Barion Pixel

Munkatársaink

FERNENGEL ÁGI

igazgató

A Közélet Iskolájában a szakmai vezetéssel, oktatási tevékenységek összefogásával és fejlesztésével, módszertani fejlesztésével és a képzők felkészítésével foglalkozom. Társadalmi egyenlőtlenségek és társadalmi változásért dolgozó csoportok szervezésével kapcsolatos képzéseket is tartok.

Örülök, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek a megerősítéséért dolgozhatok, és hogy a programjainkon egymásra találhatnak az igazságosabb társadalomért tenni akaró emberek.

Szociológiát és antropológiát tanultam az ELTE-n majd a CEU-n, globális egyenlőtlenségekkel, az oktatási rendszer és a magyar állam átalakulásával foglalkoztam.

 A Deviszont Közösségi Tér társalapítójaként kispesti szakoktatásban tanulóknak állampolgári oktatással foglalkozó pedagógiai programot indítottam el.

Bővebben

UDVARHELYI ÉVA TESSZA

PhD, a Közélet Iskolája társalapítója és kuratóriumi tagja

A Közélet Iskolájában a legfontosabb dolgom a szervezet pénzügyi vezetése. Ezen kívül részt veszek a képzések szerevezésében és megtartásában, stratégiai tervezéssel segítek civil szervezeteket, részvételi akciókutatásokat koordinálok és kiadványokat szerkesztek és lektorálok.

Nagyon szeretek itt dolgozni, mert csodálatosan tudatos és szorgalmas emberekkel együtt dolgozhatok azért, hogy Magyarország egy demokratikus és boldog hely legyen.
Miután kulturális antropológusként végeztem az ELTE-n, doktori tanulmányaimat a City University of New Yorkon folytattam. Disszertációm magyarul is megjelent könyv formájában Az igazság az utcán hever – válaszok a magyarországi lakhatási válságra címmel. Korábban sokáig dolgoztam ifjúsági munkásként, majd interkulturális trénerként az Artemisszió Alapítványnál, 2009-ben pedig több társammal együtt megalapítottam.
A Város Mindenkié lakhatási érdekvédelmi csoportot. Később részt vettem az Utcajogász, az Utcáról Lakásba Egyesület és az Önállóan lakni –közösségben élni csoport alapításában is.
2016-ban a magyarországi társadalmi mozgalmakban végzett munkámért az Ashoka nemzetközi hálózat 36. magyar tagjának választottak, ami hatalmas megtiszteltetés.

Tessza szakmai blogja

Tessza publikációi és a vele készült interjúk

Bővebben

VUJOVITS JÚLIA

kommunikációs munkatárs

Elsősorban a szervezet kommunikációjával foglalkozom, ami magában foglalja a honlap, email, hírlevél és közösségi média felületek kezelését. Én vagyok a felelős a kampányok lebonyolításáért és a vizuális megjelenésért is. Emellett képzőként is tevékenykedem az Iskolában.

A Közélet Iskoláját ma Magyarországon egy hiánypótló kezdeményezésnek látom, ami elősegíti a demokráciát és az aktív állampolgárságot tudás és tapasztalat megosztásával. Sokat jelent számomra, hogy munkámmal ezt az ügyet támogathatom. Azért szeretek itt dolgozni, mert a kreatívak és sokszínűek a feladataim és egy igazán jól működő és remek hangulatú közösség tagja lehetek.

Az ELTE-n szociológiát, majd társadalmi nemek tanulmányát tanultam és magyar férfimozgalmakat, valamint feminista várostervezést kutattam. 2013 óta a Demokratikus Ifjúságért Alapítványnál is dolgozom, ahol demokratikus oktatással és vitakultúra fejlesztéssel foglalkozom.

Bővebben

Dániel Anna

pénzügyi munkatárs

A Közélet Iskolájában a pénzügyekért és az adminisztrációért felelek. 

A Közélet Iskolája tevékenységében azért veszek részt, mert annak céljaival, működésének elveivel teljes mértékben azonosulok. 

Jó itt dolgozni, mert tudásom kamatoztatása mellett a társadalom és az egyének számára is fontos, korszerű témákat és technikákat ismerhetek meg.
Közgazdászként szakterületem a külgazdaság. 42 évig köztisztviselőként dolgoztam, jelenleg nyugdíjas vagyok.

Bővebben

BITE SÁRI

oktatásszervező

Oktatásszervezőként a képzések és a filmklubok operatív szervezésében veszek részt. Én felelek azért, hogy a programokon a megfelelő körülmények biztosítva legyenek a képzők és a résztvevők számára.

Az ELTE-n szociális munkát, majd szociálpolitikát végeztem, az elmúlt években pedig itthon és külföldön is a szociális szféra különböző területein dolgoztam, a legtöbb időt a budapesti hajléktalan-ellátásban tevékenykedtem, de dolgoztam Spanyolországban a büntetés-végrehajtásban is, legutóbb pedig egy menekültek integrációját segítő projektben töltöttem be vezető szerepet.

