Barion Pixel

Tudástár

A KÖZÉLET ISKOLÁJA ALAPÍTVÁNY 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Az Alapítvány Alapító Okiratban rögzített céljait az alább összefoglalt tevékenységekkel valósítottuk meg 2017-ben.

1.    Oktatás, képzés

2017 folyamán összesen 17 képzést tartottunk. A résztvevők száma összesen közel 300 volt, a visszajárókat is tekintetbe véve mintegy 250 különböző embert értünk el. A résztvevők kb. egyharmada volt valamilyen kirekesztett társadalmi csoport vagy kisebbség tagja, a többiek szociális területen, illetve civil szervezetekben dolgozó szakemberek voltak. A résztvevők toborzásának módja, amely nem változott a korábbi évek gyakorlatához képest: terjesztés a Közélet Iskolája Facebook oldalán és honlapján, a képzések felhívásainak célzott eljuttatása a Közélet Iskolája szimpatizánsaihoz és budapesti szociális és közösségi intézményekhez, személyes meghívások.

A képzések, melyek helyszíne 2017-ben is a legtöbb esetben az Auróra közösségi központ volt, a hátrányos helyzetű résztvevők számára ingyenesek. Szükség szerint utazási támogatást, a vidéki résztvevőknek szállást biztosítottunk ebben az évben is, emellett mindenki kapott ebédet, kávét, teát és rágcsálnivalót a képzések idején.

2017-benn folytattuk a közösségi szállásadás gyakorlatát is, amikor az Iskola szimpatizánsai szállásolták el egy-egy képzésünk vidéki résztvevőit, önkéntesen, szívességi alapon.

A képzési felhívásokban mindig közöljük, hogy aki teheti, a részvételhez járuljon hozzá adománnyal. 2017-ben 556 000 forint képzési hozzájárulást adott adományként 72 fő, azaz a résztvevők közel egynegyede. Ők azok, akik saját maguk vagy küldő szervezetük segítségével ezt megengedhették maguknak.

A korábbi évekhez hasonlóan a képzések többségét a Közélet Iskolája egy munkatársa tartotta meg egy külső szakértő, illetve több esetben meghívott vendégelőadók részvételével. Szervezetünkben folyamatosan nő a külső képzők száma, 2017-ben 17 jól felkészült szakértő segítette a magas színvonalú képzések megvalósítását.

A csoportok maximális létszáma a korábbi, jól bevált gyakorlat szerint max. 20-25 fő. Túljelentkezés esetén ebben az évben is a hátrányos helyzetű jelentkezőket részesítettük előnyben.

Alapozó képzéseink:

A folyamatosan fennálló igényt kielégítve minden tanévben megtartjuk az alábbi alapozó képzéseket:

A Hogyan szervezzünk csoportot? című kétnapos képzésen ebben az évben 17 fő vett részt.
Beszámoló >>>

Az Érdekérvényesítés és bázisépítés című kétnapos képzésen 21 fő vett részt.
Beszámoló >>>

Elméleti képzéseink:

A felszabadítás pedagógiája címmel 2015 és 2016 után immár harmadszor, 2017-ben is tartottunk képzést az Artemisszió Alapítvánnyal együttműködésben egy 3×2 napos kurzus keretében, amelyen 15 ember vett részt.

Beszámolók:
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/nemcsak-pedagogiai-szemlelet-hanem-cselekvesi-folyamat-beszamolo-a-felszabaditas-pedagogiaja-kepzesrol-1
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/a-felszabaditas-pedagogiaja-a-masodik-alkalom-utan
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/a-felszabaditas-pedagogiaja-beszamolo-a-3-alkalomrol

2017-ben a Balassagyarmati Büntetés-végrehajtási Intézetben tartottuk meg a Társadalmi egyenlőtlenségek a mai Magyarországon című képzésünket 10 héten keresztül heti egy alkalommal, tíz fogvatartott férfi részvételével.
Beszámoló >>>

Az eddig csak börtönökben tanított állampolgári jogi tananyagunkat idén egy nyitott csoporttal is megtartottuk, a TASZ-szal együttműködésben, A jogaid nem védik meg magukat címmel, 8 alkalommal, heti rendszerességgel. Az induló létszám 12 volt, közülük 7-en maradtak a végére.
Beszámolók:
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/a-jogaid-nem-vedik-meg-magukat-egy-resztvevo-beszamoloja
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/a-jogaid-nem-vedik-meg-magukat-kepzesi-beszamolo-az-egyeni-projektekrol

