Barion Pixel

CSAPAT

FERNENGEL ÁGI

igazgató

A Közélet Iskolájában igazgatóként azzal foglalkozom, hogy összefogjam a csapat szerteágazó munkáját: a képzéstartást, indító programok szervezését, stratégiai tervezést, és a tudástermelő kutatói-kiadványírói munkánkat. Azért dolgozom, hogy a Közélet Iskolája eredményesen tudja támogatni az önszerveződést és az elnyomott emberek részvételét a közéletben, és eközben jó legyen a csapatunk részeként dolgozni ezekért a közös céljainkért.

Képzéseket tartok arról, hogy hogyan lehet társadalmi változásért dolgozó csoportokat építeni: csoportindításról, tagok toborzásáról, közösségalapú szervezetépítésről és stratégiai tervezésről tanítok. Szervezőket, aktivistákat támogatok abban, hogy képzővé váljanak, és tovább tudják adni a Közélet Iskolája programjain a tudásukat. Stratégiai tervezéssel és tanácsadással segítem más önszerveződő csoportok munkáját. Örülök, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek a megerősítéséért dolgozhatok, és hogy a programjainkon egymásra találhatnak az igazságosabb társadalomért tenni akaró emberek.

Deviszont Közösségi Tér társalapítójaként kispesti szakoktatásban tanulóknak állampolgári oktatással foglalkozó pedagógiai programot indítottam el. Több oktatási szerveződésben vettem részt a CEU megvédéséért és a Hallgatói Hálózat aktivistájaként a nyitott, ingyenes felsőoktatásért álltam ki. Szociológiát és antropológiát tanultam az ELTE-n majd a CEU-n, globális egyenlőtlenségekkel, az oktatási rendszer és a magyar állam átalakulásával foglalkoztam.

UDVARHELYI ÉVA TESSZA

PhD, a Közélet Iskolája társalapítója, kuratóriumi tagja és állandó önkéntese

A Közélet Iskolájában a legfontosabb dolgom a szervezet pénzügyi vezetése. Ezen kívül részt veszek a pedagógiai munkában képzőként és időnként stratégiai tervezéssel segítek civil szervezeteket. Korábban több részvételi akciókutatást koordináltam és továbbra is szerkesztek és írok kiadványokat.

Nagyon szeretek itt dolgozni, mert csodálatosan tudatos és szorgalmas emberekkel együtt dolgozhatok azért, hogy Magyarország egy demokratikus és boldog hely legyen.
Miután kulturális antropológusként végeztem az ELTE-n, doktori tanulmányaimat a City University of New Yorkon folytattam. Disszertációm magyarul is megjelent könyv formájában Az igazság az utcán hever – válaszok a magyarországi lakhatási válságra címmel. Korábban sokáig dolgoztam ifjúsági munkásként, majd interkulturális trénerként az Artemisszió Alapítványnál, 2009-ben pedig több társammal együtt megalapítottam.

A Város Mindenkié lakhatási érdekvédelmi csoportot. Később részt vettem az Utcajogász, az Utcáról Lakásba Egyesület és az Önállóan lakni – közösségben élni csoport alapításában is.
2016-ban a magyarországi társadalmi mozgalmakban végzett munkámért az Ashoka nemzetközi hálózat 36. magyar tagjának választottak, ami hatalmas megtiszteltetés.

Főállásom a Józsefvárosi Önkormányzat Közösségi Részvételi Irodájában van mint irodavezető.

 

Tessza szakmai blogja

Tessza publikációi és a vele készült interjúk

BAUER FLÓRA

oktatási programfelelős

Fő feladatom az oktatási programunk, a képzéseink és más nyilvános rendezvényeink megtervezése és koordinálása. Ennek keretén belül részt veszek a képzési repertoárunk kialakításában, új képzések fejlesztésében, a képzői közöséggel való kapcsolattartásban és módszertani fejlesztésekben. A Közélet Iskolája több képzésén képzői feladatokat is ellátok, valamint a külső felkérések teljesítésében is részt vállalok.

Nagyon szeretek emberekkel, közösségben tenni egy számomra fontos célért, így nagy öröm, hogy a Közélet Iskolájában ilyen területeken dolgozhatok!

Interkulturális pszichológia és pedagógia mesterszakon végeztem az ELTE-n – és egyébként a képzésem révén ismertem meg a Közélet Iskoláját. 2013 óta a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely külsős animátor-trénereként több oktatási programban dolgoztam, közösségszervezési és programszervezési tapasztalataim nagy részét hátránykompenzációs célú nyári táborainkban szereztem.

