Barion Pixel

Tudástár

A Közélet Iskolája 2022-ben összesen 1184 emberhez ért el. 328-an vettek részt a képzéseinken, 467-en az alacsonyküszöbű programjainkon, 112 emberrel találkoztunk a nagyrendezvényeinken és egyéb, különféle nyilvános megjelenések alkalmával pedig 277-vel.

Az Alapítvány Alapító Okiratban rögzített céljait az alább összefoglalt tevékenységekkel valósítottuk meg 2022-ben.

2022-ben a Közélet Iskolája összesen 27 képzést tartott, amelyből 21 volt saját szervezésű, 6 képzést pedig külső szervezet felkérésére tartottunk meg. Ez a tavalyi évhez képest, amikor összesen 18 képzést tartottunk, jelentős növekedést jelent. Az előző évhez képest csökkent az online képzéseink száma, amit elsősorban a Covid-19 járványhelyzet miatt vezettünk be 2020-ban. Míg 2021-ben 11 online képzést tartottunk, 2022-ben 4 képzés esetén döntöttünk az online szervezés mellett. Többek között a 2022 őszén indult Országszerte programunknak köszönhetően több városba vittük el képzéseinket, és bár a legtöbb képzésünket Budapesten tartottuk, 6 képzésünk a következő településeken kapott helyet: Szeged, Debrecen, Kalocsa, Keszthely.

A saját szervezésű képzéseinken 262-en vettek részt, a felkérésre tartott képzéseinken pedig 66 résztvevő volt. Ez azt jelenti, hogy összesen 328-an vettek részt a képzéseinken, ami a tavalyi évhez képest arányosan növekedett a képzések számának növekedésével.

Ami a résztvevők elérését illeti, a résztvevőket elsősorban a Közélet Iskolája Facebook oldala segítségével (16%), a hírlevelünkön keresztüli (16%), valamint a partnerszervezeteink (18%) segítségével elért résztvevők száma csökkenő tendenciájú és fontos szerepet játszik a résztvevők toborzásában az ismerősök, barátok, munkatársak és önkéntes társak ajánlása (13%).

A saját szervezésű, személyesen megtartott képzések és események többségének helyszíne 2022-ben is a budapesti Auróra Közösségi Ház, amely a szervezetünk irodájának is otthont nyújt. Emellett idén is tartottunk képzéseket és eseményeket a Kesztyűgyár Közösségi Házban, a Gólya Közösségi Házban, illetve a NIOK konferenciatermében. Mindenkinek biztosítunk meleg ebédet és rágcsálnivalót a képzési napon, valamint igény szerint utazási támogatást, szállást és gyerekfelügyeletet is biztosítunk.

A képzéseken való részvétel ingyenes, de a felhívásainkban jelezzük, hogy ha van lehetősége a jelentkezőnek adományt vagy részvételi hozzájárulást fizetni, ezzel képzéseink hosszú távú működéséhez járul hozzá és ahhoz, hogy továbbra is mindenki számára elérhetőek legyenek. 2022-ben 87 résztvevő, a résztvevők 33,2 százaléka támogatta a képzéseket összesen 1.386.000 forinttal. A résztvevők képzési hozzájárulása összességében csökkent az előző évhez képest. A résztvevőink átlagos hozzájárulása 2022-ben a korábbiaknál magasabb, 15.930 forint volt.

A korábbi évekhez hasonlóan a képzések többségét a Közélet Iskolája egy munkatársa tartotta külső szakértővel együttműködésben, illetve több esetben vendégelőadókat is meghívtunk a képzésekre. 2022-ben saját munkatársaink mellett 23 esetben összesen 19 jól felkészült szakértő segítette a magas színvonalú képzések megvalósítását. Annak érdekében, hogy megalapozzuk az iskola növekedését, nagy hangsúlyt fektetünk az új képzők bevonására és képzésére. Büszkék vagyunk arra, hogy közülük 9 emberrel nem dolgoztunk képzőként korábban, így ismét nagyot bővült a képzői körünk!

A képzéseinkre átlagosan 20-25-en jelentkeztek, és átlagosan 17 résztvevőt hívtunk be, ahhoz, hogy a képzéseinken hatékonyan tudjunk dolgozni a csoporttal. A budapesti képzéseken a részvétel a lemondások/lemorzsolódás után átlagosan 13 fő volt. Túljelentkezés esetén ebben az évben is a hátrányos helyzetű jelentkezőket részesítettük előnyben, illetve azokat, akik kapcsolódnak valamilyen alulról szerveződő kezdeményezéshez, hogy tudásuk fejlesztése nagyobb eséllyel járuljon hozzá egy nagyobb közösség fejlődéséhez.

2019 második felétől a résztvevők anonim módon tölthetnek ki demográfiai kérdőívet, ami segít nekünk abban, hogy jobb rálátásunk legyen arra, hová jut el az általunk átadott tudás. A válaszadás opcionális.

Az adatok alapján képzéseink kormegoszlás szerint megfelelően sokszínűek, az átlagéletkor 37 év, nemi megoszlásban az előző évekhez hasonlóan a nők 66 százalékkal felülreprezentáltak (amely az egész civil szférára jellemző). Iskolai végzettség szerint továbbra is felülreprezentáltak a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, kifejezetten alulreprezentáltak a csak szakmával rendelkezők, de az előző évekhez képest megnőtt az érettségivel rendelkezők száma is, és bár a képzéseinken nem jellemző középiskolások részvétele, idén néhány alacsonyküszöbű programot kifejezetten középiskolásoknak tartottunk, akik a fellángoló oktatási tiltakozások miatt kerestek meg minket. A hátrányos helyzetű emberek célzott toborzására idén is nagy hangsúlyt fektettünk. A résztvevők közel 25 százaléka mondta magát valamilyen szempontból hátrányos helyzetűnek, ezek közül közel 30 százalékuk mondja magát alacsony jövedelműnek, 35 százalékuk LMBTQ+ embernek vallja magát, 12 százalékuk rendelkezik fogyatékossággal vagy tartós betegséggel, 9 százalékuk pedig etnikai kisebbséghez tartozik. A hátrányos helyzetre utaló „egyéb” mezőbe pedig olyan helyzeteket említenek a résztvevők mint: nő, pedagógus, nyugdíjas, nagycsaládos, egyedülálló szülő, vidéken élő. A képzéseink mindegyikét akadálymentes helyszínen tartjuk, de gyakran más akadálymentesítési igény is felmerül, amihez minden esetben igyekszünk megteremteni a megfelelő körülményeket, pl. látássérülteknek vagy hallássérülteknek.