Civil szervezetek munkájának tudatos tervezéséhez adott elméleti és gyakorlati segítséget a kétnapos Stratégiai tervezés című képzés, melyen 20 fő vett részt.
Beszámoló >>>

Gyakorlati képzéseink:

Az Erőszakmentes kommunikációról szóló egynapos képzést a 2015 és 2016 évi képzést követően ebben az évben egy alkalommal tartottuk meg, 18 fő részvételével, a NANE közreműködésével.
Beszámoló >>>

Média az érdekképviseletben címmel idén háromnapos képzést tartottunk 18 fő részvételével. Témáink voltak: a közösségi média használata, a főáramú sajtó használata, a sajtókampányok felépítése és a nyilatkozással kapcsolatos tudnivalók.
Beszámoló >>>

Ki mit tud a helyi ügyekről? címmel a közérdekű adatok használatáról az érdekvédelemben – volt tárgya egy kétnapos képzésnek a LogMeIn cég támogatásával, amelyen 5 fő vett részt.

Grassroots organizing címmel egynapos angol nyelvű képzést tartottunk (a CEU 20 diákjának) a társadalmi mozgalmakról és az alulról szerveződő érdekvédelem és aktivizmus elméletéről és módszereiről.
Beszámoló >>>

A TASZ Fogyatékosság erő! című képzéssorozat keretében együttműködő partnerként összesen hét szervezet több mint 20 képviselőjének nyújtottunk képzést a csoportszervezés alapjairól, a stratégiai tervezésről és a toborzásról. A projekt 2018-ban folytatódik.

Egyéb pedagógiai programjaink:

A csoportos problémamegoldásról, döntéshozásról és konfliktuskezelésről tartottunk három alkalmas képzést 19 fő részére, amelyen a moderálás alapjain túl ismereteket szereztek a résztvevők a grafikus facilitálásról és a közösségi meditációról is.
Beszámolók:
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/kozossegi-mediacio-es-bekito-korok-beszamolo
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/grafikus-facilitalas-egy-resztvevo-beszamoloja

Részvételi akciókutatás műhely: 2016 szeptemberében indítottunk egy 6 alkalomból álló szakmai műhelysorozatot a részvételi akciókutatás módszertanáról. 2017 során ebből négyet tartottunk meg alkalmanként 18-20 fő résztvevővel. A sorozat keretében 6 szervezet mutatta be munkáját.
Beszámoló >>>

Képzések menekülteknek: 2017 során kétféle képzést is tartottunk a Közép-európai Egyetem (CEU) menekült-oktatási programjában, az OLIve-ban. A Menedék Egyesülettel közösen összesen 12 műhelyfoglalkozást tartunk a program diákjainak, emellett Társadalompolitika tantárgyból tart egyik munkatársunk egyéni órákat egy menekült diáknak.
Beszámoló >>>

Társadalmi mozgalmak filmekben címmel filmklubot szerveztünk, ahol 8 héten át heti rendszerességgel mutattunk be egy-egy társadalmi problémával foglalkozó alkotást. Ezen a programon alkalmanként 15 fő vett részt.
Beszámoló >>>

Hatodik Nyári egyetemünket A Város Mindenkié csoporttal közös szervezésben a civilség és politika kapcsolata témájában tartottuk meg. A két nap alatt nyolc szervezet ismertette munkáját, programját, stratégiáját a témában és két filmet néztünk meg közösen. A kétnapos programon mintegy száz fő vett részt.
Beszámoló >>>

2.    Kutatás

Mikor van a tetteknek ideje, ha nem ilyenkor?

2017-ben utolsó szakaszába ért a 2016-ban indult programunk: a Tettek ideje kutatás eredményeit egy utazó kiállítás, számos műhelybeszélgetés és egy a múzeumi szakemberek és lakásszegénységet megtapasztalt kutatók együttműködésében a Kassák Múzeumban megrendezett időszaki kiállítás mutatta be, A Tettek ideje. Lakhatási mozgalmak a 20. században címmel. Az utazó kiállítás molinói 2017 egész évben az Auróra közösségi ház utcára néző falán voltak láthatók 0-24 órában.
Összefoglalók >>>
Feketemosó különszám >>>
Kassák Múzeum >>>

A Tettek ideje kutatás rangos nemzetközi elismerésben is részesült. Elnyertük a SozialMarie egyik 2000 eurós díját, amely olyan kezdeményezéseket jutalmaz, amelyek új megközelítésmódokkal innovatív válaszokat adnak napjaink társadalmi kihívásaira.
Bővebben >>>

