Barion Pixel

Tudástár

Az Alapítvány Alapító Okiratban rögzített céljait az alább összefoglalt tevékenységekkel valósítottuk meg 2021-ben.

2021 folyamán összesen 18 saját szervezésű képzést tartottunk. A saját képzések közül 11 tisztán online módon és egy vegyesen, online és személyes részvétellel történt, 6 képzést pedig annak ellenére is sikerült személyesen megtartanunk, hogy még a 2021-es évünket is nagyban meghatározta  a Covid-19 által okozott járványhelyzet. A saját szervezésű – személyesen megtartott – képzések közül egyet Miskolcon, ötöt pedig Budapesten tartottunk.

A saját szervezésű képzéseinken a résztvevők száma összesen 241 fő volt, ami a megelőző két év átlagának megfelel, 2020-ban 250, 2019-ben pedig 220 fő vett részt a képzéseinken. Idén még inkább azt tapasztaltuk, hogy a járvány miatt mindenki életét átszövő bizonytalanság, tervezhetetlenség miatt az emberek kevésbé jelentkeznek és nagyobb eséllyel mondják le egy-egy személyes eseményen való részvételüket. A résztvevőink és a képzőink biztonsága érdekében ráadásul a személyes jelenléttel tartott képzéseinket korlátozott létszámmal tartottuk meg.

A résztvevők 13 százaléka vett részt több mint egy képzésen, ami az előző évhez képest 1% növekedést jelent. Ez arra utal, hogy a résztvevők közül sokan érdemesnek tartják, hogy visszatérjenek hozzánk, miközben sok új embert is meg tudunk szólítani. A résztvevők összesen 146 különböző civil szervezetet vagy csoportot képviseltek, 47 szervezet képviselői pedig több fővel vagy több képzésünkön is részt vettek.

Ami a résztvevők elérését illeti, a résztvevőket elsősorban a Közélet Iskolája Facebook oldala segítségével (28%), a hírlevelünkön keresztül (18%), valamint a partnerszervezeteink (22%) segítségével érjük el. Egyre fontosabb szerepet játszik a résztvevők toborzásában az ismerősök, barátok, munkatársak és önkéntes társak ajánlása (15%).

A saját szervezésű, személyesen megtartott képzések és események helyszíne Budapesten 2021-ben az Auróra közösségi ház, a Kesztyűgyár Közösségi Ház, valamint a NIOK konferenciaterme, Miskolcon egy alkalommal az Avasi Közösségi Kávézóban volt. A képzések a hátrányos helyzetű résztvevők számára továbbra is ingyenesek és szükség szerint utazási támogatást és szállást biztosítunk. Emellett a személyesen megtartott képzések alatt mindenki kapott ebédet, kávét, teát és rágcsálnivalót.

A képzési felhívásokban mindig kérjük, hogy aki teheti, a képzés szervezéséhez járuljon hozzá. 2021-ben 130 résztvevő (a résztvevők 48%-a) támogatta a képzéseket összesen 1.470.000 forinttal. Ez a tavalyi évhez képest enyhe csökkenést jelent mindkét szempontból: 2020-ban 137 résztvevő összesen 1.900.000 forintot fizetett a képzéseinkre, a résztvevőink átlagos hozzájárulása 11.500 Ft volt.

A korábbi évekhez hasonlóan a képzések többségét a Közélet Iskolája egy munkatársa tartotta külső szakértővel együttműködésben, illetve több esetben vendégelőadókat is meghívtunk a képzésekre. Annak érdekében, hogy megalapozzuk az Iskola növekedését, nagy hangsúlyt fektetünk az új képzők bevonására és képzésére. 2021-ben saját munkatársaink mellett összesen 20 jól felkészült szakértő segítette a magas színvonalú képzések megvalósítását.

A csoportok maximális létszámának alakításakor idén figyelembe vettük a járványbiztonságot, így a korábbi gyakorlattal szemben a személyes képzéseinkre átlagosan 17 főt hívtunk be a jelentkezők közül. A budapesti képzéseken a tényleges létszám a lemondások után átlagosan 11 fő volt. Az online képzéseinkről jóval kisebb volt a lemorzsolódás, ezeken átlagosan 17 fő vett részt. Túljelentkezés esetén ebben az évben is a hátrányos helyzetű jelentkezőket részesítettük előnyben, illetve azokat, akik kapcsolódnak valamilyen alulról jövő kezdeményezéshez, hogy tudásuk fejlesztése nagyobb eséllyel járuljon hozzá egy nagyobb közösség fejlődéséhez.

2019 második felétől kezdve már anonim módon alapvető demográfiai adatokat is gyűjtünk a résztvevőkről, amelyre a válaszadás opcionális. Az alábbi táblázat a 2019-es (91 kitöltő) és 2020-as (155 kitöltő) évek adatait mutatja be összehasonlítva.

Az adatok alapján a képzéseink kormegoszlás szerint megfelelően sokszínűek, a nemi megoszlásban a nők felülreprezentáltak (amely az egész civil szférára jellemző). Iskolai végzettség szerint továbbra is (és az online oktatás miatt 2021-ben még inkább) felülreprezentáltak a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és kifejezetten alulreprezentáltak a csak szakmával rendelkező és általános iskolai végzettségű résztvevők. A hátrányos helyzetű emberek célzott toborzására a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, amely a járványhelyzet feloldásával válik majd újra lehetővé. Iskolánk számára fontos, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a képzéseink. A fogyatékos résztvevők aránya idén a tavalyihoz hasonlóan az összes résztvevő 3%-a, de ha ide soroljuk azokat is, akik például otthon kisgyereket nevelnek, vagy hozzátartozójukat ápolják, akkor a résztvevők 4%-ában tudtunk a képzéseinkkel speciális igényekre reagálni. Valamilyen akadálymentesítési igény a képzéseink több mint 50%-ában felmerül.