A résztvevőink saját szervezetükben betöltött szerepéről 206 válasz alapján a következők derültek ki számunkra: résztvevőink 58 százaléka önkéntesen végzi a tevékenységét, közülük 13 százalék önkéntesen tölt be vezető szerepet a szervezetében. Résztvevőink 20 százaléka valamely szervezet fizetett munkatársaként, és 14 százalékuk dolgozik vezetői pozícióban. A kitöltőknek mindössze 5 százaléka nem kötődik semmilyen szervezethez.

A szubjektív anyagi helyzetre irányuló kérdésre is majdnem az összes kitöltő válaszolt, 66% átlagos, 11% átlag alatti, 22% pedig átlag felettinek jelölte meg az anyagi helyzetét. A tavalyi adatokhoz képest csökkent az átlag alattit megjelölők száma (20 százalékról), és növekedett az átlag feletti jövedelemmel rendelkezők száma (10 százalékról).

Célunk, hogy ne csak budapesti résztvevőket érjünk el, és az elmúlt évekhez képest sikerült egyre több térségből bevonzani a résztvevőket. Míg 2021-ben a résztvevők 75 százaléka a közép-magyarországi régióból (Budapestről és Pest megyéből) érkezett, 2022-ben ez 64 százalékra csökkent. Továbbra is érkeztek résztvevők az észak-magyarországi régióból (BAZ és Heves megyéből) és a Dél-Alföldről (Csongrád megyéből). 2022-ben olyan térségekből is érkeztek résztvevőink, ahonnan a tavalyi évben egyetlen résztevőnk sem volt, ilyen: Tolna megye, Somogy megye, Bács-Kiskun megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve Zala megye a legkitűnőbb példa, ahonnan idén a résztvevőink közel 5 százaléka érkezett.

Programjaink részvevői megyénként

Oktatási programok

2022-ben összesen 27 képzést tartottunk, ebből 17 volt általunk meghirdetett nyilvános képzés, s további 4 képzést vittünk el Budapesten kívül tevékenykedő szervezeteknek az újonnan elindított Országszerte programunk keretén belül. A maradék 6 képzést más szervezetek felkérésére tartottuk meg.

Nyilvánosan meghirdetett képzéseink

2022-ben több képzést tartottunk szervezetépítés témában: “Hogyan szervezzünk csoportot?” c. képzésünkből kettőt is tartottunk az év során, az elsőt Fernengel Ági, és Sebály Bernadett (aktivista, mozgalmi kutató) tartotta online formában, míg a második alkalommal élőben zajlott a képzés, és Csordás Anett (Lépjünk, hogy Léphessenek) volt Fernengel Ági képzőtársa. Vujovits Júlia és Bauer Flóra “Hogyan beszélgessünk jól az online térben?” címmel tartott moderátorképzést online találkozók esetén használható technikákról. Megtartottuk a “Hogyan építsünk fenntartható szervezetet?” című forrásteremtésről szóló képzést is, amit Fernengel Ági és Kovács Vera (Utcáról Lakásba! Egyesület) moderáltak. Ugyancsak megtartottuk a Stratégiai tervezés képzést is, ahol szervezetek stratégiai működésének alapjait sajátíthatják el a résztvevők, ezt Udvarhelyi Tessza és Fernengel Ági tartották.

Több új képzést is kifejlesztettünk ebben az évben ezen a területen, amire nagyon büszkék vagyunk. A “Gazdálkodj demokratikusan! című képzést Birtalan Gergely, a Gólya Szövetkezet oszlopos tagjának segítségével fejlesztette ki és tartotta meg Fernengel Ágival közösen, ahol a résztvevők a szövetkezetek mibenlétével, létrehozásával, felépítésével és sikeres működtetésével ismerkedhettek meg. Az aktivista jóllét képzést az alulról szerveződő csoportok egyre nehezebbé váló helyzetére és az ezzel együtt növekvő pszichológiai terhekre válaszul hoztuk létre. Vujovits Júlia és Csepregi Dorka (Periféria Központ) Jagodits Eszterrel (Deviszont Közösségi Tér) közösen tartották meg ezt a programot. Mindkét új képzés nagy érdeklődésre tartott számot, ezért 2023 során is újból meghirdetjük ezeket.

Az érdekvédelmi témájú képzéseink közül az “Állj ki magadért és másokért!” című programot Badzsó Angéla (Összefogás a Balatonért), Aradi Fanni (A Város Mindenkié Pécs) és Udvarhelyi Tessza tartotta meg, ahol a résztvevők az alulról szerveződő érdekvédő csoportok eszköztárával ismerkedhettek meg. “Milyen egy erős mozgalom?” képzésünkön arról tanulhattak és azon gondolkodhattak a résztvevők két képzőnk segítségével (Sebály Bernadott és Udvarhelyi Tessza), hogy hogyan is áll össze egy mozgalom és mi az ő szerepük a saját területükön.

Ebben az évben két pedagógiai képzést tartottunk nyilvános formában: Végh Panni (Artemisszió Alapítvány) és Udvarhelyi Tessza facilitálta a három hétvégés kritikai pedagógia képzést, Balog Gyula (Elsőkézből a Hajléktalanság program), Zsemberovszky Linda és Bauer Flóra pedig a Szerveződj! érdekvédelmi társasjátékunk menetét és vezetésének csínját-bínját tanította meg a résztvevők számára.

