Barion Pixel

Tudástár

A Közélet Iskolája 2023-ban személyesen összesen 1401 emberhez ért el. 395-en vettek részt a képzéseinken, 170-en a műhelyfoglalkozásainkon, 363-en az indító programjainkon, 168 emberrel találkoztunk a nagy rendezvényünkön, amely 2023-ban a Közös Hatalmunk konferencia volt, és további 228 emberrel találkoztunk a különböző nyilvános megjelenések alkalmával. 2023-ban összesen 64 eseményt tartottunk, ebből: 22 képzés, 12 műhely, és 29 indító program valamint 1 nagyrendezvény.

Az Alapítvány Alapító Okiratban rögzített céljait az alább összefoglalt tevékenységekkel valósítottuk meg 2023-ban.

2023-ban a Közélet Iskolája összesen 22 képzést tartott, amiből 17 volt saját szervezésű, 5 képzést pedig külső szervezet felkérésére tartottunk meg. Az előző évhez képest csökkent az online képzéseink száma, mert már nem indokolta ezek nagy számát a járványhelyzet. Azonban mivel az online képzések elérhetőbbek pl. mozgássérült, kisgyerekes vagy kistelepülésen élő résztvevőknek, ezért minden félévre tervezünk ilyeneket. Míg 2021-ben 11 online képzést tartottunk, 2022-ban 3, 2023-ban 4 képzés esetén döntöttünk az online szervezés mellett. A műhelyfoglalkozásaink és az indító programjaink mindegyikét jelenléti formában tartottuk, ahogy a Közös Hatalmunk nemzetközi konferenciát is, amit online is közvetítettünk. 

Összesen 11 településen tartottunk programokat. Többek között a 2022 őszén indult Országszerte programunknak köszönhetően idén is több városba elvittük a képzéseinket, Budapest mellett Esztergomban, Szegeden, Pécsett és Kolozsváron is tartottunk képzéseket, az indító programjainkat pedig még több településre sikerült elvinni: Szigetszentmárton, Pápa, Balatonfenyves, Piliscsaba, Magyarkút, Zalaegerszeg.

Ami a résztvevők elérését illeti, elsősorban a Közélet Iskolája Facebook oldala segítségével (29%), a hírlevelünkön keresztül (16%), valamint a partnerszervezeteink (18%) segítségével érjük el, illetve fontos szerepet játszik a résztvevők toborzásában az ismerősök, barátok, munkatársak és önkéntes társak ajánlása (13%).

A saját szervezésű, személyesen megtartott képzések és események többségének helyszíne 2023-ben is a budapesti Auróra Közösségi Ház, ami a szervezetünk irodájának is otthont nyújt. Emellett idén is tartottunk képzéseket és eseményeket a Kesztyűgyár Közösségi Házban, a Gólya Közösségi Házban, a NIOK konferenciatermében, a CEU épületében, és több más helyszínen.

A képzések továbbra is ingyenesek, adományalapú képzési hozzájárulást fogadunk el, mindenkinek biztosítunk meleg ebédet és rágcsálnivalót a képzési napon, valamint igény szerint utazási támogatást és szállást is.  A képzéseken való részvétel ingyenes, de a felhívásainkban jelezzük, hogy ha van lehetősége a jelentkezőnek adományt vagy részvételi díjat fizetni, ezzel hozzájárul képzéseink hosszú távú működéséhez, és ahhoz, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek. 2023-ben 110 résztvevő támogatta a képzéseinket összesen 1 994 000 forinttal, ami jelentős növekedés a tavalyi 1.386.000 forinthoz képest. 

A korábbi évekhez hasonlóan a programjaink többségét a Közélet Iskolája egy munkatársa tartotta egy vagy két külső képző együttműködésben. 2023-ben saját munkatársaink mellett 36 esetben összesen 32 jól felkészült, gyakorlatban tapasztalt képző segítette a magas színvonalú oktatási programjaink megvalósítását. Ezen kívül több esetben további vendégelőadókat is meghívtunk a képzésekre, hogy egy-egy órában osszák meg tapasztalataikat a résztvevőkkel.

2023-ban a képzéseinkre átlag 27-en jelentkeztek. Átlagosan 25 résztvevőt hívtunk be egy-egy képzésre, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni a csoporttal. Végül a képzéseinken átlagosan 18 személy vett részt. Ezek a számok jelentős növekedést mutatnak a tavalyi értékekhez képest, amikor átlagosan 13 fő vett részt a képzéseinken. Túljelentkezés esetén ebben az évben is a hátrányos helyzetű jelentkezőket részesítettük előnyben, illetve azokat, akik kapcsolódnak valamilyen alulról szerveződő kezdeményezéshez, hogy tudásuk fejlesztése nagyobb eséllyel járuljon hozzá egy nagyobb közösség fejlődéséhez. A műhelyfoglalkozások esetén is előzetes jelentkezés szükséges, ezekre átlag 23 résztvevő jelentkezett, és 14-en vettek részt, míg az indító programokon 13-an.

2019 második felétől a résztvevők anonim módon tölthetnek ki demográfiai kérdőívet, ami segít nekünk abban, hogy jobb rálátást nyerjünk, hogy hová jut el az általunk átadott tudás. 

Az adatok alapján az eseményeink kormegoszlás szerint sokszínűek, az átlagéletkor 39 év, nemi megoszlásban az előző évekhez hasonlóan a nők 74 százalékkal felülreprezentáltak (ami az egész civil szférára jellemző). Iskolai végzettség szerint továbbra is felülreprezentáltak a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, kifejezetten alulreprezentáltak a csak szakmával rendelkező, és az előző évekhez képest csökkent azoknak a száma, akiknek a legmagasabb iskolai végzettségük az érettségi. Bár az eseményeinken nem jellemző középiskolások részvétele, de a tavalyi évhez hasonlóan néhány indító programot kifejezetten középiskolásoknak tartottunk, emiatt 6 százalékra nőtt az arányuk. A hátrányos helyzetű emberek célzott toborzására idén is nagy hangsúlyt fektettünk. Iskolánk számára fontos, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a programjaink. Míg 2022-ben a résztvevőink 24 százaléka mondta magát valamilyen szempontból hátrányos helyzetűnek, 2023-ban ez 35 százalékra növekedett. A hátrányos helyzetű résztvevők közül közel 29 százalékuk mondja magát alacsony jövedelműnek, 29 százalékuk LMBTQ+ embernek vallja magát, 7 százalékuk rendelkezik fogyatékossággal vagy tartós betegséggel, 12 százalékuk pedig etnikai kisebbséghez tartozik. Az egyéb mezőben pedig olyan hátrányos helyzeteket említenek a résztvevők mint: nő, pedagógus, nyugdíjas, nagycsaládos, egyedülálló szülő, vidéken élő, árva, mentális betegséggel küzdő, munkanélküli. Az eseményeink mindegyikét akadálymentes helyszínen tartjuk, de gyakran más akadálymentesítési igény is felmerül, amihez minden esetben igyekszünk megteremteni a megfelelő körülményeket, pl. látássérült vagy hallássérült résztvevőknek.