Önállóan lakni – közösségben élni

Az Önállóan lakni – közösségben élni kutatócsapat tíz mozgássérült ember és négy szövetséges együttműködéseként indult 2016-ban. A kutatás annak feltárására irányult, hogy milyen lehetőségei és akadályai vannak a fogyatékos emberek önálló lakhatásának ma Magyarországon. A kutatás lezárulta után a csoport érdekvédelmi tevékenységbe kezdett az akadálymentes tömegközlekedésért és az önálló lakhatásért, most már több mint 20 taggal, melyet a Civil Kollégium Alapítvány is támogat egy közösségszervező fizetésének biztosításával.
Bővebben >>>

3.    Stratégiai tervezés

2017 során összesen hét civil szervezetnek segítettünk a stratégiai tervezésben és abban, hogy tudatosan, átgondoltan és így valóban hatékonyan és eredményesen tudják végezni munkájukat: Bálint Ház, Jogriporter Alapítvány, Budapest Pride, Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, Replika – társadalomtudományi folyóirat, Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége, Utcáról Lakásba Egyesület.
Bővebben >>>

4.    Kiadványok kiadása és terjesztése

Velünk beszélj, ne rólunk!

A 2016-ban 500 példányban megjelent első könyvünk 2017-ben szinte teljesen elfogyott a Napvilág Kiadó segítségével, illetve saját terjesztésünkben.
Bővebben >>>

Anya kiáll és beszél

2017-ben elkészült az aktivistákat és érdekvédőket bemutató könyvsorozatunk második része. Az Anya kiáll és beszél című kötet bemutatja, hogy az anyaság milyen akadályokat gördít a nők politikai szerepvállalása elé, ezeket az akadályokat hogyan lehet leküzdeni és ez a szerepvállalás mit jelent az érintett nők számára. A könyv a Napvilág Kiadó gondozásában, 500 példányban jelent meg.
Bővebben >>>

Feketemosó

Az elmúlt tanévben is folytattuk a Feketemosó című közéleti szabadlapunk kiadását. A havi 350 példányban megjelenő lapot szociális és közösségi intézményeken, illetve közösségi vezetőkön keresztül juttattuk el hátrányos helyzetű emberekhez, akik e nélkül nem jutnak hozzá független, minőségi közéleti tájékoztatáshoz. Két év után, 2017 decemberében a lap kiadását felfüggesztettük.
Bővebben >>>
A lap kiadásának felfüggesztéséről bővebben >>>

5.    Egyéb tevékenységek

Tanévnyitó: 2017 szeptemberében tartottuk meg 4. tanévnyitónkat 25 fő részvételével, ahol kerekasztal beszélgetést tartottunk arról, hogy mi a szerepe a társadalmi helyzetnek a választásokon való részvételben.
Bővebben >>>

Mártát a Magdolnának! 2017 tavaszán a Közélet Iskolájának csapata támogatta Bolba Márta evangélikus lelkész kampányát az áprilisi józsefvárosi időközi képviselőválasztáson. A jelöltet indító Közöd Civil Társasággal közösen A választás mindenkié! címmel segédletet készítettünk az alulról szerveződő csoportok helyi választási kampányához.
Bővebben >>>

Mozdulj a Losiért! 2017 őszén a Civil Kollégium Alapítvány támogatásával indult el a Mozdulj a Losiért program Józsefvárosban. A közösségszervező program célja, hogy megerősítse a Losonci Általános Iskola szülői közösségét és konkrét fejlesztéseket kényszerítsen ki az iskola fenntartójánál. A programot Badzsó Istvánné Angéla valósítja meg a CKA támogatásával.
Bővebben >>>

Civilizáció kampány: 2017-ben is folytatódott a Civilizáció kampány a Közélet iskolája részvételével, amelyben számos civil szervezet működik együtt a civil szektort megbélyegző és ellehetetlenítő kormányzati intézkedésekkel szemben.
Bővebben >>>

Szabad Október Fesztivál: 2017-ben második alkalommal szerveztük meg a Szabad Október Fesztivált, ebben az évben is a Gólya Szövetkezeti Presszóval és a Kettős Mérce bloggal közösen, azzal a céllal, hogy az 1956-os és az Őszirózsás forradalmak baloldali gyökereit felelevenítsük és újra élővé tegyük.
Bővebben >>>