A kommunikáció tematikájú képzéseink közül hármat valósítottunk meg. “A propagandamédia célkeresztjében” képzésünkön médiatámadások kezelésére készültek fel a résztvevők Fernengel Ági és Kertész Anna (TASZ) segítségével. Csoszó Gabriella aktivista fotós és Vujovits Júlia “Fotózás és aktivizmus” képzésén a képek kampányokban betöltött szerepéről tanulhattak a jelenlévők, míg a “Vedd kezedbe a nyilvánosságot” című képzésen a szervezeti kommunikáció alapjait sajátíthatták el Papp Dórától (kommunikációs tanácsadó), Papadopulosz Dórától (Digi Tanoda Alapítvány) és Vujovits Júliától.

A 2023-as országgyűlési választások miatt több választási témájú képzést is tartottunk, amelyeket Udvarhelyi Tessza és Sebály Bernadett facilitált. A forgatókönyvtervezésről szóló képzésen a különböző választási kimenetelekre készülhettek fel a résztvevők, a választások tisztaságáról szóló képzésen pedig a választási csalások megelőzéséről és megakadályozásáról volt szó. A választások után egy külön képzésalkalmon tekintettünk rá a választási eredményekre és az oda vezető folyamatokra.

Megtartottuk szokásos részvételi akciókutatás képzésünket is, amelyet ezúttal Molnár Zóra, Rozenfeld Annajuli (Szolidáris Gazdaság Központ) és Gosztonyi Márton (Budapesti Gazdasági Egyetem) vezetett.

“Tanulj, szerveződj, változtass!” mentorprogram zárása

2021-ben mentorprogramot hirdettünk, amelynek célja a résztvevő szervezetek megerősítése volt. Ennek érdekében a beválogatott szervezetek számára a 2021-22-es tanév alatt biztosítottuk az általuk választott képzésekre való bejutást, és konzultációs alkalmakat ajánlottunk fel. A programot elkezdő 4 szervezet tagjai összesen 15-ször jöttek el képzéseinkre, de a konzultációs lehetőségekkel végül nem éltek. Ezek alapján összességében úgy értékeltük, hogy a mentorprogram nem töltötte be a neki szánt szerepet, így 2023-ban nem indítottuk el újra.

Országszerte program

2022-ben útjára indítottuk az Országszerte programot, hogy Budapesten kívül is minél többeket elérjünk a képzéseinkkel. A program keretében egy olyan képzést vittünk el ingyen (a felmerülő költségeket is átvállalva) a jelentkező szervezetekhez, amit a saját aktuális szükségleteik alapján ők választottak a képzési palettánkról. A jelentkező szervezetektől azt kértük, hogy toborozzanak legalább 12 résztvevőt (akár a saját szervezetükön belülről, akár tágabb körből) és szervezzék meg a helyszínt és az ellátást helyben. Összesen 4 ilyen képzést valósítottunk meg az év során. Keszthelyen aktivista közösségépítő képzést tartott Fernengel Ági és Homoki Andrea, a CKA munkatársa az MKKP Zala megyei tagjai számára, Kalocsára pedig moderátor képzést vittek el Vujovits Júlia és Bauer Flóra a 6300 nevű helyi Youtube csatornát üzemeltető csapatnak. A szegedi Maszk Egyesület számára Toborzás és bázisépítés képzést tartott Fernengel Ági és Bilej Kornélia (Greenpeace), míg Debrecenbe az Alternatív Közösségek Egyesülete szervezésében Nemi egyenlőtlenségek című képzésünket vitte el Vujovits Júlia és Szilasi Flóra (Káva Kulturális Műhely).

Nagy sikerként könyveljük el, hogy több olyan megyébe (Zala és Bács-Kiskun) is eljutottunk az Országszerte programnak hála, ahonnan jellemzően nem voltak korábban résztvevőink, és reméljük, hogy leendő hosszú távú partnerekkel kezdtünk együttműködéseket. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy 2023-ban kibővítjük a programot, hogy már 6 Budapesten kívüli szervezettel működjünk együtt így.

Felkérésre tartott képzéseink

Hat képzést tartottunk külső megkeresésre 2022 során. Vujovits Júlia és Bauer Flóra a Társadalomelméleti Kollégium tagjai számára tartottak moderátor képzést. Molnár Zóra két részvételi akciókutatás képzést is tartott az év során, Rosenfeld Annajulival Debrecenben az Alternatív Közösségek Egyesületében, Udvarhelyi Tesszával pedig Bécsben, a Közép-Európai Egyetemen. Ezen kívül Udvarhelyi Tessza a Polgár Alapítvány felkérésére tartott képzést a rendszerváltás utáni roma mozgalomról, illetve Végh Pannival közösen a szegedi Motiváció Műhely számára vitték el a kritikai pedagógia képzést.

Képzések értékelése

A képzési értékelőlapot a képzés végén töltik ki a jelenlévők, amelyen narratív és pontszerű értékelés formájában is megoszthatják véleményüket a képzés egészéről, hasznosnak és kevésbé hasznosnak ítélt részeinek a képzésről, a képzőkről, illetve az ellátásról.

A pontszerű értékelés 1-től 5-ös skálán történik, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-ös pedig a legjobb minősítést jelenti. A 2022. évi képzések értékelésének átlaga a következőképpen alakult:

Átlagos elégedettség a képzéseinkkel: 4,73

Átlagos elégedettség a képzőkkel: 4,8

Átlagos elégedettség a szervezéssel/ellátással: 4,64

Átlagos elégedettség a meghívott előadókkal (nem minden képzés esetén releváns): 4,66

2021-ben, a hatásmérési kutatásunkhoz kapcsolódóan egy új kérdéspárral egészítettük ki a kérdőívet. A jelentkezési lapon az adott téma kapcsán az előzetes (bemeneti) tudás szubjektív megítélését kérjük a jelentkezőktől egy 1-től 5-ig terjedő skálán (Hogyan értékeled a saját tudásodat a témáról?), majd ugyanezt a kérdést a képzés végén is feltesszük nekik.