VUJOVITS JÚLIA

oktatásmódszertani munkatárs

Képzések, műhelyek, játékok és egyéb oktatási tevékenységek koordinálásával, kidolgozásával és megvalósításával foglalkozom. A Közélet Iskoláját ma Magyarországon egy hiánypótló kezdeményezésnek látom, ami elősegíti a demokráciát és az aktív állampolgárságot tudás és tapasztalat megosztásával felnőttek számára. Azért szeretek itt dolgozni, mert kreatívak és sokszínűek a feladataim és egy jól működő és mozgalmas közösség tagja lehetek.

Az ELTE-n szociológiát, majd társadalmi nemek tanulmányát tanultam. Tréneri és módszertani tapasztalatomat a Demokratikus Ifjúságért Alapítványnál szereztem, ahol, ahol fiatalok demokratikus oktatásával és vitakultúra fejlesztéssel foglalkoztam.

Dániel Anna

pénzügyi munkatárs és állandó önkéntes

A Közélet Iskolájában a pénzügyekért és az adminisztrációért felelek. A Közélet Iskolája tevékenységében azért veszek részt, mert annak céljaival, működésének elveivel teljes mértékben azonosulok. 

Jó itt dolgozni, mert tudásom kamatoztatása mellett a társadalom és az egyének számára is fontos, korszerű témákat és technikákat ismerhetek meg. Közgazdászként szakterületem a külgazdaság. 42 évig köztisztviselőként dolgoztam, jelenleg nyugdíjas vagyok.

GECSE Barbara

oktatásszervező

Oktatásszervezőként veszek részt a Közélet Iskolája életében, fő tevékenységi köröm a képzések és egyéb nyilvános programok körülményeinek biztosítása. Nagyon örülök, hogy részese lehetek a csapat egyedülálló és hiánypótló tevékenységének a hazai civil szférában.

Jelenleg mesterszakos szociológia hallgató vagyok az ELTE-n, alapszakos tanulmányaimat Kolozsváron végeztem, ahol főként szociálantropológiai kérdésekkel, roma kisebbségekkel és integrációs stratégiák vizsgálatával foglalkoztam. Több hazai és külföldi szervezettel dolgoztam együtt önkéntesként, részt vettem ifjúsági cserék koordinálásában, a Time Bank hálózatban, illetve környezetvédelmi és fenntartható életformát népszerűsítő projektekben.

MOLNÁR ZÓRA

részvételi akciókutatás koordinátor

A feladatom a Közélet Iskolájában a részvételi akciókutatások és a témához kapcsolódó képzések és műhelyek koordinálása. Azért szeretek a Közélet Iskolájában dolgozni, mert itt olyan emberek is megtanulhatják, hogy hogyan tudnak kiállni magukért, és másokért számukra fontos ügyeket képviselve, akiknek korábban nem volt lehetőségük arra, hogy fejlesszék az érdekérvényesítő képességüket, vagy nem hitték el magukról, hogy képesek erre.

Szociálpszichológiát tanultam az ELTE-n, majd közigazgatást a CEU-n. Tanulmányaim során elsősorban az előítéletes magatartás mögött meghúzódó pszichológiai folyamatokkal, később pedig a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó politikai intézkedésekkel foglalkoztam. 2017 őszétől két és fél éven át dolgoztam az Önállóan lakni – közösségben élni mozgássérült érdekvédelmi csoport közösségszervezőjeként.

Seres Lili Hanna

kommunikációs munkatárs

A Közélet Iskolájában én felelek azért, hogy minél több emberhez eljusson a képzéseink és egyéb programjaink híre. Nagyon motiváló feladat egy ilyen egyedülálló és inspiratív szervezet nevében kommunikálni: szeretném, hogy minél többen megismerjék az Iskola működését és minél több emberrel és szervezettel dolgozzunk együtt. Különösen fontosnak tartom a szövetségépítést, a roma és a hátrányos helyzetű állampolgártársainkkal való összefogást.

Magyar alap-, majd irodalomtudomány mesterképzést végeztem az ELTE-n, ahol jelenleg
doktori hallgatóként a kortárs magyar irodalmi szegénységábrázolással foglalkozom. 2019-
ben jelent meg az első verseskötetem Várunk címmel a Fiatal Írók Szövetségénél. 2022-től
tagja vagyok a Szikra Mozgalomnak.

Tóth Eszter

közösségi koordinátor

Közösségi koordinátorként feladatom az Indító programjaink (pl. Szerveződj! társasjáték, városi séták, filmklubok, stb.) tervezése és lebonyolítása. Ezen kívül az önkéntes csapat képzéséért, közösségének erősítéséért felelek és tevékenységének szervezését segítem. 