Ashoka-tagság: Munkatársunkat, Udvarhelyi Tesszát választotta meg a világ nyolcvan országában jelen lévő nemzetközi civil szervezet a 36. magyar Ashoka-taggá. Avatására kétéves kiválasztási folyamatot követően 2017 januárjában került sor. Mozgalomépítő tevékenységét, egymásra szervesen épülő szervezetek alapítását ismerték el ezzel a gesztussal.
Bővebben >>>

6.    Kommunikáció:

Honlap
2017 folyamán havi átlagban 700 látogató átlagosan egy alkalommal látogatta meg az oldalt. A látogatók visszatérési aránya kb. 60%.

Facebook
2017 végén 2600 lájkolónk volt, számuk hetente kb. 15 fővel emelkedik.

Hírlevél
A Közélet Iskolája hírlevelét 2015 márciusa óta juttatjuk el e-mailes formában a szervezet szimpatizánsaihoz (képzések és egyéb programok résztvevői). A címzettek száma 2017 végén 700 fő.

Megjelenés a sajtóban
A Közélet Iskolája a sajtóban 47 alkalommal jelent meg 2017 során.

7.    Önképzés
Storytelling műhely: munkatársunk, Udvarhelyi Tessza a MagNet Bank és az Ashoka közös szervezésében vett részt egy egynapos képzésen a storytelling módszertanáról.

Regionális Ashoka találkozó: munkatársunk, Udvarhelyi Tessza Lengyelországban járt egy kétnapos találkozón, ahol kelet-európai Ashoka-tagokkal cserélt tapasztalatot a társadalmi változások előmozdításának módszereiről.

Az egyetemi “közösségi oktatás” lehetőségei: munkatársunk, Dósa Mariann Skóciában részt vett egy, az Erasmus+ program keretében megvalósult tanulmányúton, ahol olyan közösségi célú kezdeményezéseket, illetve egyetemi tanszékeket látogatott meg, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak annak a helynek a tágabb közösségéhez, ahol működnek.

8.    Kuratórium, Tanácsadó Testület, közhasznúság

A Közélet Iskolája Alapítvány Kuratóriuma 2017-ban két ülést tartott. Többek között megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi beszámolót és költségvetést, valamint az Alapítvány 2017. évi szakmai stratégiáját. Ugyancsak a tevékenységek jövőbeli stratégiai kérdéseiről folytatott konzultációt az első alkalommal összehívott Tanácsadó Testület.

Két lezárt pénzügyi évet követően 2017-ben sor került az Alapítvány közhasznú jogállásának bejegyzésére és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosítására.

Az Alapító Okirat olvasható a honlapon >>>

9.    Személyi ügyek

2017-ban az Alapítványban három fizetett munkatárs dolgozott. Udvarhelyi Éva Tessza ügyvezető igazgató és Dósa Mariann oktatási programvezető mellett Badzsó Istvánné Angéla a Mozdulj a Losiért program közösségszervezőjeként erősíti a csapatot. Ezen kívül Csengei Andrea az Önállóan lakni kutatócsoport egyik koordinátora. Folytattuk a szegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását is. A fotózást és a kiadványok terjesztést 1-1 fő végezte alkalmi munkavállalóként, egyszerű munkaszerződéssel.

Az Alapítvány munkáját 2017-ban is önkéntesek segítették. A pénzügyeket a korábbi évekhez hasonlóan Dániel Anna önkéntes kezeli, és önkéntesek segítik a kiadói munkát, illetve a kutatást is. Az adományszervezést Ledniczky Lívia segíti önkéntesként, mint a Közélet Iskolája nagykövete. Többen technikai és fordítási segítséget nyújtottak a működéshez. A folyamatos munkát végzőkkel önkéntes szerződést kötöttünk.

A Közélet Iskolája csapatáról bővebben >>>

10.    A működés technikai feltételei

A Közélet Iskolája 2017-ben is az Auróra közösségi központban működött. A honlap technikai üzemeltetését a Smartagon.com biztosítja térítésmentesen, a karbantartást munkatársaink és önkénteseink végzik.

Fotó: Vörös Anna

Megosztás Facebookon
A Közélet Iskolájában az aktív állampolgárság, az önszerveződés és az érdekérvényesítés eszközeit tanítjuk képzéseken és más programokon. Csatlakozz hozzánk, ha te is tennél azért, hogy egyre többen kezdjenek el szerveződni...
0
Megszakítás