A képzéseink résztvevői a demográfiai kérdőíven arra is választ adnak, hogy milyen szerepet töltenek be a szervezetükben. A résztvevőink saját szervezetükben betöltött szerepéről 206 válasz alapján a következőket tudtuk meg: a résztvevőink 67 százaléka önkéntesen végzi a tevékenységét a szervezetében vagy csoportjában, 16 százalékuk fizetett munkatárs, 7 százalékuk pedig a szervezet vezetője, akiknek mintegy háromnegyede önkéntesen is végez munkát a szervezetben. A résztvevők mindössze 8 százaléka nem kötődik szervezethez.

Az anyagi helyzetre irányuló kérdésre is majdnem az összes kitöltő válaszolt,  átlagos keresettel a résztvevők 70 százaléka, átlag alattival 6 százaléka, átlag felettivel pedig a résztvevők 24 százaléka rendelkezik. A tavalyi adatokhoz képest kis mértékben csökkent az átlag alattit megjelölők száma, és növekedett az átlag feletti jövedelemmel rendelkezők száma. Ez hozzájárulhat a képzési adományok összegének növekedésével, amit fentebb említünk.

Célunk, hogy ne csak budapesti résztvevőket érjünk el, és az elmúlt évekhez képes sikerült egyre több térségből elérni résztvevőket. Bár az elmúlt évekhez hasonlóan a résztvevők többsége az ország középső régiójából érkezik, ebben az évben már az ország minden régiójából érkeztek résztvevők. 2023-ban olyan térségekből is érkeztek résztvevőink, ahonnan a tavalyi évben egyetlen résztevőnk sem volt, ezek: Győr-Moson-Sopron és Jász-Nagykun-Szolnok megye. Idén Nógrád megye kivételével minden megyéből volt résztvevő az oktatási programjainkon. Összesítve, az eseményeink résztvevőinek 46 százaléka vidéki, az indító programjaink résztvevőinek 60 százaléka Budapesten kívül él.

Eseményeink résztvevőinek aránya Budapesten és a fővároson kívül

Oktatási programok

2023-ban összesen 22 képzést tartottunk, ebből 13 volt általunk meghirdetett nyilvános képzés, s további 4 képzést vittünk el Budapesten kívül tevékenykedő szervezeteknek az újonnan elindított Országszerte programunk keretén belül. A maradék 5 képzést más szervezetek felkérésére tartottuk meg.

A saját szervezésű képzéseinken 286-an vettek részt, a felkérésre tartott képzéseinken pedig 109 résztvevő volt, ez azt jelenti, hogy összesen 385-en vettek részt. A tavalyi évhez képest bár kevesebb képzést tartottunk, mégis több résztvevőnk volt, ami a képzéseken való részvétel növekedését jelenti.

Annak érdekében, hogy megalapozzuk az Iskola növekedését, nagy hangsúlyt fektetünk új képzők bevonására és képzésére. Ezúttal 14 külső képzővel dolgoztunk a képzéseken, és büszkék vagyunk arra, hogy közülük 4-en először tartottak nálunk képzést, újonnan erősítve a képzői csapatunkat.

Nyilvánosan meghirdetett képzéseink

2023 során három új képzést fejlesztettünk ki, amikre nagyon büszkék vagyunk. Régi tervünk teljesült azzal, hogy a Hogyan szervezzünk csoportot? képzésünk folytatást kapott a Csoportvezetés és szervezeti változás című képzésünkkel, ahol az alulról szerveződő csoportok vezetői számára releváns kérdéseket jártak körül. A Tégy a lakóhelyedért! című helyi fókuszú érdekvédelmi képzést dolgoztunk ki, míg a Betegjogok és egészségügyi érdekérvényesítés képzés egy rövid indító programmal bővítette a képzéseink sorát. Mindhárom új képzés nagy érdeklődésre tartott számot, ezért ezeket a jövőben is tervezzük megtartani. (Az ezekről a képzésekről szóló résztvevői beszámolók lejjebb találhatók.)

A fent említett Csoportszervezés és szervezeti változás képzésen túl több más képzést is tartottunk szervezetépítés témában. A Hogyan beszélgessünk jól a csoportunkban? moderátor képzésre olyan nagy volt az érdeklődés, hogy párhuzamosan két helyszínen két képzőpáros tartotta meg azt. Az előző évben kifejlesztett, Hosszú távon kiégés nélkül című aktivista jóllétről szóló képzésünket ismét megtartottuk, valamint a csoportalapítással, felépítésével és működtetésével foglalkozó Hogyan szerezzünk csoportot? képzést is. Ez utóbbit idén online formában szerveztük meg, hogy a vidéken élők vagy otthonaikból nehezen kimozdulók is minél nagyobb számban vehessenek részt rajta.

Az ebben az évben nyilvános formában tartott három érdekvédelmi témájú képzéseink közül kettő (Tégy a lakóhelyedért!, Betegjogok és egészségügyi érdekérvényesítés) újonnan szerepelt a Közélet Iskolája programjában. A Fotózás és aktivizmus képzésen a képek kampányokban betöltött szerepéről tanulhattak a jelenlévők.

2023 során két pedagógiai képzést tartottunk: az 5 napos A felszabadítás pedagógiája című képzést, valamint a Szerveződj! játékvezető képzésen érdekvédelmi társasjátékunk menetét és annak vezetését tanítottuk meg a résztvevőknek.