A 2021-ben a résztvevők átlagosan 1 ponttal értékelték jobbnak a tudásukat a képzés elvégése után, mint előtte (2,7-ről 3,7-re), 2022-ben pedig 1,2 ponttal.

Műhelyek

Ebben az évben 4 részvételi akciókutatás műhelyt szerveztünk, ahol vendégelőadók bevonásával jártuk körbe a RAK olyan területeit, melyek a képzésünk során csak érintőlegesen kerülnek szóba.

 Az első alkalom témája a művészeti eszközök részvételi akciókutatásban történő alkalmazása volt, és Török Krisztián Gábor kurátort láttuk vendégül. A második alkalommal azt jártuk körbe, hogy a gyerekek és a fiatalok milyen módon vonhatóak be a részvételi akciókutatásba, ennek kapcsán a Hintalovon Alapítvány, valamint a szegedi Közös Jelek Valóságlabor munkájával ismerkedtünk meg. A harmadik tavaszi alkalom fő kérdése az volt, hogy a résztvevők társadalmi helyzete hogyan befolyásolja a részvételi akciókutatás folyamatát. Az erről történő közös gondolkodást Gosztonyi Márton és Molnár Zóra facilitálták. Az őszi műhely fókuszában a RAK szervezetfejlesztésben történő alkalmazásának lehetősége állt, vendégünk Lazányi Orsolya volt, aki a Cargonómia kezdeményezést mutatta be.

A szervezeti és munkahelyi jóllét megteremtése a társadalmi változásért küzdő csoportok számára is fontos feladat, de a napi teendők és problémák megoldása mellett sokszor nem marad rá elég idő. Pedig a kiszámítható keretek, a közös szabályok és a jó csapatmunka élménye mind hozzájárulnak ahhoz, hogy megelőzzük a kiégést, vagy időben reagáljunk rá. A két délutáni műhely alkalmon arra kerestük a választ, hogy mitől érezzük hasznosnak magunkat, milyen a hatékonyan eltöltött munkaidő, és milyen jelentősége van a szokásoknak, rituáléknak a szervezeti jóllét és fenntartható működés szempontjából. A műhelyeket Vujovits Júlia, Csepregi Dorka és Jagodits Eszter tartotta összesen 28 résztvevőnek.

A magyar szakos tanárhallgatókat és kezdő magyartanárokat tömörítő Lehetőségek a Mai Magyartanításban csoport meghívott minket, hogy nyári táborukban tartsunk műhelyfoglalkozást számukra kritikai pedagógia témában. A foglalkozást Bauer Flóra, és a Közélet Iskolája önkéntese, Varga Attila tartotta meg, a résztvevők pedig a kritikai pedagógia megismerése mellett azon is gondolkodhattak, hogy milyen is lenne az az iskola, amelyben jobban érvényesülnek a kritikai pedagógia elvei.

Ugyancsak kritikai pedagógia témában vitt el foglalkozást Fernengel Ági a Zöld Front nyári táborába, emellett pedig a társadalmi változás útjáról és lehetséges eszközeiről, ezek kapcsolatáról is tartott egy műhelyt a résztvevőknek.

Választásokhoz kapcsolódó tevékenységeink

Részt vettünk a TASZ-CKA-Political Capital közös Tiszta Szavazás programjában, aminek keretében a választási csalások ellen fellépő utcai aktivisták képzéséhez fejlesztettünk tananyagot és pedagógiai módszertant, valamint több képzést vezettünk is a programban (lásd: oktatási programok).

Más kisebb léptékű pedagógiai munkát végeztünk még a választások kapcsán: foglalkozást tartottunk az Artravaló program keretében fiataloknak a választásról, forgatókönyv tervezés képzést fejlesztettünk és tartottunk, ahol a résztvevők a választások különböző kimeneteire készíthettek terveket, valamint a választások előtt háromalkalmas választási filmklubot tartottunk.

Indító programok

Az ún. Indító programjaink célja, hogy rövid, gyakran játékos programjainkon bárki tanulhasson az önszerveződésről, érdekvédelemről és a társadalmi igazságosságról. 2022-ben összesen nem kevesebb, mint 39 indító programot tartottunk filmklubok, városi játékok, városi séták és az általunk fejlesztett Szerveződj! érdekvédelmi társasjáték alkalmak formájában, melyeken összesen 325 látogató vett részt.

Filmklubok

2022-ben 8 filmklubot tartottunk választási és mozgalmi témában, amelyeken összességében 76 érdeklődő vett részt személyesen.

2022 elején 3 választási filmvetítést szerveztünk, melyek során a 2022-es magyarországi választásokhoz és az azt megelőző előválasztáshoz kapcsolódó filmeket (‘Mindenki labdába rúghat!’, ‘Előválasztás – ahogy mi láttuk’, ‘Egy diktátor megbuktatása’) néztünk meg és dolgoztunk fel meghívott vendégeinkkel.  Ezek a programok online is elérhetőek voltak, így összesen legalább 1400-an követték élőben, vagy tekintették meg utólag az elkészült felvételeket. Az egyik alkalomról készült beszámoló itt olvasható:

A választási filmklubokat követően mozgalmi filmklubokat tartottunk, melyeken különböző szerveződésekről és sikeres mozgalmakról készült dokumentumfilmeket vetítettünk. Az ezeken az alkalmakon feldolgozott filmek közt volt pl. a ‘Leva’ című film, mely egy Sao Paulo-i házfoglalási mozgalmat mutat be, a ‘Drága Földünk’, mely szlovák falvak lakóinak egy olajvállalat elleni harcáról szól, vagy éppen a ‘Chile diáklázadása’ című film, mely a 2011-ben kezdődő chilei diákmozgalmi megmozdulásokba ad bepillantást.

Ezek közül egy filmklub alkalmat Debrecenben tartottuk az ott szervezett ‘Nemi egyenlőtlenségek’ képzésünk kísérőprogramjaként, mely során a ‘Nők sztrájkja folytatódik’ című filmet néztük meg lengyel óvónők és bölcsődei gondozók tisztességes munkakörülményekért folytatott küzdelméről.