Textiltervezőként végeztem a Moholy- Nagy Művészeti Egyetemen, majd a Pécsi Tudományegyetemen szereztem művészetterapeuta képesítést. Az elmúlt években főként grafikai és más alkotói projekteken dolgoztam, illetve több, művészetpedagógia és terápiás fókuszú csoportot vezettem és vezetek jelenleg is. Azért dolgozom a Közélet Iskolájánál, mert fontosnak tartom a társadalmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos tudásmegosztást, a kiszolgáltatottabb csoportoknak való segítségnyújtást és nagyon hiszek a közösségbe tartozás érzésének terápiás erejében.

A Közélet Iskolája Alapítvány kuratóriumának elnöke Makádi Zsófia, aki közgazdasági és nemzetközi kommunikációs tanulmányokat folytatott. 2003-tól nonprofit szervezetek munkatársa pénzügy, kommunikáció és forrásszervezés területeken, több évet töltött az Artemisszió Alapítványnál és a Habitat for Humanity-nél, jelenleg a NIOK Alapítvány munkatársa. Ezt megelőzően marketinget és üzleti kommunikációt tanított. Hivatásának célja az adományozás lehetőségének és örömének terjesztése hazánkban. Forrásszervezés és kommunikációs témákban ad tanácsot jelenleg elsősorban civil szervezetek és evangélikus közösségek számára.

Szántó
Diana

A Közélet Iskolája Alapítvány alapítója Szántó Diana, kulturális antropológus, az Artemisszió Alapítvány elnöke és szakmai vezetője. Tagja a Polányi Globális és Regionális Kutatóközpontnak, kutatási területe a civil társadalom és a nemzetközi fejlesztés Nyugat-Afrikában. Érdeklődési területébe tartozik még a nemzetközi migráció, a globális nevelés és az interkulturális kapcsolatok.
Szociológiát és antropológiát tanultam az ELTE-n majd a CEU-n, globális egyenlőtlenségekkel, az oktatási rendszer és a magyar állam átalakulásával foglalkoztam. 

Balog
Gyula

Balog Gyula a Közélet Iskolája kuratóriumának egyetlen férfi és szegénységben élő tagja. Gyula 12 évesen kezdte a politikai aktivizmust. 15 évesen már képzéseket tartott, majd az agitációs szervezői és képzési munkában mélyedt el. Az Anonim Alkoholisták közösségében vállalt különböző szervezői feladatokat és új csoportok létrejöttében segített. A Város Mindenkié csoportnak alakulása óta tagja, közösségszervezéssel és képzések tartásával foglalkozik, emellett érzékenyítő programot koordinál, elsősorban diákoknak.

Ivány Borbála a Közélet Iskolája kuratóriumának tagja, jogász, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa. A fogvatartottakkal való hatósági bánásmód vizsgálatával, diszkriminációs ügyekkel foglalkozik. Tagja a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoportnak. A Város Mindenkié által létrehozott Utcajogász alapítója. A Közélet iskolájában a stratégiai tervezésben vesz részt.

JAGODITS
ESZTER

Jagodits Eszter a Közélet Iskolája kuratóriumi tagja, gyógypedagógus, a Deviszont Közösségi Tér alapító tagja és munkatársa. Pedagógiai pályáját egy második esély középiskolában kezdte, itt szerzett tapasztalatot a fiatalokkal való munkáról. Részt vett iskolai érzékenyítő foglalkozások kidolgozásában és megvalósításában, dolgozott migráns hátterű, hátrányos helyzetű és szerhasználó fiatalokkal is.
Munkája során fontosnak tartja, hogy olyan csoportokkal dolgozzak együtt, akik nem jutnak hozzá a minőségi oktatáshoz, anyagi lehetőségeik vagy kulturális hátterük miatt nem részesülnek egyenlően a különböző szolgáltatásokból.

ÖNKÉNTESEK

Egy elkötelezett önkéntes csapat is segíti a Közélet Iskolája működését. Az önkéntes program fő célja az, hogy külső helyszínekre, (pl. hajléktalanszállókra, aktivista közösségekbe) eljuttassuk a programjainkat. Ezen felül az önkéntesek segítenek fordítási, adminisztratív, illetve rendezvényszervezési feladatokban is. Az önkéntes toborzás nem állandó, hanem évente egy-két alkalommal keresünk új önkénteseket a közösségünkbe. Ha érdekel a lehetőség, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre, hogy biztosan értesülj, ha aktuálissá válik a jelentkezésed!

0
Megszakítás