Több választási témájú képzést is tartottunk. A közösségi kampányok szervezése képzésen az alulról szerveződő, emberek bevonására épülő megközelítést mutattuk be az érdeklődők számára, míg a Hogyan legyél kampányfőnök? a kampánytervezési és koordinálási kérdésekre koncentrált.

Ezúttal online formában tartottuk meg szokásos részvételi akciókutatás képzésünket.

Országszerte program

2023 tavaszán másodszorra hirdettük meg az Országszerte programot, hogy Budapesten kívül is minél többeket elérjünk a képzéseinkkel. A program keretében egy olyan képzést viszünk el ingyen (a felmerülő költségeket is átvállalva) a jelentkező szervezetekhez, amit a saját szükségleteik alapján ők választottak a képzési palettánkról. A jelentkező szervezetektől azt kértük, hogy toborozzanak legalább 12 résztvevőt (akár a saját szervezetükön belülről, akár tágabb körből) és szervezzék meg a helyszínt és az ellátást helyben. Összesen 4 ilyen képzést valósítottunk meg az év során. Pécsett a Hogyan szervezzünk csoportot? képzést tartottuk meg, Esztergomba pedig a Toborzás és szövetségépítés képzés vittük el. Szegeden az Állj ki magadért és másokért! című érdekvédelem képzésünket tartottuk meg, míg a Kolozsvárra a Stratégiai tervezés képzést vittük el.

Öröm, hogy az Országszerte programmal visszatérhettünk Szegedre, ahol 2022-ben is jártunk a program keretében, és az is fontos volt számunkra, hogy új településekre is eljuthattunk a program révén, és reméljük, hogy leendő hosszú távú partnerekkel kezdtünk együttműködéseket. 2024-ben bővítve folytatjuk az Országszerte programot, a célunk, hogy tavasszal és ősszel egyaránt 5-5 Budapesten kívüli szervezettel működjünk együtt.

Felkérésre tartott képzéseink

6 képzést tartottunk külső megkeresésre 2023 során. Az MKKSZ (Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete) meghívására a Hogyan szervezzünk csoportot? képzést tartottunk a szakszervezeti tagok számára. A Társadalomelméleti Kollégium tagjai számára egy fél éves kritikai pedagógiai kurzust is vezetett. A Polgár Alapítvány felkérésére tartottunk képzést a rendszerváltás utáni roma mozgalomról, akció- és kampányszervezés képzést vezetett a Pedagógus Egység csoport, valamit csoportszervezés képzést a PDSZ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete) tagjai számára, ez utóbbiakat online formában. Ezeken túl a Szolidáris Gazdaság Központ szervezésében részt vettünk az energiaközösségek létrehozásáról és fenntartásáról szóló képzés megtartásában.

Képzések értékelése

A képzési értékelő lapot a képzés végén töltik ki a résztvevők, amelyen narratív és pontszerű értékelés formájában is megoszthatják véleményüket a képzés egészéről, hasznosnak és kevésbé hasznosnak ítélt részeinek a képzésről, a képzőkről, illetve az ellátásról. 

A pontszerű értékelés 1-től 5-ös skálán történik, ahol az 1-es a legrosszabb érték, az 5-ös

pedig a legjobb érték. A 2023-as év képzések értékelésének átlaga a következőképpen

alakult: 

Átlagos elégedettség a képzéseinkkel: 4,8

Átlagos elégedettség a képzőkkel: 4,8

Átlagos elégedettség a szervezéssel/ellátással: 4,7

Átlagos elégedettség a meghívott előadókkal (nem minden képzés esetén): 4,85

Ezek a pontszámok az előző évekhez hasonlóan nagyon magasak.

2021-ben, a hatásmérési kutatásunkhoz kapcsolódóan egy új kérdéspárral egészítettük ki a kérdőívet. A jelentkezési lapon az adott téma kapcsán az előzetes (bemeneti) tudás szubjektív megítélését kérjük a jelentezőktől egy 1-től 5-ig terjedő skálán (Hogyan értékeled a saját tudásodat a témáról?), majd ugyanezt a kérdést a képzés végén is feltesszük nekik.

A 2021-ben a résztvevők átlagosan 1 ponttal értékelték jobbnak a tudásukat a képzés elvégzése után, 2022-ben 1,2 ponttal, 2023-ban pedig már 1,6 ponttal.

Műhelyek

2022-ben kezdtünk el nagyobb számban szakmai műhelyeket tartani, és ezt 2023-ban is folytattuk, amikor is összesen 12 ilyen eseményt szerveztünk meg.

Ebben az évben 4 részvételi akciókutatás (RAK) műhelyt szerveztünk, ahol vendégelőadók bevonásával jártuk körbe a RAK olyan területeit, melyek a képzésünk során csak érintőlegesen kerülnek szóba. Idén különösen nagy hangsúlyt helyeztünk a kreatív, művészeti alapú módszerek megismerésére. 

Az első alkalommal azzal foglalkoztunk, hogy a szociodráma módszere miként illeszkedhet a RAK megközelítéséhez, a résztvevők saját élményen keresztül is megtapasztalhatták ezt. A második műhely témája az volt, hogy miként vonhatóak be a gyerekek a részvételi alapú várostervezési folyamatokba. A harmadik műhelyfoglalkozáson a digitális történetmesélésről tanulhattak a résztvevők. A 2023-as műhelysorozatot egy részvételi videózással foglalkozó alkalommal zártuk.  

Tavasszal folytattuk a 2022 őszen megkezdett szervezeti és munkahelyi jóllét témájú műhelysorozatot. Első alkalommal (Határhúzás és nemet mondás) a személyes határok képviseletének nehézségeiről és lehetőségeiről tanulhattak és oszthatták meg tapasztalataikat a résztvevők. Az Évszakok és ciklikus megújulás című második alkalommal a szervezetek ciklikus működését bemutató évszak-modellt ismerhették meg a jelenlévők, akik aztán közösen gondolkodtak azon, hogy hogyan tudja a szervezet és az egyén egyaránt figyelembe venni ezeket a dinamikákat.