A képzéseinkre továbbra is túlnyomó többségben (75%) a Közép-Magyarországi régióból (Budapestről és Pest megyéből) érkeznek résztvevők. Ezen kívül évről évre jönnek hozzánk az Észak-Magyarországi régióból (főként BAZ és Heves megyéből), az ottani résztvevők idén 8%-ban képviseltették magukat, és szép számmal érkeztek a Dél-Alföldről is (kiemelten Csongrád megyéből), összesen a résztvevők 6%-a.

2021-ben a társadalmi hatásunk mérésének pontosítása érdekében több kérdéssel kiegészítettük a résztvevőink demográfiai jellemzőit mérő anonim kérdéssorunkat. Bekerült egy kérdés a résztvevők saját szervezetükben betöltött szerepéről, és az őszi félévtől a relatív jólétre valamint a hátrányos helyzetre irányuló (szubjektív) kérdéseket is tettünk fel a résztvevőinknek.

A résztvevőink saját szervezetükben betöltött szerepéről 178 válasz alapján a következők derültek ki számunkra: a résztvevőink 66%-a önkéntesen végzi a tevékenységét, közülük 15% önkéntesen tölt be vezető szerepet a szervezetében. A résztvevőink mindössze 18%-a jelentkezik valamely szervezet fizetett munkatársaként, és mindössze 1%-uk dolgozik vezető pozícióban. Vezetőként összesen a résztvevőink 19%-a jelölte meg magát (3%-ról nem tudni, hogy önkéntesen, vagy fizetésért dolgozik-e). A kitöltőknek mindössze 7%-a nem kötődik semmilyen szervezethez.

A szubjektív anyagi helyzetre irányuló kérdést a várakozásunknak megfelelően anonimitása ellenére is kevesen töltötték ki: összesen 52 választ kaptunk. 70% átlagos, 20% átlag alatti, 10% pedig átlag felettiként jelölte meg az anyagi helyzetét.

181 kitöltőből 72 (40%) vallotta magát legalább egy aspektusban hátrányos helyzetűnek, 16% pedig két vagy három olyan aspektust jelölt meg, ami alapján hátrányos helyzetűnek érzi magát. A magukat hátrányos helyzetűnek valló válaszadók 63%-a a hátrányos helyzete okaként az alacsony jövedelmi szintet, 31%-a az lmbtqi+ csoporthoz tartozását, 21% pedig lakhatási szegénységet jelölt meg. Miután ezek a kérdések is névtelenül kerültek kitöltésre, azt nem tudjuk, hogy ez hány egyedi résztvevőt jelöl, előfordulhat hogy valakinek a válasza visszajáró résztvevőként többször szerepel.

Képzéseink

A 2021-es év kezdetén több képzést is tartottunk az alulról szerveződő csoportokat is érintő kényszerű online átállása kapcsán. Kifejlesztettünk egy képzést a digitális eszközökről a szervezetépítésben képzést, valamint online moderátor képzést is tartottunk.

Online módszertani műhely beszámoló: https://kozeletiskolaja.hu/post/mit-vittem-magammal-beszamolo-az-online-modszertani-muhelyekrol/

Online moderátor képzés beszámolók:

Több képzést tartottunk társadalmi egyenlőtlenségekről. Vujovits Juli és Bauer Flóra tartotta Az elnyomás arcai képzést, és két alkalommal is tartottuk Szabó Attila, a TASZ munkatársa és Tillinger Zsófia részvételével A jogaid nem védik meg magukat! képzés az állampolgári jogokról. Vujovits Juli és Baski Márta tartott Nemi egyenlőtlenségek képzést.

Az elnyomás arcai képzés beszámoló: https://kozeletiskolaja.hu/post/remelem-talalkozunk-meg-beszamolo-az-elnyomas-arcai-kepzesrol/ 

Könnyen érthető beszámoló a nemi szerepek képzésről: https://kozeletiskolaja.hu/post/sok-uj-dolgot-tanultunk-konnyen-ertheto-beszamolo-a-nemi-szerepek-kepzesrol/ 

A szervezetépítési képzésekből először tartotta Fernengel Ági  a Greenpeace munkatársával, Nyitray Danival együtt a Kapcsolódj be! Toborzás és szövetségépítés képzést, ami a tagtoborzás, motivált tagok megtartása és szövetségépítési eszközök témáját járta körül. Megtartottuk online formában a Stratégiai tervezés képzést is, ahol szervezetek a stratégiai működés alapjait sajátíthatják el, ezt Udvarhelyi Tessza és Fernengel Ági tartották. Egy képzést tartottunk Miskolcon Hogyan építsünk fenntartható szervezetet? Forrásteremtés képzés címmel, amit Kovács Vera, az Utcáról Lakásba Egyesület egyik alapítója tartott, sajnos a résztvevők alacsony száma miatt nem volt sikeres.