Bekapcsoló

Múlt évben 6 alkalommal szerveztük meg ún. Bekapcsoló nevű programunkat hajléktalan szállókon, melynek célja volt, hogy az ott élőkhöz juttassunk el és velük közösen dolgozzunk fel érdekvédelmi témákat. Így két szállón is rendeztünk egy-egy 3 alkalmas programsorozatot állampolgári jogi és lakhatási témákban, amely során az Utcajogász Egyesülettel is együttműködtünk, ám sajnos minden erőfeszítésünk ellenére kevés érdeklődőt tudtunk bevonzani ezekkel a programokkal.

Szerveződj! érdekvédelmi társasjáték alkalmak

A Közélet Iskolája által fejlesztett Szerveződj! érdekvédelmi társasjátékunkkal baráti társaságoktól kezdve szerveződő csoportokon keresztül profi civil szervezetig bármilyen csoport tanulhat játékos formában az érdekvédelemről és kipróbálhatja, hogy milyen eszközökkel tud elérni egy számára fontos ügyet.

2022-ben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a játékot minél több csoporthoz juttassuk el. Ennek eredményeképpen az év során nem kevesebben, mint 145-en vettek részt társasjáték délutánjainkon.

2022-ben 18 ízben vittük el a játékot többek közt nőjogi, zöld mozgalmi (Greenpeace) és megváltozott munkaképességű emberek érdekképviseletéért dolgozó (Fénysugár Medicina Egyesület) szervezeteknek, de játszottunk független táncművészettel foglalkozóknak helyet adó (SÍN Művészeti Központ) produkciós házban és a Pride-on is.  Különböző események programtáblájára is felkerült a társasjáték: az EJHA által szervezett emberi jogi konferencia résztvevői, és az oktatási tiltakozások idején az Auróra Közösségi Házba szervezett alternatív tanítási napra érkező középiskolás diákok is kipróbálták velünk a játékot. Az összes alkalom közül egyet Kalocsán, egyet Gödöllőn, ötöt pedig Szegeden tartottunk, amelyből egy alkalomról a Telex helyszíni riportjában is hírt adott.

“Víz az úr” városi játék

A 2021 során fejlesztett városi játékunk 2022-ben is népszerű volt: az évben kétszer megrendezett alkalmon összesen 38 résztvevő küzdött önmagukat megszervezve a jövő disztópikus 8. kerületében az egyre fogyó vízkészletek egyenlő elosztásáért. A pár órás játék során a látogatók 3-5 fős csapatokban a 8. kerület utcáin elrejtett rejtvényeket kell megfejteniük, miközben kitalált karakterek bőrébe bújva egy elképzelt jövőben aktivizmusról, közösségépítésről és érdekvédelemről tanulhatnak.

Városi séták

Tavaly két városi sétát szerveztünk: Nagy Kristóf nagysikerű Népi Kollégiumok Országos Szövetségéről szóló sétáját és Balog Gyula egy éve debütáló, de annál nagyobb népszerűségnek örvendő 8. kerületi lakhatási sétáját, melyeken összesen 28 látogató vett részt.

Nyári egyetem

2022 során felelevenítettük a nyári egyetemek hagyományát a Közélet Iskolájában: július 2-3-án “Kezdjük el a jövőt!” címmel rendeztünk ilyen eseményt. Célunk volt lehetőséget teremteni a közös tanulásra, tapasztalatmegosztásra és inspirációra a szerveződő közösségek, érdekvédők számára, illetve bárkinek, aki szívesen gondolkodna arról, hogyan építsünk egy igazságosabb és egyenlőbb jövőt Magyarországon. A nyári egyetem során nyolc olyan szervezet vagy szakértő tartott műhelyfoglalkozást, akik aktívan tesznek a társadalmi egyenlőtlenségek ellen és az emberek közéleti részvételéért, míg a Közélet Iskolája 3 műhelyfoglalkozást tartott és 2 plenáris beszélgetést szervezett. A programok mellett a Közélet Iskoláján kívül másik három szervezet ismertette meg tevékenységét a közönséggel standolás formájában. A rendezvényen 62 fő vett részt.

Stratégiai tervezés

2022 során összesen hét szervezetnek segítettünk stratégiai tervezésben, hogy tudatosan és eredményesen tudják végezni munkájukat. Folytattuk a közös munkát három szervezettel, és először dolgoztunk a stratégiáján négy csoporttal. Büszkék vagyunk rá, hogy együtt dolgozunk lakhatási, urbanista, oktatási, szociális, közösségi szervezetekkel is a stratégiájuk építésén. Bővebben:

Részvételi akciókutatás

A részvételi akciókutatás terén ebben az évben – a képzések és műhelyek facilitálása mellett – elsősorban arra helyeztük a hangsúlyt, hogy támogassunk másokat abban, hogy saját részvételi akciókutatást valósíthassanak meg. Két ilyen hosszútávú folyamatot kezdtünk el 2022-ben, együtt dolgozunk az Alternatív Közösségek Egyesületével, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktori hallgatójával. Konzultációval segítettük az Artemisszió Alapítvány munkáját is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is részt vettünk vendégelőadóként a Károli Gáspár Református Egyetem “Részvételi Akciókutatás” kurzusán, az alkalmon 9 hallgató vett részt. Az előadás mellett szakmai tanácsadással is rendszeresen segítjük a kurzus vezetőjének munkáját.

Könyvkiadás

2022-ben szerkesztettük A felszabadítás pedagógiája – A kritikai pedagógia elmélete és gyakorlata című kötetet, amely összesen 500 példányban jelent meg. A kötetben 21 magyar vagy magyarra fordított idegennyelvű szöveg és 15 gyakorlat járja körül a kritika pedagógia elméleti hátterét, magyar és nemzetközi példáit és módszereit. A kötetet Udvarhelyi Tessza szerkesztette, a megjelenést s Rosa Luxemburg Stiftung támogatta.