A CEU Demokrácia Intézetével közösen fejlesztett Küzdelmeink Története mozgalomtörténeti adatbázis felhasználásával és a magyar mozgalomtörténet minél szélesebb körű megismertetésére (lásd: Mozgalomtörténeti adatbázis rész) összesen 4 műhelyalkalmat szántunk. A Munkások és privatizáció címmel a rendszerváltás utáni munkásmegmozdulások történetével ismerkedtek meg a résztvevők, A nők harca műhelyen a rendszerváltás után megszülető abortuszszabályozás történetét tártuk fel, a harmadik műhelyen pedig az LMBTQ+ mozgalom eseményeibe vezettük be az érdeklődőket. A Civil Kollégium Alapítvány nyári egyetemén bemutattuk az adatbázist és annak tanulságait haza is nemzetközi közösségszervezők számára.

Újítás, hogy az idei évben 3 aktivista műhelyt is meghirdettünk, amelyekre kifejezetten nagy érdeklődés mutatkozott. Első alkalommal a K-Monitorral együttműködve Számítanak a számok? címmel tartottunk műhelyt arról, hogyan alkalmazhatóak adatok kreatívan az érdekérvényesítésben. Hogyan tárgyaljunk döntéshozókkal? című alkalmon a résztvevők egy szituációs játék segítségével ismerhették meg a tárgyaló felek által alkalmazható stratégiákat és technikákat. A harmadik műhelyen (Hogyan vonjunk be új tagokat?) a később akár vezető szerepet betöltő lehetséges tagok azonosításának és bevonásának módjával foglalkoztunk. 

Mindegyik műhelyünket Budapesten tartottuk, emiatt a vidéki résztvevők aránya 23,5 százalék, ami alacsonyabb, mint más programjaink esetén. A résztvevők 34 százaléka mondta magát hátrányos helyzetűnek, ami enyhe növekedés a tavalyi számokhoz képest. Ezeken az eseményeken a leginkább felülreprezentáltak főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező résztvevők.

Közös Hatalmunk nemzetközi konferencia

2023 júniusában megrendeztük a Közös Hatalmunk nemzetközi konferenciát, amely a korábbi két alkalmat megélt Közös Városunk konferenciánk folytatása. A CEU épületében megszervezett konferencia 2 napja alatt 7 panelbeszélgetésen keresztül aktivistákkal, közösségszervezőkkel, elméleti szakemberekkel és politikusokkal közösen vitattuk meg az igazságos, befogadó, egyenlőségen és tiszteleten alapuló, fenntartható társadalomért végzett szervező- és politikai munka lehetőségeit. A konferencia első napja az alulról jövő kezdeményezésekre, valamint a rendszerváltások társadalmi és politikai természetére fókuszált, a második napon pedig azt jártuk körül, hogyan lehet a fenti elveket érvényesíteni a társadalmi mozgalmakban és az önkormányzatokban egy tekintélyelvű politikai környezetben. A magyar mozgalmi és civil élet tapasztalt tagjai és progresszív politikusok mellett számos külföldi meghívott is eljött a konferenciára, így többek közt egyesült államokbeli közösségszervezők, a municipalista mozgalom európai tagjainak és egy emigrációban élő orosz jogvédő a nézőpontját is megismerhettük. A konferencián személyesen 168 ember vett részt, 948 ember követte az élő közveítést és további 940-en nézték meg azóta a felvételeket. A helyben résztvevők 4,6 pontú elégedettségről számoltak be (5 fokú skálán), ami a nagyfokú érdeklődés mellett szintén aláhúzza a konferencia sikerét.

Egyéb események, előadások és szakértői tevékenységeink

A 2023-ban bemutatott A felszabadítás pedagógiája című, kritikai pedagógiáról szóló szöveggyűjteményünkhöz kapcsolódóan két, Kassák Lajos Munka körét központba helyező kísérőprogramot szerveztünk. A magunk módjára üvölteni című, Kassákról szóló filmet vetítettük filmklubunkon, mely vetítést egy kerekasztalt beszélgetéssel zártuk ahol meghívott vendégeinkkel az aktivizmus és művészet kapcsolatáról beszélgettünk. Nem sokkal később a Kassák Múzeumban tartottak velünk partnerségben tárlatvezetést, ahol Kassák munkássága és a kritikai pedagógia kapcsolatát térképeztük fel a résztvevőkkel. 

2023-ban is megtartottuk éves kiritikai pedagógia osztálykirándulásunkat, amely sorozatban a Felszabadítás pedagógiája képzés öregdiákjaival járjuk be a kritikai pedagógia magyar gyökereinek helyszíneit. Ezúttal sétavezető segítségével és különböző szövegek alapján közösen dolgoztuk fel a Gallilei Kör történetét, gondolkodtunk annak politikai szocializációs szerepéről, és meglátogattuk az Anker közben álló épületet, ahol anno a Kör klubhelyisége helyet kapott. Összesen 14 fő vett részt a programon.

Udvarhelyi Tessza, az Iskola alapítója a TED Demokrácia konferenciáján adott elő New Yorkban. 21 igazságos jövőért dolgozó szervező és aktivista között beszélt arról, milyen rendszerszintű változásokra és közösségi cselekvésre van szükség a demokrácia újraépítéséhez vagy megerősítéséhez világszerte. 

Itt megnézheted a beszédet magyar felirattal!  

Ebben az évben a TASZ-szal közösen indítottunk szerveződéstámogató programot, amelynek keretében a TASZ stratégiai partnerei, akik alulról szerveződő érdekvédelmi csoportok, szervezetépítési és stratégiai tervezési támogatást kapnak a Közélet Iskolájától. Ezzel támogatjuk a három érdekvédő szervezet: az AutiSpektrum Egyesület, a Magyar Anyák csoport és a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége hosszú távú, fenntartható és stratégiai működését.

Az EMMA Egyesülettel együttműködésben szerveztük meg az Anyák és aktivizmus kerekasztal-beszélgetést, ahol az Anya kiáll és beszél című aktivista anyákkal készült interjúkötet kapcsán beszélgetett három, a kötetben az életéről és közéleti munkájáról beszélő aktivista anya.