Toborzás és szövetségépítés képzés beszámoló: https://kozeletiskolaja.hu/post/kozosseghez-kapcsol-a-kozelet-iskolaja-toborzas-es-szovetsegepites-kepzese/ 

Stratégiai tervezés képzés beszámoló: https://kozeletiskolaja.hu/post/nyitott-kincsesladakent-mukodtek-szamomra-beszamolo-a-strategiai-tervezes-kepzesrol/ 

2021 során különös figyelmet fordítottunk az érdekvédelmi képzések megtartására és fejlesztésére, mert 2020 során a Covid járvány első hullámai alatt nem tudtunk ezzel a témával a terveink szerint foglalkozni. Ebben az éven Polgári engedetlenség képzést tartott Zubek Adrienn és Misetics Bálint, Állj ki magadért és másokért! Érdekvédelem képzést tartott Udvarhelyi Tessza, volt munkatársunk Badzsó Angéla és Fehér Tibor. Kommunikáció és érdekvédelem képzést vezetett Varga Márta és Papadopulosz Dóra az Utcáról Lakásba Egyesület munkatársa. Új érdekvédelmi képzésként kifejlesztettük a Közösségi érdekvédelem a munkahelyeken című képzést, amit Kiss Krisztina, a miskolci Autonóm Területi Szakszervezet vezetője és Dvorácskó Balázs, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma munkatársa tartották.

Polgári engedetlenség képzés beszámoló: https://kozeletiskolaja.hu/post/eles-helyzetben-konnyebben-tudunk-egymas-bajtarsai-lenni-beszamolo-a-polgari-engedetlenseg-kepzesrol/ 

Munkahelyi érdekvédelem képzés beszámoló: https://kozeletiskolaja.hu/post/tartalmas-es-kimerito-hetvege-volt-beszamolo-a-munkahelyi-erdekvedelem-kepzesrol/ 

Érdekvédelem képzés beszámoló:

Kommunikáció az érdekvédelemben képzés beszámoló: https://kozeletiskolaja.hu/post/teret-ad-a-tanulasra-erzekenyitesre-talalkozasra-beszamolo-a-kommunikacio-az-erdekvedelemben-online-kepzesrol/ 

Tavasszal még az előválasztási kampányok kezdetéhez igazítva tartottunk egy online Választási kampány képzést, amin a szokásoshoz képest az online forma miatt többen tudtak részt venni, összesen 39-en jöttek el a képzésre tanulni a közösségalapú választási kampányok szervezéséről, önkéntesek bevonásáról, kommunikációról, választási számításokról és stratégiáról.

Október 15-17-én szerveztük meg a Közös Városunk 2.0 konferenciát részben online, részben személyesen,, ahol azt vitattuk meg magyar és nemzetközi vendégekkel (döntéshozókkal, aktivistákkal és civil szervezetek munkatársaival), hogyan lehet ma küzdeni az igazságos városi társadalmakért és hatékony politikai oktatást végezni. A konferencián öt online kerekasztal-beszélgetés, egy online és egy személyes műhely, egy városi játék, valamint egy városi séta valósult meg. A konferencián összesen kb. 200 ember vett részt élőben online vagy személyesen.

A konferencián készült videók itt elérhetőek: https://kozeletiskolaja.hu/post/visszanezhetoek-a-kozos-varosunk-2-0-konferencia-beszelgetesei/

Két pedagógiai képzést is tartottunk. A Közélet Iskolája indulása óta minden évben Udvarhelyi Tessza és Végh Panni tartja az összesen hatnapos Felszabadítás pedagógiája képzést, ami elméleti és gyakorlati alapokat ad ahhoz, hogy hogyan használható a pedagógia a társadalmi változás eszközeként, és milyen hagyománya van ennek globálisan és Magyarországon. Emellett megtartottuk a Szerveződj! Játékvezető képzést, amit Bauer Flóra és Balog Gyula tartott, ahol a résztvevők a saját fejlesztési érdekvédelmi társasjátékunkat tanulják meg játékvezetőként facilitálni.

Több beszámoló a felszabadítás pedagógiája képzésről:

Új képzőtárssal tartotta a Részvételi akciókutatás képzést Molnár Zóra, aki Rosenfeld Annajulival vezette a közösségi kutatás elméletéről, a RAK kutatások erkölcsi és módszertani dilemmáiról és gyakorlatáról szóló képzést.

Részvételi akciókutatás képzés beszámoló: https://kozeletiskolaja.hu/post/rakd-ossze-a-rak-elefantot/ 

2021-ben sok figyelmet szántunk a képzői közösség erősítésére. Az év elején zártkörű képzéseket tartottunk online képzési módszertanról a képzőinknek. Először tartottunk ilyen közösségi tanuló alkalmat, és jó élmény volt mindannyiunknak. Rendszeresen küldünk képzőhírlevelet az új fejleményekkel a képzőinknek, és ősszel ismét tartottunk személyesen képzőtalálkozót, ahol az oktatási programunk fejlesztésén és a résztvevő toborzáson ötleteltünk a képzőkkel közöten.

Játékosítás 

2022-ben kifejlesztettük és három alkalommal megrendeztük a mozgalomépítéssel kapcsolatos városi állomásos játékunkat, melyen 2-5 fős csapatok vehetnek részt, akikjövőbeli karakterek bőrébe bújva csatlakoztok egy alulról szerveződő mozgalomhoz. A program során a résztvevők játékosan tanulnak aktivizmusról, érdekvédelemről és közösségépítésről. A játékot szeretnénk beépíteni az oktatási programunkba és évente pár alkalommal megrendezni. 