Ebben az évben is folytattuk korábbi könyveink és kiadványaink terjesztését. A 2021-ben kiadott Válságból lehetőség – lehetőségbő válság című 250 példányban megjelent könyvünk elfogyott, ezért ebből 2022-ben újabb 200 példányt rendeltünk.

Mozgalomtörténeti adatbázis

Küzdelmeink története címmel online mozgalomtörténeti adatbázist készített Sebály Bernadett kutatóknak, tanároknak és aktivistáknak a CEU Demokrácia Intézettel együttműködésben. Az egyre bővülő projektben 2022-ben 11 társadalmi mozgalom tiltakozási eseményeit dolgozta fel a rendszerváltástól 1994-ig. Az adatbázis folyamatosan bővül.

Egyéb események és szakértői tevékenységeink

2023-ban is megtartottuk éves kritikai pedagógia „osztálykirándulásunkat”, amely sorozatban a Felszabadítás pedagógiája képzés aktuálisan résztvevő és öregdiákjaival járjuk be a kritikai pedagógia magyar gyökereinek helyszíneit. Ezúttal egy munkás üdülő telepet látogattunk meg, ahol Thury Lili és Csatlós Judit segítségével korabeli forrásokra alapozva közösen dolgoztuk fel a telep történetét, és gondolkodtunk annak politikai szocializációs szerepéről. Összesen 12 fő vett részt a programon.

Ősszel meghívtuk az amerikai Ayni School munkatársát egy “Ciklikusság a vezetésben és szervezeti munkában” című online műhely megtartására. A kétórás alkalom egy évszakok szimbolikáján alapuló szervezeti modellt mutatott be az előadó. Az alkalmon a Közélet Iskolája munkatársai és további érdeklődők is részt vettek.

2022. májusban kezdődött a Fővárosi Közösségi Költségvetési Tanács munkája, amit második alkalommal szervezett meg a „Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály a fővárosi közösségi költségvetési folyamat részeként. A Közélet Iskolája dolgozta ki és vezette a tanács üléseit 3 napon keresztül, amiben 55 tanácstag és a 15 fős szervezői stáb vett részt. A tanácstagok hétköznapi budapesti lakosok voltak, akik önkéntesen jelentkeztek arra a feladatra, hogy a beérkező és szakmai munkatársak által is jóváhagyott 139 ötletet jelentősen leszűkítsék. A tanácstagok anyagi juttatást is kaptak a 3 napi aktív munkájukért, így olyanok is megengedhették maguknak a részvételt, akik egyébként nem tudnának ennyi időt önkéntes tevékenységre szánni. Ez elősegítette a csoport sokféleségét, így többféle perspektíva kerülhetett be a döntéshozásba. A tanács által szűkített ötletlista került fel a szavazólapra, aminek segítségével minden 16. életévét betöltött budapesti szavazhatott arról, hogy szerinte hogyan kellene elkölteni a közösségi költségvetésre elkülönített 1 milliárd forintot.  Több tanácstag is kiemelte, hogy mennyire nagy élmény volt számukra, hogy részt vehettek a döntéshozás folyamatában és ők is részesei lehettek a közös városi terek alakításának. Ez a demokratikus döntéshozási folyamat megadta azt a tapasztalatot az állampolgároknak, hogy a döntéshozók és szakértők nem a fejük felett döntenek el ügyeket, hanem a városvezetés valóban kíváncsi az érintettek véleményére.  

Az Artemisszió Alapítvány „Hatalmi egyenlőtlenségek a tréneri teremben – és mit kezdhetünk velük” című szakmai napot szervezett. A Közélet Iskolája munkatársa, Bauer Flóra meghívott vendégként részt vett egy kerekasztal beszélgetésen olyan trénerekkel, akik munkájuk során kifejezetten fókuszálnak a hatalmi egyenlőtlenségek valamely formájára, vagy kirekesztettségben érintett, hátrányos helyzetű csoporttal való munkára. Az eseményen 20 érdeklődő vett részt.

A NIOK Alapítvány Támogatói közösségek – társadalmi bázisépítés a gyakorlatban webinár sorozatának részeként az Érintettek bevonása című webináron előadóként vett részt Vujovits Júlia a Közélet Iskolája oktatásmódszertani munkatársa. A webináron arról volt szó, hogyan építsük be a szervezet ügye által érintettek véleményét, igényeit a szervezet munkájába, tevékenységeibe. Az alkalmon 37 fő vett részt.

Udvarhelyi Tessza a Civil Bázis felkérésére előadást tartott civilek az alkotmányban témában 50 főnek.

Hasonló célokért, más eszközökkel című kerekasztal beszélgetésen vett részt Fernengel Ági a TASZ szervezésében 40 résztvevővel. Szintén Ági látogatott el a Nyomtassteis klub beszélgetésére, ahova 25 résztvevő jött el.

Udvarhelyi Tessza 10 fő számára műhelyfoglalkozást tartott nyáron a Szikra Mozgalom táborában.

A TASZ által alapított SZABAD-díj átadó eseményén a Közélet Iskolája két díjazott számára ajánlotta fel a képzéseihez való korlátlan hozzáférést. A díjátadó gálán kb. 100 fő vett részt.

Önkéntesség 

2022-ben is rengeteg mindenben segítségünkre voltak önkénteseink. Részt vettek indító programjaink nagy részének megtartásában, mégpedig:

 • segítettek nekünk 7 filmklub és 2 városi játék lebonyolításában,
 • levezettek több, mint 10 Szerveződj! társasjáték alkalmat különböző szervezetek és csoportok számára, 
 • olyan rendezvényeken szórólapoztak és standoltak a Közélet Iskoláját képviselve, mint az EJHA (Emberi Jogi Nevelők Hálózata) emberi jogi konferenciája, a budapesti Pride, a 10. Lakásmenet, a SZEF majális, vagy a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének eseménye,
 • olyan háttérfeladatokban is szerepet vállaltak, mint pl. filmfeliratozás, filmajánlók és beszámolók írása,
 • részt vettek nyári egyetemünk szervezésében és lebonyolításában,
 • és részt vettek Bekapcsoló! programunk megtartásában, mely során két hajléktalan szállón is rendeztünk 3-3 alkalmas programsorozatot állampolgári jogi és lakhatási témákban.