A Szikra Mozgalom meghívására Bauer Flóra részt vett az Oktatás mint politikai tér című kerekasztal-beszélgetésen, ahol más meghívottakkal közösen a különböző oktatási szervezetek és intézmények létező vagy lehetséges politikai funkcióját járták körbe, és kitértek a kritikai pedagógia szemléletére is. A beszélgetést 19-en követték.

Fernengel Ági részt vett a Nők Egymásért Mozgalom szabadegyetemének Nők a politikai válságban című alkalom kerekasztal-beszélgetésén, amelyen 35 fő vett részt.

Bauer Flóra képviselte a Közélet Iskoláját a Vasas Szakszervezet Zalaegerszegen megtartott nyári egyetemén is, ahol 80 fő számára mutatta be a Közélet Iskolája tevékenységét.

A CEU Bibó István Szabadegyetem Tarka ellenállás című nyílt kurzus egyik alkalmán Bauer Flóra vett részt más civil szereplőkkel közös kerekasztal-beszélgetésen. A beszélgetés során többek közt szó volt mozgalmi történetiségről, bázisépítésről, és különböző lehetséges civil szerepvállalásokról. A programon 20 néző volt jelen, 20-an pedig online követték az eseményt.

A TASZ által alapított SZABAD-díj átadó eseményén a Közélet Iskolája két díjazott számára ajánlotta fel a képzéseihez való korlátlan hozzáférést. A díjátadó gálán kb. 100 fő vett részt.

Indító programok

Indító programjaink célja, hogy rövid, gyakran játékos programjainkon bárki tanulhasson az önszerveződésről, érdekvédelemről és a társadalmi igazságosságról. 2023-ban összesen 29 indító programot tartottunk városi séták, városi játékok, filmklubok, kreatív programok és az általunk fejlesztett Szerveződj! érdekvédelmi társasjáték alkalmak formájában, melyeken összesen 363 látogató vett részt. Bár számszerűen kevesebb programot tartottunk 2023-ban mint az előző évben, mégis több résztvevő vett részt rajtuk.

Az indító programokon résztvevők 24 százalékának az érettségi és 9 százalékának az általános iskola a legmagasabb iskolai végzettsége, ami magasabb arány a többi programunkhoz képest. Továbbá ezeken a programokon érjük el a legtöbb vidéki résztvevőt, a résztvevők mintegy 61 százaléka vidéki. 

Szerveződj! érdekvédelmi társasjáték alkalmak

A Közélet Iskolája által fejlesztett Szerveződj! érdekvédelmi társasjátékunkkal baráti társaságoktól kezdve szerveződő csoportokon keresztül profi civil szervezetekig bármilyen csoport tanulhat játékos formában az érdekvédelemről és kipróbálhatja, hogy milyen eszközökkel tud sikereket elérni egy számára fontos társadalmi ügyben.

A Közélet Iskolájánál lehetőséget nyújtunk arra, hogy szervezetek és szerveződő csoportok kérésére egy tapasztalt játékezetőnk elvigye hozzájuk a játékot. A tavalyi évben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a játékot minél több csoporthoz juttassuk el. Ennek eredményeképp az év során több mint 170-en vettek részt társasjáték alkalmainkon.
2023-ban 16 ízben vittük el a játékot többek közt lakhatási szegénységgel foglalkozó, zöld mozgalmi és oktatási szervezeteknek,  de játszottunk szakszervezeti nyári egyetemen is. Az összes alkalom közül 6-ot tartottunk vidéken: a játékot Budapesten kívül Pápára, Zalaegerszegre, Piliscsabára, Balatonfenyvesre, Szigetszentmártonra és Magyarkútra vittük el.

A víz az úr városi játék

A 2021 során fejlesztett 8. kerületi mozgalmi városi játékunkat tavaly a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány Élő Adás pályázatának köszönhetően a 9. kerületre is átírtuk. Az évben kétszer megrendezett játék során 30 résztvevő küzdött önmagukat megszervezve a jövő disztópikus 9. kerületében az egyre fogyó vízkészletek egyenlő elosztásáért. A pár órás játék során a látogatóknak 3-5 fős csapatokban Ferencváros utcáin elrejtett rejtvényeket kellett megfejteniük, miközben kitalált karakterek bőrébe bújva egy elképzelt jövőben aktivizmusról, közösségépítésről és érdekvédelemről tanulhattak és megismerhették a 9. kerület mozgalmi helyszíneit. A két játék alkalom közül az egyiken a Polgár Alapítvány oktatási ügykoalíciója vett részt csapatépítő formájában. 

Angol nyelvű beszámoló:

Városi séták 

2023-ban újra megtartottuk két nagysikerű városi sétánkat, és három új sétát is bemutattunk. Nagy Kristóf Népi Kollégiumok Országos Szövetségéről (NÉKOSZ) szóló sétáját és Balog Gyula 8. kerületi lakhatási sétáját már sokadik alkalommal járhatták végig az érdeklődők. Ezeken kívül ebben az évben 3 új sétával bővült repertoárunk: Kalmár Szilárd józsefvárosi munkásmozgalmi sétáját, Szegedi Dezső roma polgárjogi sétáját, valamint Acsády Judit feminista városi sétáját először tartotta meg a Közélet Iskolája szervezésében. Legutóbbi akkora érdeklődésre tett szert, hogy két alkalommal is volt szerencsénk megtartani. A 6 sétán összesen 116 látogató vett részt.

Kreatív városi program

2023 októberében először tartottuk meg a Női tekintetek Józsefvárosban című szubjektív térképkészítő műhelyt a Közélet Iskolája szervezésében. A műhely alkalmával a 8. kerületi Mátyás téren pár órán keresztül fogadtuk a járókelőket és arra kértük őket, hogy különböző művészeti eszközökkel egy nagyméretű Józsefváros térképre jelöljék rá a kerülethez fűződő viszonyukat, élményeiket, érzéseiket, illetve olyan dolgokat, amiket szívesen megváltoztatnának a kerületben. Az alkalom célja volt hogy láthatóvá tegye a józsefvárosi nők kerülethez való viszonyát és azzal kapcsolatos elképzeléseit, vágyait, kritikáit, és mindeközben egy közösségi programot nyújtson, ahol megoszthatják egymással történeteiket és tapasztalataikat. 