A Szeveződj! érdekvédelmi társasjátékunkat is továbbfejlesztettük. Megdupláztuk a játékban szereplő ügykártyák számát, így a játékosok 12 új aktuális társadalmi problémát dolgozhatnak fel. A társasjátékhoz új ráhangoló activity kártyákat is készítettünk: https://kozeletiskolaja.hu/post/3-fele-uj-kiegeszito-a-szervezodj-tarsashoz/

Képzések értékelése statisztika 

A képzéseink átfogó értékeléséhez a számítás alapját a saját szervezésű képzéseinken megjelent résztvevők által a képzések végén anonim formában kitöltött értékelő lapok adják, amelyen többek között egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelhetik a munkánkat.

Átlagos elégedettség a képzéseinkkel: 4,65

Átlagos elégedettség a képzőkkel: 4,84

Online eszközök használata: 4,73

Szervezés/Ellátás (személyes jelenlétű képzéseknél): 4,83

2021-ben, a hatásmérési kutatásunkhoz kapcsolódóan egy új kérdéspárral egészítettük ki a kérdőívet. A jelentkezési lapon az adott téma kapcsán az előzetes (bemeneti) tudás szubjektív megítélését kérjük a jelentezőktől egy 1-től 5-ig terjedő skálán (Hogyan értékeled a saját tudásodat a témáról?), majd ugyanezt a kérdést a képzés végén is feltesszük nekik.

A résztvevők átlagosan közel 1 ponttal értékelték jobbnak a tudásukat a képzés elvégése után, mint előtte (2,7-ről 3,7-re)

A hatásmérésünk eredményéről itt lehet bővebben olvasni: https://kozeletiskolaja.hu/post/van-hatasa-a-kepzeseinknek-lemertuk/ 

Külső felkérésre tartott képzések és szakértői megbízások 

2021 során öt alkalommal tartottunk képzést vagy vezettünk műhelyfoglalkozást külső felkérésre.

A K-Monitor Egyesület felkérésére a közösségi költségvetés magyarországi tapasztalatairól és dilemmáiról vezetett műhelyt Vujovits Juli és Bauer Flóra.

Az Alternatív Közösségek Egyesülete felkérésére online érdekvédelem képzést tartott Udvarhelyi Tessza és Badzsó Angéla.

A Háttér Társaság önkéntesei számára aktivizmus képzést tartott Fernengel Ági és Homoki Andrea.

Az Artemisszió Alapítvány fiataloknak szervezett nemzetközi online képzésén tartott foglalkozást kampányszervezésről Vujovits Juli és Bauer Flóra.

Emellett a Civil Kollégium Alapítvány által koordinált Tiszta Szavazás programban részt vettünk egy háromnapos képzési folyamat kidolgozásában és ennek tesztelésében a választások tisztasága témájában. Ebben a programban 2022 folyamán is tartunk még képzéseket.

Két esetben pedig szakértői felkérésben dolgoztunk együtt másokkal.

A FreeSZFE hallgatóival a Protest – Út a forradalomhoz című színházi társasjáték kidolgozását segítettük szakértőként, ami a mozgalomépítés és aktivizmus témáját járja körül.

A Magyar Helsinki Bizottság érdekvédelmi és közösségépítő kurzusának kidolgozásában nyújtottunk pedagógiai szakértői segítséget.

Alacsonyküszöbű programok

A képzések mellett 2021-ben újra több alacsonyküszöbű programot is tartottunk, amelyre bárki be tud kapcsolódni.

Filmklubok

A vírushelyzetre való tekintettel 2021 telén-tavaszán online rendeztük meg a három alkalmas mozgalmi filmklubsorozatot, amelyeken összességében 130 ember vett részt. A filmklubok alkalmával a Vegyük be a Házat!, a Beosztásom gyakornok és az Ír egyenlő házasság története című filmeket vetítettük, és a vetítés után a témához értő vendégekkel beszélgettünk a film kapcsán.

Beszámolók:

Olvasókörök

2020 első felében először tartottunk olvasókört az önkénteseinkkel közösen. Négy online alkalomra került sor, amelyeken összesen 34 fő vett részt. Az alkalmak során különböző szövegek és interaktív feladatok segítségével jártunk körbe egy-egy témát (lakhatási válság, nemi szerepek, nyelvi hátrány az oktatásban, kritikai pedagógia).

Beszámolók:

Szerveződj! társasjáték

2021-ben tizenkettő csoporthoz vittük el a Szerveződj! társasjátékunkat, többek közt szociális munkásokhoz, zöld szervezethez, szakszervezethez, stb., akik közt volt debreceni, szegedi és békéscsabai és több országosan működő csapat is. A hat tavaszi alkalmat a járványhelyzet miatt az újonnan kifejleszetett online Szerveződj!-jel játszottuk le, a hat őszit viszont élőben. Ezeken a programokon összesen 108 ember vett részt.

Kritikai Pedagógia Fesztivál

2021 szeptemberében megszerveztük a Kritikai Pedagógia Fesztivált, amely egyszerre volt Iskolánk 7., Paulo Freire, a kritikai pedagógia egyik első képviselőjének 100. születésnapja, valamint a szokásos évnyitónk. A Fesztivál keretében négy workshop zajlott le (Ismerd meg a részvételi akciókutatást!, A baloldali oktatáspolitika lehetőségei, Kritikai pedagógia a mozgalmi munkában, Küzdj az elnyomás ellen! – szíházi workshop) részben meghívott foglalkozásvezetők segítségével. Másik 5 szervezetet meghívva közösen standoltunk a programok alatt és a szünetekben, végül Teddy Harpo koncertjével és tortavágással zártuk az estét. Az eseményre összesen 37 ember látogatott el.