Mindezek mellett több képzésen is részt vettek (pl. Szerveződj! játékvezetői képzés, Moderátorképzés, Kritikai pedagógia képzés) annak érdekében, hogy minél jobban megismerjék a Közélet Iskolája működését és szellemiségét, részt tudjanak venni programjaink megtartásában, és hogy hatékonyabban képviselni tudják a szervezetet. Önkénteseink közösségük fejlesztésére és összetartására az év során különböző szabadidős és önképző alkalmakat is szerveztek akár közös kirándulás, akár filmklub formájában.

A 2022-es őszi toborzáson 22 jelentkezőből 12 döntött úgy, hogy új önkéntesként csatlakozik csapatunkhoz, így 17 aktív önkéntes segíti jelenleg a munkánkat.

Kommunikáció 

Közösségi média

2022-ben 149.052 elérése volt a Közélet Iskolája Facebook-oldalának, és 17 483 ember kereste fel az oldalt, ami 191.7%-kal több, mint az előző évben. 2022 végén 6788 ember kedvelte a Facebook oldalunkat, ami 1288-cal több, mint egy évvel ezelőtt. 2022-ben, hasonlóan az előző évhez, a havi Facebook elérésünk ingadozó volt. A nyári hónapokban, amikor nem tartunk eseményeket, a 2021-es kb. 10.000 emberhez képest 11000 és 19000 közötti elérésünk volt. A kiemelkedő hónapok között ott van, ahogy 2021-ben is, az október, ugyanakkor a január és a november is csatlakozott hozzá. Mivel egyre nehezebb az organikus elérésre támaszkodni a közösségi médiában, így havonta átlagosan 11.400 forintot költöttünk az eseményeink hirdetésére, ami hasonló a tavalyi számhoz. Összesen 52 eseményt szerveztünk főszervezőként vagy másokkal együttműködésben a Facebookon, ami 9-cel több, mint a tavalyi szám. Továbbra is ezen a felületen hall a képzéseinkről az érdeklődők legnagyobb része (16%).

A Közélet Iskolája Instagram-oldalán idén 40 poszttal és számos „instagram story”-val jelentünk meg. Az oldalunknak jelenleg 1158 követője van, ami a tavalyihoz képest 33%-os növekedést jelent. Az előző évi növekedés még 24%-os volt, tavalyi összefoglalónkban rögzítettük is, hogy 2022-ben nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni az Instagram használatára. Ezért különösen örülünk a növekedésnek.

A Youtube-csatornánkra az évben 7 új videó került fel.

Hírlevél

2022-ben 16 hírlevelet küldtünk el aktuális képzésekről, eseményekről, szervezeti hírekről az immár összesen 1879 feliratkozónknak (ami 359 új feliratkozót jelent egy év alatt). Budapest mellett a legtöbb hírlevél-olvasónk Miskolcról és Debrecenből van. A hírlevél átlagos megnyitási aránya 35%, ami átlagosnak számít ilyen méretű listánál.

2022-ben más szervezetek vagy hálózatok hírleveleiben is megjelentünk, ezzel növelve a láthatóságunkat. Rendszeresen közzétettük a képzéseinket a Civilizáció Hálózat, a Pályázatfigyelő és a NIOK hírlevelében is. Ezen felül minden képzésünk hírét országszerte terjesztjük célzott e-mailes megkeresésekkel.

Plakátok és újságok

Igyekszünk figyelmet fordítani arra, hogy ne csak az online világban hirdessük a programjainkat, hiszen a célcsoportunk egy része nem használja aktívan a közösségi média felületeket. Három alkalommal pontosan 59 budapesti közösségi helyre raktunk ki plakátot. Hirdetéseink megjelentek rendszeresen a Fedél Nélkül című hajléktalanok lapjában.

Megjelenés a sajtóban

A Közélet Iskolája a sajtóban 2022 során 14 alkalommal jelent meg újságcikkek és rádióinterjúk formájában – többek között a Klubrádióban, a Tilos Rádióban, a Fedél Nélkül című lapban, a Népszavában, a Partizánon, a Jelenben, a Forbes-ban és a Telexen, amely  fényképes beszámolót is készített a Szerveződj! című érdekvédelmi társasjátékunkról.

Adománygyűjtés

Az évben beérkezett kapott adományok a 2023-as működésünk finanszírozását segítjük. A képzési hozzájárulásokon felül az évben összesen 2.065.742 Ft adomány érkezett be hozzánk. Ebből a rendszeres adomány összege 672.600 Ft. Egyszeri vagy rendszeres adománnyal összesen 57 ember segítette a munkánkat, köszönjük szépen nekik, és mindazoknak is, akik adójuk 1%-át a Közélet Iskolájának juttatta el!

Részt vettünk a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány szervezésében egy Élő Adás nevű programon, ahol közönség előtt mutattuk be a “Víz az úr” nevű mozgalomépítő városi játékunkat. Ezt a játékos tanulási élményt eddig csak a 8. kerületben szerveztük meg, ám az eseményen arra gyűjtöttünk adományokat, hogy a játékot a 9. kerületre is adaptáljuk és két alkalommal nyitott és ingyenes alkalmat szervezzünk 2023 folyamán.

Önképzés

Eseménybiztosító képzés: Bauer Flóra részt vett egy félnapos képzésen a Budapest Pride szervezésében, ahol gyakorlati megközelítéssel tanult arról, hogyan biztosítsuk úgy az eseményeinket, hogy a résztvevők biztonságban legyenek és mit lehet tenni esetleges támadás vagy provokáció esetén.

Módszertani képzések: Belső körben önképzést tartottunk a politikai forgatókönyvtervezés módszeréről, illetve további, a szerveződéshez hasznos módszerekről és elméletekről. Ezeken az alkalmakon a Közélet Iskolája munkatársai vettek részt.