Stratégiai tervezés

2023 során összesen tíz szervezetnek segítettünk stratégiai tervezésben, hogy tudatosan és eredményesen tudják végezni munkájukat. Folytattuk a közös munkát három szervezettel, és először dolgoztunk a stratégiáján hat csoporttal. Büszkék vagyunk rá, hogy együtt dolgozunk lakhatási, urbanista, oktatási, nőjogi és jogvédő szervezetekkel is a stratégiájuk építésén. Tanácsadással támogattuk több szervezet stratégiai tervezési folyamatát is.

Tavasszal elindítottuk új szakmai közösségünket, a Stratégiai tervezés kollektívát. Azért döntöttünk egy stratégiai szakmai közösség elindítása és a módszertanunk továbbadása mellett, mert azt tapasztaljuk, hogy egyre több alulról szerveződő csoport és civil szervezet ismeri fel a stratégiai működés fontosságát, és kérnek is ebben támogatást. Szeretnénk minél több szervezettel együtt dolgozni a stratégiai tervezési folyamatukban, ezért elindítottunk 12 tapasztalt szervező és civil szervezeti dolgozó kiválasztásával egy egyéves képzési és hospitálási folyamatot. Ennek az elvégzése után válnak a Közélet Iskolája teljes jogú stratégiai tervezés facilitátoraivá és a kollektíva hosszú távú tagjává a résztvevők. Büszkék vagyunk a módszertani fejlődésre, amire a képzési folyamat lehetőséget adott, és különösen büszkék vagyunk a facilitátor csapatra, amit közösen építünk a kollektívában.

Bővebben itt olvashatsz a stratégiai tervezésről.

Részvételi akciókutatás

A részvételi akciókutatás terén ebben az évben a képzések és műhelyek facilitálása mellett (lásd: Oktatási programok rész) arra helyeztük a hangsúlyt, hogy támogassunk másokat saját részvételi akciókutatásuk megvalósításában. 2023-ban folytattuk az előző évben megkezdett  hosszú távú mentorálási folyamatot az Alternatív Közösségek Egyesületével akik azt vizsgálják, hogy mennyire működnek részvételi módon Debrecen kulturális intézményei, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktori hallgatójával is, aki az úgynevezett “tanítványi csoportok” működését vizsgálta. Ebben az évben is segítettük konzultációval az Artemisszió Alapítvány munkáját, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy alkalmanként adtunk tanácsot a Magyarországon élő bevándorlók helyzetét vizsgáló részvételi akciókutatásukhoz.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is részt vettünk vendégelőadóként a Károli Gáspár Református Egyetem Részvételi akciókutatás kurzusán, ezúttal már 2 alkalommal.  az alkalmakon 13 illetve 9 hallgató vett részt. Az előadás mellett szakmai tanácsadással is rendszeresen segítjük a kurzus vezetőjének munkáját. 

2023-ban az ELTE BTK Média Tanszékén is tartottunk előadást A részvétel mint kommunikáció kurzus keretében, ahol 14 hallgató vett részt. 

Tudástermelés

Könyvkiadás

2023-ban könyvbemutatót tartottunk a 2022-ben kiadott  A felszabadítás pedagógiája – A kritikai pedagógia elmélete és gyakorlata című kötetünkről. Ennek keretében bemutattuk a kritikai pedagógia különféle módszereit: a részvételi akciókutatást, a részvételi videózást, a szociális cirkuszt, a Fórum Színházat és a Fotóhangot. A kötet ingyenesen elérhető könyvként és online formában is.

Elkezdtük a Beautiful Trouble (Gyönyörű küzdelem), a kreatív ellenállás kézikönyve magyar nyelvű kiadásának munkálatait. A támogatásból és adománygyűjtésből megvalósuló kiadvány eredeti kiadójával megkötöttük a szükséges szerződéseket és készül a fordítás. A kiadvány 2024-ben fog megjelenni.

Ebben az évben is folytattuk korábbi könyveink és kiadványaink terjesztését. 

A 2017-ben kiadott Anya kiáll és beszél című könyvünk elfogyott, ezért ebből 2023-ben újabb 200 példányt rendeltünk.

Mozgalomtörténeti adatbázis

2023-ban tovább bővült az előző évben létrejött Küzdelmeink története című online mozgalomtörténeti adatbázis, ami jelenleg 11 társadalmi mozgalom tiltakozási eseményeit dolgozza fel a rendszerváltástól 2002-ig. Az adatbázis kutatóknak, tanároknak és aktivistáknak szól, hogy a múltat megismerve meríthessenek tudást és inspirációt a jelen küzdelmeihez. A Közélet Iskolája több műhelyfoglalkozást épített az adatbázis ismeretanyagára (lásd: Oktatási programok rész). Az adatbázis folyamatosan bővül. Az adatbázist a Közélet Iskolája munkatársai és gyakornokai által, és a CEU Demokrácia Intézet támogatásával készül.

Podcast

2023-ban új fórummal bővítettük a tudástárunkat: elindítottuk podcastunkat a Partizán Podcast csatornáján. A Közélet Iskolája Podcastban esettanulmányokon keresztül járjuk körbe a civil érdekérvényesítés sikeres példáit. Az első adásban a tatai tóvédők érdekvédelmi kampányáról beszélgettünk a Stop Avalon aktivistájával. Második, formabontó adásunkban három munkatársunk beszélgetett a Közös Hatalmunk című konferenciánk kapcsán a társadalmi képzelet, képzeleti munka fontosságáról, a mozgalom fogalmáról és a hosszú távú építkezésről. Harmadik adásunk egy nagyon aktuális szerveződést, az oktatási mozgalmat jártuk körbe meghívott vendégekkel, ezután egy korábbi sikeres kampányt, a 3-as metró akadálymentesítését idéztük fel érintett aktivistákkal. Az év utolsó adása párhuzamosan volt gyakorlati és elméleti fókuszú: az Összefogás a Kiserdőért szerveződése kapcsán a közösségszervezést is elemeztük meghívott vendégeinkkel. Beszélgetéseinket az adatok alapján átlagosan 2570 ember hallgatja.