“Víz az úr” városi játék

2021 során kifejlesztettük és két ízben megtartottuk a “Víz az úr” című állomásos, feladatteljesítős városi játékunkat, amely az érdeklődő résztvevőket a mozgalomépítés témájába vezeti be játékos módon. Az első alkalom a Kesztyűgyár Közösségi Ház felkérésére és szervezésében, a második pedig a Városi Mindenkié 2.0 Konferencia programelemeként valósult meg. Az alkalmakon 12 ember vett részt.

Városi séták

2020 júniusában újból megtartottuk az előző évben debütált, a Népi Kollégiumok Országos Szövetségéről szóló városi sétát Nagy Kristóf vezetésével. Ezen kívül a Városi Mindenkié 2.0 Konferencia keretén belül tartotta meg felkérésünkre Balog Gyula a 8. kerületi lakhatási sétáját, amelyet ezentúl rendszeresen meg fogunk szervezni. Ezeken a programokon összesen 45 résztvevő volt.

Beszámoló:

Három alkalmas foglalkozássorozat

Idén új alacsonyküszöbű programfajtát indítottunk, amelynek lényege, hogy három alkalmas foglalkozássorozatot viszünk el olyan emberekhez, akik társadalmi helyzetük miatt különösen kevéssé férnek hozzá az igazságos társadalomról és a szerveződés lehetőségeiről szóló tudáshoz. Az első ilyen sorozatot a Dózsa Átmeneti Szállóra vittük el, ahol összesen 12 emberrel beszélgettünk interaktív feladatok segítségével társadalmi egyenlőtlenségekről, lakhatási válságról és próbáltuk ki a Szerveződj! társasjátékunkat.

Részvételi akciókutatás 

Saját részvételi akciókutatás

Egész évben folytatódott a “Küzdelmeink története és jövője” című részvételi akciókutatásunk, mely 2020. januárjában indult. A kutatás célja annak feltárása volt, hogy a koronavírus-járvány milyen lehetőségeket tartogat a civil szerveződések számára, és hogyan tudnak ezekkel akár hosszútávon is élni. Ebben az évben a kutatócsapat legfontosabb feladata a korábban összegyűjtött adatok feldolgozása, valamint a kutatás zárókiadványának  elkészítése volt.

Emellett a kutatók különféle akciókat szerveztek a kutatás során összegyűjtött tudásra támaszkodva (ilyen volt például a Szolidaritási Akciócsoport Nyári Egyeteme), illetve több rendezvény keretében is szerveztek műhelymunkát, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a kutatás folyamatával, és annak eredményeivel is. Ilyen múhelymunka megvalósult például a Kunbábonyban megrendezésre került nemzetközi nyári egyetem (Citizens Participation University, a Zöld Civil Országos Találkozó, vagy a Közös Városunk 2.0 online konferencia keretében is. Ezeken az eseményeken alkalmanként 5-15 ember vett részt.

A folyamat záróeseménye a 2021. december 2.-án megrendezett kiadványbemutató esemény volt, melynek az Auróra Közösségi Ház adott otthont. A rendezvényt a helyszínen és online formában összesen 30-40 ember kísérte figyelemmel. 

A kiadvány online formában itt érhető el: https://kozeletiskolaja.hu/termek/valsagbol-lehetoseg-kutatasi-osszefoglalo/   

A kutatás tanulságairól és eredményeiről összefoglaló videó is készült, mely itt érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=TD6NH2j4Y7U&t=2s 

A folyamatot egy hét fős csapattal (5 aktivista-kutató+ 2 szövetséges/segítő) zártuk le.

Előadások 

2 alkalommal tartottunk előadást hazai egyetemeken a részvételi akciókutatásról: februárban a Károli Gáspár Református Egyetemen (16 fő részvételével), novemberben pedig a Budapesti Corvinus Egyetemen (14 fő részvételével).

Külső képzés

2021. júniusában három alkalmas részvételi akciókutatás képzést tartottunk az Angelusz Társadalomtudományi Szakkollégium felkérésére, melyen 6 fő vett részt.

Stratégiai tervezés 

2021 során összesen nyolc szervezetnek segítettünk stratégiai tervezésben, hogy tudatosan és eredményesen tudják végezni munkájukat. Folytattuk a közös munkát öt szervezettel, és először dolgoztunk a stratégiáján négy csoporttal. Büszkék vagyunk rá, hogy együtt dolgozunk lakhatási, környezetvédelmi, közéleti, urbanista és oktatási szervezetekkel is a stratégiájuk építésén.

Bővebben: https://kozeletiskolaja.hu/strategiai-tervezes/ 

Könyvkiadás 

Ebben az évben folytattuk a korábbi könyveink és kiadványaink terjesztését (Velünk beszélj, ne rólunk, Anya kiáll és beszél, A kutatás felszabadító ereje, Társadalmi egyenlőség szöveggyűjtemény, A Választás mindenkié 2.0, Önállóan lakni – közösségben élni). A legkorábban kiadott Velünk beszélj, ne rólunk című könyvünk ebben az évben el is fogyott, ezért megrendeltük annak utánnyomását. Az év során három friss kiadványt jelentettünk meg:

 • Válságból lehetőség – lehetőségből válság. 2020-ban új koronavírus söpört végig a világon. A világszerte több mint ötmillió áldozatot követelő járvány egészségügyi és gazdasági hatása életünk számos területére begyűrűzött, és hazánkban is százezrek életét keserítette meg. Egy válság azonban nem csak a bajok forrása, hanem a változás lehetősége is. De mi kell ahhoz, hogy a civil szerveződések élni tudjanak a válságban rejlő lehetőségekkel? Milyen hazai jó példákat láttunk a világjárvány idején, amelyekből tanulva felkészültebben állhatunk egy újabb válsághelyzet elé? Ezek a kérdések adták a vezérfonalát a 2020-ban indult részvételi akciókutatásunknak, amelynek eredményeit ez a tanulmány foglalja össze. Az online és 250 nyomtatott példányban is elérhető kiadvány 2021 decemberében jelent meg – a kiadványbemutatón kb. 20 ember vett részt és kb. ugyanennyien követték az online közvetítést. A kiadvány itt érhető el: https://kozeletiskolaja.hu/termek/valsagbol-lehetoseg-kutatasi-osszefoglalo/
 • Nagy szabadság tudni, miért dolgozunk Hogyan haladjon hatékonyan a saját társadalmi céljai felé egy csoport? Hogyan működjön kiszámíthatóan, kiegyensúlyozottan, demokratikusan egy szervezet? Honnan tudjuk, hogy milyen jövőért dolgozunk és nem csak azt, hogy milyen problémára adunk választ a jelenben? Ezekre válasz a stratégiai működés, vagyis amikor egy szervezet életének szerves része a rendszeres tervezés és értékelés, ami a jelenlegi munkák tervezésekor a hosszú távú társadalmi vízióból és jövőbeli célokból indul ki.  A 2021 őszén kiadott, online és nyomtatott formában is elérhető kézikönyv önszerveződő csoportoknak nyújt átfogó képet a stratégiai tervezésről praktikus gyakorlatokkal. Az interaktív kiadványbemutatón kb. 15-en vettek részt, kb. 45 szervezet rendelésére küldtük el postán ingyen a kiadványt, és már 225 alkalommal töltötték le online a kézikönyvet, valamint 370 példányban ki is nyomtattuk.  A kézikönyv itt érhető el: https://kozeletiskolaja.hu/termek/strategiai-tervezes-kezikonyv/
 • Hogyan beszélgessünk jól az online térben? A Covid19 járvány miatt átalakult az életünk. Az egyik meghatározó változás, hogy meg kellett tanulnunk személyes találkozások nélkül működtetni a szervezeteinket, vagyis a megbeszéléseink és a nyilvános és közösségi eseményeink is átkerültek az online térbe. Ezt az online elérhető kézikönyvet az online átállás tapasztalatai alapján készítettük elsősorban azoknak, akik az alulról szerveződő csoportjuk, civil szervezetük online működését szeretnék fejleszteni. A kézikönyv itt érhető el: https://kozeletiskolaja.hu/termek/hogyan-beszelgessunk-jol-az-online-terben/
 • A Fordulat folyóirat kritikai pedagógiával foglalkozó tematikus lapszámába cikket írt Fernengel Ági, Udvarhelyi Tessza és Csoszó Gabriella. A cikk a Közélet Iskolája rövid történetét, kritikai pedagógiai módszertanát mutatja be, és három képzésen keresztül részletesen is bemutatja a pedagógia munkánkat a gyakorlatban. A lapszám itt elérhető: http://fordulat.net/?q=huszonnyolcadik 

Egyéb események 

 • A Szikra nyári táborában kerekasztal beszélgetésen vett részt Udvarhelyi Tessza.
 • Az EJHA konferenciáján előadást tartott Udvarhelyi Tessza.
 • A CKA 25+1 konferenciáján kerekasztal beszélgetésen vett részt Udvarhelyi Tessza.
 • A Corvinus Egyetem Esélyegyenlőségi politikák című kurzusán Molnár Zóra a részvételi akciókutatásról tartott bemutató előadást.
 • A Civil Bázis programján Civilek az alkotmányban témában vett részt beszélgetésen Udvarhelyi Tessza.
 • A Fordulat Kritikai pedagógiai lapszámának bemutatóján Fernengel Ági képviselte a Közélet Iskoláját. Az ősz folyamán online, miskolci vendégekkel szerveztünk kerekasztal beszélgetést a lapszám kapcsán.

Együttműködések 

Továbbra is részt veszünk a Civilizáció koalíció munkájában, ahol számos magyar szervezet dolgozik együtt közös projekteken és civil szervezeti érdekérvényesítésen.

A Stronger Roots elnevezésű pályázati program kapcsán rendszeres tapasztalatmegosztó- és képzési alkalmakon veszünk részt a többi nyertes szervezettel együtt, ahol egymás bázisépítési törekvéseiről és válságkezelési módszereiről tanulunk.

Önkéntesség 

2021 januárjában folytattuk az önkéntesekkel való munkát. A tavaszi félévben:

 • bekapcsolódtak több ismeretterjesztő videó magyarra fordításába és feliratozásába;
 • részt vettek az egyik képzésünkre szánt angol nyelvű szöveg fordításában; 
 • legépelték a folyó részvételi akciókutatás során készült interjúkat;
 • feliratozták és angolra fordították a kutatásról készült videókat;
 • segítették az elmúlt évek képzésrésztvevőinek a visszajelzéseinek a statisztikai feldolgozását;
 • részt vettek az új Szereződj! ügykártyacsomag összeállításában;
 • megtartottak négy online lezajlott olvasókört, amelyek a társadalmi egyenlőtlenségek témáját boncolgatták;

A fentiekhez szükséges munkamegbeszéléseken túl egyéb találkozókat is tartottunk, pl. 

egy online facilitálásról szóló képzéssel segítettük az olvasóköröket, és négy közösségi alkalmat is szerveztünk, amikor a csoporttagok jobban megismerkedhettek és összerázódhattak egymással. Így pl. szerveztünk olyan találkozót, amelyen az önkéntesek a saját érdeklődésükről, területükről tartottak interaktív foglalkozást, vagy kipróbálhatták a Szerveződj! társasjátékunkat is.