Vujovits Júlia részt vett Spanyolországban az ULEX Project képzők képzésén “Regenerative activism and psychosocial resilience” címmel. Arról tanult a nemzetközi aktivista közösségben, hogy hogyan lehet fenntartható szervezeti kultúrát építeni és hogyan lehet közösségi módon megelőzni a kiégést a társadalmi változásért dolgozó szervezetekben. A kéthetes képzésen tanultakat az ősszel megrendezett aktivista jóllét műhelyek során és képzésen használtuk fel és juttattuk el magyar nyelven a célközönségünkhöz.

A Stronger Roots pályázati program prágai zárókonferenciáján Bauer Flóra képviselte a Közélet Iskoláját. A három napos konferencián a pályázatban résztvevő többi (cseh, szlovák, lengyel és magyar) szervezet munkáját és jó gyakorlatait ismertük meg.

Fernengel Ági részt vett a Landecker Democracy Fellowship egész éves online képzési programján, valamint az ösztöndíj program keretében a Berlinben rendezett egyhetes Akció Akadémián, ahol 29 másik európai és észak-amerikai közösségi vezetővel tanult vezetésről, társadalmi változásról, egyenlőtlenségekről.

Seres Lili részt vett két kommunikáció és adománygyűjtés témájú képzésen. A Mozaik Hub egésznapos képzésén a social media felületek működéséről és az azokon való kommunikációs stratégiákról, a NIOK kétnapos képzésén pedig az adománygyűjtés kommunikációs alapjairól tanult.

A csapat több tagja részt vett az Ayni School  “Ciklikusság a vezetésben és szervezeti munkában” című online műhelyén, illetve Vujovits Júlia elvégezte a szervezet e-learning anyagát is ebben a témában.

Közösségeink: kuratórium, tanácsadó testület és állandó együttműködések

A Kuratórium 2022-ben három ülést tartott:

 • 2022. április 5-én:
  • jóváhagyta az Alapítvány 2021. évi szakmai beszámolóját, a PK-742 sz. Éves beszámolót és Kiegészítő mellékletet, valamint a Közhasznúsági Jelentést,
  • jóváhagyta a 2022. évi szakmai és pénzügyi terveket.
 • 2022 május 31-én:
  • jóváhagyta az Alapítvány aktuális számviteli politikáját, leltározási szabályzatát, értékelési szabályzatát, selejtezési szabályzatát, számlarendjét és pénzkezelési szabályzatát.
 • 2022 október 11-én:
  • véleményezte a Közélet Iskolája stratégiai döntéseit, forrásteremtési terveit, tárgyalta a Kuratórium és az Alapítvány munkatársai közötti együttműködés kereteit.

2022 év végével lemondott kuratóriumi elnöki tisztségéről Makádi Zsófia, aki az Iskola alapítása óta betöltötte ezt a tisztséget. Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat Zsófi támogató, inspiráló, kritikus munkájáért, amivel rengeteget segített a Közélet Iskolája felépítésében és a szervezeti változások kezelésében.

A Tanácsadó Testület 2022 tavasszal ült össze, amin közel 20 olyan aktivista, szervező és közösségek képviselői vett részt, akiknek a véleményét a stratégiaalkotásunkban figyelembe vesszük. Az online eseményen a 2022-es országgyűlési választások után beszélgettünk a politikai helyzetről, hogyan befolyásolja ez a magyarországi progresszív önszerveződések lehetőségeit és céljait, ahhoz kértünk tőlük tanácsot, hogy a saját közösségeik és környezetük alapján milyen tevékenységekkel tud a Közélet Iskolája a legjobban választ adni a progresszív szerveződések igényeire.

Továbbra is részt veszünk a Civilizáció koalíció munkájában, ahol számos magyar szervezet dolgozik együtt közös projekteken és civil szervezeti érdekérvényesítésen.

Személyi ügyek

2022-ben munkatársaink között több átalakulás is történt. Vujovits Juli kommunikációs pozícióból szakmai munkakörbe került, teljesállás helyett félállásban. Bite Sarolt helyett új oktatásszervező lett Gecse Barbara. A kommunikációs pozíciót rövid ideig Jordán Renáta töltötte be, majd Seres Lili Hanna vette át a szerepet. Az oktatási programfelelős pozíciót rövid ideig Bakó Borbála töltötte be, majd ősztől korábbi munkatársunk Bauer Flóra vette át ezt a középvezetői szerepet. Flóra korábbi pozícióját, a közösségi koordinátor munkakört szeptembertől Tóth Eszter tölti be. Így összesen 7 munkatárs dolgozik állandó szerződéssel a Közélet Iskolájában, a csapatot Fernengel Ági vezeti. Állandó önkénteseink és a csapatunk része Udvarhelyi Éva Tessza, aki alapítója is a szervezetnek, valamint Dániel Anna, hivatalosan pénztárosként. Eredményességünkhöz hozzájárult, hogy az év folyamán több mint 30 megbízási szerződést kötöttünk képzések és egyéb feladatok ellátására, köztük van Molnár Zóra, aki részvételi akciókutatási tapasztalataival járul hozzá munkánkhoz.

Működés technikai feltételei

A Közélet Iskolája 2022-ben is az Auróra Közösségi Házban működött, de tekintettel a csapat létszámbeli növekedésére, átköltözött egy nagyobb irodába. A honlapunk technikai üzemeltetését továbbra is a Magyar Hosting Kft., karbantartását pedig Huszár Richárd egyéni vállalkozó biztosítja. Online megbeszéléseinket és képzéseinket a Zoom felületén tartjuk, hírlevelünket pedig a Mailchimp szolgáltatásán keresztül küldjük a feliratkozóknak.

Megosztás Facebookon
A Közélet Iskolája célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük az önszerveződéshez szükséges tudást és képességeket. Képzéssel, stratégiai tervezések vezetésével, kutatással és tudástermeléssel támogatjuk a civil szervezeteket és alulról szerveződő csoportokat...
Kosár
//
A kosarad üres.
0
//
Megszakítás