Kommunikáció

Közösségi média

2023-ban 147 381 elérése volt a Közélet Iskolája Facebook-oldalának, és 37 202 ember kereste fel az oldalt, ami 112.8%-kal több, mint az előző évben. 2023 végén 7480 ember kedvelte a Facebook oldalunkat, ami 692-vel több, mint egy évvel ezelőtt. 2023-ben, hasonlóan az előző évhez, a havi Facebook-elérésünk ingadozó volt, ugyanakkor a nyári hónapokban, amikor nem tartunk eseményeket, a 2022-es kb. 14-15.000 emberhez képest átlagosan 29.790 elérésünk volt. A kiemelkedő hónapok közt ott van, ahogy 2022-ben is, a január, ugyanakkor a tavalyi október és november helyett idén a február és a szeptember lettek a dobogós hónapok. Mivel egyre nehezebb az organikus elérésre támaszkodni a közösségi médiában, így havonta átlagosan 3700 forintot költöttünk az eseményeink hirdetésére, ami csak harmada a tavalyi összegnek. Összesen 56 eseményt szerveztünk főszervezőként vagy együttműködésben a Facebookon, ami 4-gyel több, mint a tavalyi szám. Továbbra is ezen a felületen étesül a képzéseinkről az érdekődők legnagyobb része (16%). 

A Közélet Iskolája Instagram-oldalát idén sikerült újra beindítanunk: a tavalyi 40 poszt után idén december közepéig 145 posztot tettünk ki, és számos “Instagram story”-val jelentünk meg. Az oldalunknak jelenleg 1158 követője van, ami a tavalyihoz képest több mint 20%-os növekedést jelent. Örülünk a növekedésnek, 2024-ban pedig tovább szeretnénk bővíteni e felületünk bázisát.

A Youtube-csatornánkra az évben 2 élő felvétel és 7 új videó került fel, illetve 2 lejátszási listát készítettünk: a Közös Hatalmunk konferenciánkról és a Partizán Podcast felületén futó, idén indult Közélet Iskolája Podcast adásaiból.

Hírlevél

2023-ban 17 hírlevelet küldtünk el aktuális képzésekről, eseményekről, szervezeti hírekről az immár összesen 2451 feliratkozónknak – ebből 572 az új feliratkozót, ami 213-mal több, mint a tavalyi növekedésünk. A hírlevél átlagos megnyitási aránya 44%, ami 9%-kal több, mint tavaly. 

2023-ban is megjelentünk más szervezetek vagy hálózatok hírleveleiben is, ezzel növelve a láthatóságunkat. Rendszeresen közzétettük a képzéseinket a Civilizáció Hálózat, a Pályázatfigyelő és a NIOK hírlevelében is. Ezen felül minden képzésünk hírét országszerte terjesztjük célzott e-mailes megkeresésekkel. 

Plakátok és újságok

Igyekszünk figyelmet fordítani arra, hogy ne csak az online világban hirdessük a programjainkat, hiszen a célcsoportunk egy része nem használja aktívan a közösségi média felületeket. Három alkalommal pontosan 59 budapesti közösségi helyre raktunk ki plakátot. Hirdetéseink megjelentek rendszeresen a Mérce felületén. 

Megjelenés a sajtóban

A Közélet Iskolája a sajtóban 2023 során 20 alkalommal jelent meg újságcikkek, rádióinterjúk és videóriportok formájában, ami több, mint a tavalyi megjelenésünk. Interjút adtunk többek között a Civil Rádióban, a Mércén cikksorozatot közöltünk a részvételi akciókutatásról (olvasható itt, itt és itt), ugyanitt megjelent egy interjú a Közös Hatalmunk konferenciánk egyik partnerével, Gordon Whitmannel, a Partizánon pedig riportot készítettek a Küzdelmeink története című mozgalmi adatbázisunkról. Az adatbázisról a HVG-n is megjelent egy cikkünk, a Népszavának is adtunk róla interjút, az adatbázishoz kapcsolódó műhelyeinkről pedig a Rebellive portál kérdezett.

Adománygyűjtés

Egyszeri vagy rendszeres adománnyal összesen 169 ember segítette a munkánkat, ami 112 fővel több, mint tavaly. 2023-ban 2,250,568 Ft adomány érkezett be hozzánk. Ebből a rendszeres adományok összege 666,500 Ft, az alkalmi adományok összege 794,110 Ft, az 1% támogatások összege 789,958 Ft volt. 

Az őszi félévben sikeres egyszeri adománygyűjtő kampányt folytattunk, a Beautiful Trouble (Gyönyörű küzdelem) című aktivista kézikönyv fordítási, kiadási és terjesztési költségeinek finanszírozására. A kitűzött 300 000 forintos célunkat az adományozók túlteljesítették, az eredeti összeg 142%-át, összesen 426 000 forintot gyűjtöttünk össze. A könyvet 2024-ben adjuk ki és több eseményen is bemutatjuk, illetve ingyenesen elérhetővé tesszük.

Köszönjük szépen minden rendszeres és eseti adományozónknak, és mindazoknak is, akik adójuk 1%-át a Közélet Iskolájának juttatták el!

Közösségeink

Önkéntesség

2023-ban is rengeteg mindenben segítségünkre voltak önkénteseink. Részt vettek indító programjaink nagy részének megtartásában, mégpedig: 

  • segítettek nekünk 1 filmklub, 1 tárlatvezetés és 2 városi játék lebonyolításában, 
  • levezettek több, mint 13 Szerveződj! társasjáték alkalmat különböző szervezetek és csoportok számára,  
  • olyan háttérfeladatokban is szerepet vállaltak mint pl. fordítás, lektorálás és eseményeinken fotózás, 
  • olyan rendezvényeken szórólapoztak és standoltak a Közélet Iskoláját képviselve, mint a 11. Lakásmenet, az EJHA (Emberi Jogi Nevelők Hálózata) Itt leszek! Fesztiválja, a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) szakmai napja, valamint a Közélet Iskolája által szervezett Közös Hatalmunk konferencia. Utóbbi eseményünk szervezésében és lebonyolításában is nagy szerepet vállaltak önkénteseink.