Nyáron az előző tanév tapasztalatai alapján úgy döntöttünk, 2021 őszétől elsősorban pedagógiai feladatokba szeretnénk bevonni az önkénteseket, hogy általuk még több emberhez eljussanak a Közélet Iskolája programjai. Ennek ellenére időnként más területeken is be tudnak kapcsolódni a munkánkba: pl. önkéntesek segítségével szerveztük meg és bonyolítottuk le a Kritikai Pedagógia Fesztivált, és nekik köszönhetően tudtunk standolni az Emberi Jogi Nevelők Hálózatának konferenciáján vagy a saját könyvvásárunkon is. 

Az 2021 őszi toborzás során 20-an jelentkeztek, és közülük nyolcan kapcsolódtak be valóban a munkába, így az előző tanévről megmaradt önkéntesekkel együtt összesen 15-en segítik most a munkánkat. A jelentkezők az előző évhez hasonlóan előbb személyes beszélgetésen, majd önkéntesképzésen vettek részt, mielőtt valódi önkéntessé váltak volna.

A fenteieken túl az év végeig az önkéntesek

 • részt vettek két további képzésen (kritikai pedagógia, Szerveződj!);
 • tizenegy alkalommal hospitáltak Szerveződj! játékon, alacsonyküszöbű foglalkozáson vagy városi játékon;
 • hárman (társ)játékvezetőként tartottak Szerveződj! játékot;
 • három közösségi alkalmon vehettek részt;
 • összesen 8 mozgalmi filmünkhöz írtak ajánlót.

Kommunikáció

2021-ben számos több kommunikációs és fundraising szakértővel konzultálva kidolgoztunk kommunikációs és adománygyűjtő stratégiát a szervezet számára, amiben rögzítettük a célokat, a kommunikáció, toborzás és adománygyűjtés folyamatait. 

Honlap

2021 végén teljesen megújult a honlapunk, így bővült egy átláthatóbb tudástár funckióval, online webshoppal és minden szöveges és képi tartalmat is frissítettünk. Azt reméljük, hogy így átláthatóbb lesz a látogatók számára, könnyebben használható mobiltelefonról, illetve kisegítő lehetőségeket is integráltunk az oldalba a gyengén látók számára. 

Közösségi média

Az évben 224.000 elérése volt a Közélet Iskolája Facebook  oldalának, ami 108%-al több a korábbi évnél. 2021 végén 5500 ember kedvelte a Facebook oldalunkat, ami 692-vel több, mint egy évvel ezelőtt (a növekedés 2020-ben is hasonló volt). 2021-ban a havi Facebook elérésünk igen ingadozó volt. A nyári hónapokban, amikor nem tartunk eseményeket kb. 10.000 ember, de a kiemelkedő októberi hónapban viszont 58.000, ami jelentős növekedés a tavalyi számokhoz képest. Mivel egyre nehezebb az organikus elérésre támaszkodni a közösségi médiában, így havonta átlagosan 10.000 forintot költöttünk az eseményeink hirdetésére. Összesen 43 eseményt szerveztünk főszervezőként vagy együttműködésben a Facebookon. Továbbra is ezen a felületen hall a képzéseinkről az érdekődők legnagyobb része (29%).

A Közélet Iskolája Instagram oldalának jelenleg 870 követője van, ami a tavalyihoz képest 24%-os növekedést jelent. Idén 45 poszttal és számos „instagram story”-val jelentünk meg. Jövőre nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni az Instagram használatára.

A Youtube csatornánkra az évben 10 új videó került fel.

Hírlevél

2021-ban 23 hírlevelet küldtünk el, amelyekben az aktuális képzésekről, eseményekről, szervezeti hírekről tájékoztattuk a feliratkozókat külön budapesti/országos és külön miskolci listánkon.  Összesen 1520 feliratkozónk van (ami 320 új feliratkozót jelent egy év alatt). Ezen felül 126 érdeklődő a miskolci hírlevél listánkon. A hírlevél átlagos megnyitási aránya 40%, ami átlagosnak számít ilyen  méretű listánál.

2021-ban más szervezetek vagy hálózatok hírleveleiben is megjelentünk ezzel növelve a láthatóságunkat. Rendszeresen közzétettük a képzéseinket a Civilizáció Hálózat, a Pályázatfigyelő és a NIOK hírlevelében is. Ezen felül minden képzésünk hírét országszerte terjesztjük célzott emailes megkeresésekkel. 

Plakátok és újságok

Igyekszünk figyelmet fordítani arra, hogy ne csak az online világban hirdessük a programjainkat, hiszen a célcsoportunk egy része nem használja aktívan a közösségi média felületeket. Amikor a járványhelyzet engedte, két alkalommal 60 budapesti és 15 miskolci közösségi helyre raktunk ki plakátot. Hirdetéseink megjelentek rendszeresen a Fedél Nélkülben, illetve a Nyomtassteis nevű lapban, mely sok vidéki kistelepülésre eljut. Szórólapoztunk és standoltunk a Budapest Pride eseményén, az EJHA emberi jogi nevelés konferenciáján és a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete eseményén is. 

