővebben >>>

Mártát a Magdolnának! 2017 tavaszán a Közélet Iskolájának csapata támogatta Bolba Márta evangélikus lelkész kampányát az áprilisi józsefvárosi időközi képviselőválasztáson. A jelöltet indító Közöd Civil Társasággal közösen A választás mindenkié! címmel segédletet készítettünk az alulról szerveződő csoportok helyi választási kampányához.
Bővebben >>>

Mozdulj a Losiért! 2017 őszén a Civil Kollégium Alapítvány támogatásával indult el a Mozdulj a Losiért program Józsefvárosban. A közösségszervező program célja, hogy megerősítse a Losonci Általános Iskola szülői közösségét és konkrét fejlesztéseket kényszerítsen ki az iskola fenntartójánál. A programot Badzsó Istvánné Angéla valósítja meg a CKA támogatásával.
Bővebben >>>

Civilizáció kampány: 2017-ben is folytatódott a Civilizáció kampány a Közélet iskolája részvételével, amelyben számos civil szervezet működik együtt a civil szektort megbélyegző és ellehetetlenítő kormányzati intézkedésekkel szemben.
Bővebben >>>

Szabad Október Fesztivál: 2017-ben második alkalommal szerveztük meg a Szabad Október Fesztivált, ebben az évben is a Gólya Szövetkezeti Presszóval és a Kettős Mérce bloggal közösen, azzal a céllal, hogy az 1956-os és az Őszirózsás forradalmak baloldali gyökereit felelevenítsük és újra élővé tegyük.
Bővebben >>>

Ashoka-tagság: Munkatársunkat, Udvarhelyi Tesszát választotta meg a világ nyolcvan országában jelen lévő nemzetközi civil szervezet a 36. magyar Ashoka-taggá. Avatására kétéves kiválasztási folyamatot követően 2017 januárjában került sor. Mozgalomépítő tevékenységét, egymásra szervesen épülő szervezetek alapítását ismerték el ezzel a gesztussal.
Bővebben >>>

6.    Kommunikáció:

Honlap
2017 folyamán havi átlagban 700 látogató átlagosan egy alkalommal látogatta meg az oldalt. A látogatók visszatérési aránya kb. 60%.

Facebook
2017 végén 2600 lájkolónk volt, számuk hetente kb. 15 fővel emelkedik.

Hírlevél
A Közélet Iskolája hírlevelét 2015 márciusa óta juttatjuk el e-mailes formában a szervezet szimpatizánsaihoz (képzések és egyéb programok résztvevői). A címzettek száma 2017 végén 700 fő.

Megjelenés a sajtóban
A Közélet Iskolája a sajtóban 47 alkalommal jelent meg 2017 során.

7.    Önképzés
Storytelling műhely: munkatársunk, Udvarhelyi Tessza a MagNet Bank és az Ashoka közös szervezésében vett részt egy egynapos képzésen a storytelling módszertanáról.

Regionális Ashoka találkozó: munkatársunk, Udvarhelyi Tessza Lengyelországban járt egy kétnapos találkozón, ahol kelet-európai Ashoka-tagokkal cserélt tapasztalatot a társadalmi változások előmozdításának módszereiről.

Az egyetemi “közösségi oktatás” lehetőségei: munkatársunk, Dósa Mariann Skóciában részt vett egy, az Erasmus+ program keretében megvalósult tanulmányúton, ahol olyan közösségi célú kezdeményezéseket, illetve egyetemi tanszékeket látogatott meg, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak annak a helynek a tágabb közösségéhez, ahol működnek.

8.    Kuratórium, Tanácsadó Testület, közhasznúság

A Közélet Iskolája Alapítvány Kuratóriuma 2017-ban két ülést tartott. Többek között megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi beszámolót és költségvetést, valamint az Alapítvány 2017. évi szakmai stratégiáját. Ugyancsak a tevékenységek jövőbeli stratégiai kérdéseiről folytatott konzultációt az első alkalommal összehívott Tanácsadó Testület.

Két lezárt pénzügyi évet követően 2017-ben sor került az Alapítvány közhasznú jogállásának bejegyzésére és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosítására.

Az Alapító Okirat olvasható a honlapon >>>

9.    Személyi ügyek

2017-ban az Alapítványban három fizetett munkatárs dolgozott. Udvarhelyi Éva Tessza ügyvezető igazgató és Dósa Mariann oktatási programvezető mellett Badzsó Istvánné Angéla a Mozdulj a Losiért program közösségszervezőjeként erősíti a csapatot. Ezen kívül Csengei Andrea az Önállóan lakni kutatócsoport egyik koordinátora. Folytattuk a szegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását is. A fotózást és a kiadványok terjesztést 1-1 fő végezte alkalmi munkavállalóként, egyszerű munkaszerződéssel.

Az Alapítvány munkáját 2017-ban is önkéntesek segítették. A pénzügyeket a korábbi évekhez hasonlóan Dániel Anna önkéntes kezeli, és önkéntesek segítik a kiadói munkát, illetve a kutatást is. Az adományszervezést Ledniczky Lívia segíti önkéntesként, mint a Közélet Iskolája nagykövete. Többen technikai és fordítási segítséget nyújtottak a működéshez. A folyamatos munkát végzőkkel önkéntes szerződést kötöttünk.

A Közélet Iskolája csapatáról bővebben >>>

10.    A működés technikai feltételei

A Közélet Iskolája 2017-ben is az Auróra közösségi központban működött. A honlap technikai üzemeltetését a Smartagon.com biztosítja térítésmentesen, a karbantartást munkatársaink és önkénteseink végzik.

Fotó: Vörös Anna

Megosztás Facebookon
A Közélet Iskolája célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük az önszerveződéshez szükséges tudást és képességeket. Képzéssel, stratégiai tervezések vezetésével, kutatással és tudástermeléssel támogatjuk a civil szervezeteket és alulról szerveződő csoportokat...
Kosár
//
A kosarad üres.
0
//
Megszakítás