Mindezek mellett több képzésen is részt vettek (pl. Szerveződj! játékvezetői képzés, Moderátor képzés, Kritikai pedagógia képzés) annak érdekében, hogy minél jobban megismerjék a Közélet Iskolája működését és szellemiségét, részt tudjanak venni programjaink megtartásában, és hatékonyabban képviseljék a szervezetet. Ezen kívül önképzés céljából olvasókört és filmklubot is szerveztek az önkéntesek saját közösségüknek. 

A 2023-as őszi toborzáson 25 jelentkezőből 11 döntött úgy, hogy új önkéntesként csatlakozik csapatunkhoz, így jelenleg összesen 26 aktív önkéntes segíti a munkánkat.

Felügyelő Bizottság, Kuratórium, Tanácsadó Testület és állandó együttműködések

A Kuratórium 2023-ban egy ülést tartott:

2023. május 24-én 

  • jóváhagyta a Közélet Iskolája Alapítvány 2022. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint az egyszerűsített éves beszámolót és mellékleteit, 
  • jóváhagyta a 2023. évi szakmai és pénzügyi tervet tartalmazó dokumentumokat.

Az Alapító Felügyelő Bizottságot hozott létre, amit a 2023. augusztus 21-én módosított Alapító Okirat rögzít. A Felügyelő Bizottság tagjai: Bende Anna, Léderer Sándor, Reszkető Petra.

A Tanácsadó Testületet 2023-ban nem hívtuk össze.

Továbbra is részt veszünk a Civilizáció koalíció munkájában, ahol számos magyar szervezet dolgozik együtt közös projekteken és civil szervezeti érdekérvényesítésen.

A csapatunk

2023-ban munkatársaink körében több változás is történt. Az évben egy teljesállású pénzügyi munkatárssal bővült a csapatunk, aki a pénzügyi vezetésért, tervezésért és a napi pénzügyekért is felelős. A csapatunk növekedése és korábbi munkatársaink távozása miatt az ősz folyamán összesen négy új munkatárssal bővült a csapatunk: csatlakozott hozzánk stratégiai tervezési és oktatási munkatársunk, mozgalomtörténeti és oktatási munkatársunk, módszertani és oktatási munkatársunk, valamint új oktatásszervezőnk is.

Így az év végével összesen tíz munkatárs dolgozik állandó szerződéssel a Közélet Iskolájában, és két állandó önkéntes is szakmai csapatunk része. Eredményességünkhöz hozzájárult, hogy az év folyamán több mint 50 megbízási szerződést kötöttünk képzésekre és egyéb feladatok ellátására.

2023-ban is szokásos nyári stratégiai elvonulásunkon készítettük el hosszú távú szakmai terveinket, építettük a közösségünket és pontosítottuk a következő tanév menetrendjét.

Bővebben a csapatunkról itt olvashatsz.

Önképzés

Módszertani képzések: Önkénteseinknek és a csapatunknak tartottunk egy önképzést, amelyen az újonnan megjelent A felszabadítás pedagógiája – kritikai pedagógia olvasókönyv c. kötetünket dolgoztuk fel közösen.

Bauer Flóra részt vett az Európa Tanács emberi jogi képzők képzésén (Training of Trainers in Human Rights Education), ahol nemzetközi közösségben tanulhatott arról, hogyan lehet az emberi jogokról, ezek megsértéséről, társadalmi egyenlőtlenségekről, valamint az ezeket előidéző és erősítő folyamatokról tanítani. A képzés arra is fókuszált, hogy hogyan segíthetünk megtalálni a résztvevők számára azt a szerepet, bekapcsolódási lehetőséget, amelyen keresztül aktívan tehetnek mindezzel szemben.

Fernengel Ági a Landecker Democracy Fellowship ösztöndíjprogram öregdiákjaként részt vett az Akció Akadémiáján Krakkóban, ahol európai és észak-amerikai közösségi vezetőkkel találkozott és szervezeti vezetésről, társadalmi változásról, egyenlőtlenségekről cserélt tapasztalatot.

Fernengel Ági részt vett a Global Social Impact House nevű egyhetes bentlakásos programban, amit a University of Pennsylvania Social Impact Strategy központja szervezett. A programban Ági 20 társadalmi vállalkozóval tanult együtt a dizájn gondolkodásról, a szervezetépítésről és hogy hogyan tudunk hosszú távon fenntarthatóan dolgozni a társadalmi változásért.

Fernengel Ági részt vett az Európai Municipalista Hálózat találkozóján Nápolyban, ahol a progresszív helyi politika lehetőségeiről és példáiról, a nápolyi lakhatási és commons-hoz kapcsolódó aktivizmusról volt szó.

Seres Lili részt vett egy adománygyűjtés témájú online képzésen. Az Art of Giving and Asking tanácsadói által tartott Fundraising “önismereti” tréning című eseményen fókuszban a támogatásra érdemesség elemi, a donorokkal való kommunikáció és a honlap állt, amely témákról előadások és páros feladat keretében tanultak a résztvevők.

A Közélet Iskolája teljes csapata részt vett a Flow Alapítvány által vezetett szervezetfejlesztési folyamatban. Sütöri Ágnes és Csordás Izabella dolgozott velünk, hogy a szervezeti növekedést, a vezetői szerepeket és a túlterhelődés kérdéseit segítsenek feldolgozni a cspatunknak.

Működés technikai feltételei

A Közélet Iskolája 2023-ban is az Auróra Közösségi Házban működött, de tekintettel a csapat létszámbeli növekedésére, már két termet bérelt irodaként a házban. A honlapunk technikai üzemeltetését továbbra is a Magyar Hosting Kft., karbantartását pedig Huszár Richárd biztosítja. Online megbeszéléseinket és képzéseinket a Zoom felületén tartjuk, hírlevelünket pedig a Brevo (korábban Sendinblue) szolgáltatásán keresztül küldjük a feliratkozóknak.

Megosztás Facebookon
A Közélet Iskolája célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük az önszerveződéshez szükséges tudást és képességeket. Képzéssel, stratégiai tervezések vezetésével, kutatással és tudástermeléssel támogatjuk a civil szervezeteket és alulról szerveződő csoportokat...
Kosár
//
A kosarad üres.
0
//
Megszakítás