Megjelenés a sajtóban

A Közélet Iskolája a sajtóban 2020 során 12 alkalommal jelent meg újságcikkek és rádióinterjúk formájában.

Adománygyűjtés

2021 őszén indítottuk el a “A demokrácia házhoz megy! – közéleti oktatás hátrányos helyzetű közösségeknek” adománygyűjtő kampányunkat. A gyűjtésünk célja az volt, hogy aktivizáló oktató programjainkat olyan közösségekhez vigyük el házhoz (pl. hajléktalan szállóra, családsegítőbe, közösségi terekbe), ahol egyébként nincs lehetősége a demokratikus részvételről és társadalmi kérdésekről tanulni. Ezeken a programokon társasjátékkal tanulunk az érdekvédelemről, filmklub segítségével mutatunk be sikeres mozgalmakat vagy interaktív foglalkozást tartunk egyenlőtlenségek okairól és a megoldás lehetőségeiről. A kitűzött célt túlszárnyalva 435.000 forintot gyűjtöttünk 59 támogatótól, amelyet a Stronger Roots program megduplázott. A projekt megvalósítását az évből hátramaradt pár hónapban el is kezdtük.

Részéteke a gyűjtésről: https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/2427 

Önképzés

 • Obama Scholars Program: Alapítónk, Udvarhelyi Tessza 2020-2021-ben részt vett az Obama Alapítvány programjában, amelynek helyszíne eredetileg New York lett volna, de a pandémia miatt online valósult meg. A program során kurzusokat hallgatott a Columbia Egyetemen a társadalmi mozgalmakról, az autoriter rezsimekről és a szolgáltatástervezés módszertanáról, valamint online műhelyeken és képzéseken vett részt többek között a társadalmi innovációról, az észak-amerikai demokrácia működéséről, a klímaváltozás elleni küzdelemről és a nyilvános előadások jó gyakorlatairól.
 • Common Ground Dialogues színházi workshop: Bauer Flóra vett részt ezen a négy napos színházi és story-telling módszerrel foglalkozó workshopon, amelynek célja, hogy művészi eszközökkel segítsen megteremteni a párbeszéd feltételeit polarizált csoportokban, társadalmakban, hogy ezek a közösségek képessé váljanak együttműködni.
 • Facebook hirdetés képzés: Vujovits Júlia részt vett egy két alkalmas képzésen, ahol a közösségi média hirdetések részleteiről tanult. Ezzel a tudással könnyebben érhetjük el a célcsoportunkat az online térben. 

Kuratórium és tanácsadó testület

A Kuratóriuma 2021-ben két ülést tartott:

 • 2021. február 22-én
  • jóváhagyta a 2020. évi gazdálkodásról, valamint a szakmai munkáról szóló beszámolókat,
  • jóváhagyta a 2021. évi szakmai és pénzügyi terveket,
  • elfogadta a Közélet Iskolája Alapítvány védelmi irányelveit,
  • meghallgatta és elfogadta az Alapítvány munkáját érintő kutatások eredményeit bemutató beszámolókat,
  • konzultációt folytatott arról, hogy a KIA mennyi és milyen energiát fordítson a civil közösségek hatékony mozgósítására, az aktivitás fokozására a soron következő választásokon.
 • 2021. május 25-én a Kuratórium jóváhagyta a 2020. éves hivatalos beszámolót és a közhasznúsági mellékletet – PK 642 sz. dokumentum, valamint az 1. sz. kiegészítő melléklet és a 2. sz. szakmai munkát bemutató melléklet – és felhatalmazta a Kuratórium elnökét a dokumentumok benyújtására az Országos Bírósági Hivatalnak.

A Tanácsadó Testület 2021-ben nem ült össze. 2021. október 8-án megalakult a Miskolci Tanácsadó Testület, aminek első ülésén kb. 10 miskolci aktivista, közösségi és közéleti munkában aktív résztvevője volt. A találkozón a miskolci közéleti helyzetet és a Közélet Iskolája lehetséges tevékenységeit, a régióban felmerülő igényeket vitattuk meg.

Személyi ügyek 

2021-ben munkatársaink száma változatlanul, egész évben 5 fő volt. Eredményességünkhöz hozzájárult, hogy az év folyamán több mint 30 megbízási szerződést kötöttünk képzésekre és egyéb feladatok ellátására, valamint a nemzetközi konferencián és a kétéves kutatási folyamatban is összesen mintegy 30 ember vett részt, amit megbízási szerződések kötésével honoráltunk.

Működés technikai feltételei

A Közélet Iskolája 2021-ben is az Auróra közösségi házban működött (amennyire a járványhelyzet ezt megengedte). Megújult honlapunk technikai üzemeltetését a Magyar Hosting Kft., karbantartását Huszár Richárd biztosítja.

Online a Zoom felületén tartjuk a megbeszéléseinket és képzéseinket, hírlevelünket a Mailchimpen keresztül küldjük a feliratkozóknak.

2021-ben a teljes Adatvédelmi rendszerünk revízióját is elvégeztük és aktualizáltuk, hogy mindenben megfeleljünk az aktuális törvényi előírásoknak.

Megosztás Facebookon
A Közélet Iskolája célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük az önszerveződéshez szükséges tudást és képességeket. Képzéssel, stratégiai tervezések vezetésével, kutatással és tudástermeléssel támogatjuk a civil szervezeteket és alulról szerveződő csoportokat...
Kosár
//
A kosarad üres.
0
//
Megszakítás