A munkám során jellemzően olyan csoportokkal dolgoztam, akikre általánosságban jellemző, hogy megfelelő háttértudás és eszközök hiányában nehezen állnak ki a saját érdekeikért.

A Közélet Iskolájának munkáját azért látom különösen fontosnak, mert éppen ezen kíván változtatni.

Bővebben

MOLNÁR ZÓRA

részvételi akciókutatás koordinátor

A feladatom a Közélet Iskolájában a „Küzdelmeink története és jövője” című részvételi akciókutatás koordinálása, beleértve a kutatókkal való kapcsolattartást, az operatív feladatokat, és a különböző nyilvános események, akciók szervezését is.

Azért szeretek a Közélet Iskolájában dolgozni, mert itt olyan emberek is megtanulhatják, hogy hogyan tudnak kiállni magukért, és másokért számukra fontos ügyeket képviselve, akiknek korábban nem volt lehetőségük arra, hogy fejlesszék az érdekérvényesítő képességüket, vagy nem hitték el magukról, hogy képesek erre.

Szociálpszichológiát tanultam az ELTE-n, majd közigazgatást a CEU-n. Tanulmányaim során elsősorban az előítéletes magatartás mögött meghúzódó pszichológiai folyamatokkal,

később pedig a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó politikai intézkedésekkel foglalkoztam. 2017 őszétől két és fél éven át dolgoztam az Önállóan lakni – közösségben élni mozgássérült érdekvédelmi csoport közösségszervezőjeként.

Bővebben

BAUER FLÓRA

közösségi koordinátor

A fő feladatom a Közélet Iskolája körül kialakult közösség támogatása, különösen az önkéntes közösség aktivizálása és további bővítése, fejlesztése. Emellett részt veszek a szervezet programjainak szervezésében és lebonyolításában, és időnként tréneri feladatokat is ellátok.

Interkulturális pszichológia és pedagógia mesterszakon végeztem az ELTE-n, ahol elsősorban különböző kisebbségek helyzetéről és ennek szociálpszichológiai okairól tanultam. A képzésem révén ismertem meg a Közélet Iskoláját, és onnantól kezdve rendszeresen látogattam a képzéseket, programokat.

Nagy öröm a számomra, hogy most már a Közélet Iskolája tagjaként tehetek a tudatosabb állampolgárságért és az erősebb társadalmi részvételért.

2013 óta a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely külsős animátor-trénereként több oktatási programban dolgoztam, közösségszervezési és programszervezési tapasztalataim nagy részét hátránykompenzációs célú nyári táborainkban szereztem.

Bővebben

A KÖZÉLET ISKOLÁJA KURATÓRIUMA

A Közélet Iskolája Alapítvány kuratóriumának elnöke Makádi Zsófia, aki közgazdasági és nemzetközi kommunikációs tanulmányokat folytatott. 2003-tól nonprofit szervezetek munkatársa pénzügy, kommunikáció és forrásszervezés területeken, több évet töltött az Artemisszió Alapítványnál és a Habitat for Humanity-nél, jelenleg a NIOK Alapítvány munkatársa. Ezt megelőzően marketinget és üzleti kommunikációt tanított. Hivatásának célja az adományozás lehetőségének és örömének terjesztése hazánkban. Forrásszervezés és kommunikációs témákban ad tanácsot jelenleg elsősorban civil szervezetek és evangélikus közösségek számára.

Szántó
Diana

A Közélet Iskolája Alapítvány alapítója Szántó Diana, kulturális antropológus, az Artemisszió Alapítvány elnöke és szakmai vezetője. Tagja a Polányi Globális és Regionális Kutatóközpontnak, kutatási területe a civil társadalom és a nemzetközi fejlesztés Nyugat-Afrikában. Érdeklődési területébe tartozik még a nemzetközi migráció, a globális nevelés és az interkulturális kapcsolatok.
Szociológiát és antropológiát tanultam az ELTE-n majd a CEU-n, globális egyenlőtlenségekkel, az oktatási rendszer és a magyar állam átalakulásával foglalkoztam. A Deviszont Közösségi Tér társalapítójaként kispesti szakoktatásban tanulóknak állampolgári oktatással foglalkozó pedagógiai programot indítottam el.

Balog
Gyula

Balog Gyula a Közélet Iskolája kuratóriumának egyetlen férfi és szegénységben élő tagja. Gyula 12 évesen kezdte a politikai aktivizmust. 15 évesen már képzéseket tartott, majd az agitációs szervezői és képzési munkában mélyedt el. Az Anonim Alkoholisták közösségében vállalt különböző szervezői feladatokat és új csoportok létrejöttében segített. A Város Mindenkié csoportnak alakulása óta tagja, közösségszervezéssel és képzések tartásávalw foglalkozik, emellett érzékenyítő programot koordinál, elsősorban diákoknak.

Ivány Borbála a Közélet Iskolája kuratóriumának tagja, jogász, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa. A fogvatartottakkal való hatósági bánásmód vizsgálatával, diszkriminációs ügyekkel foglalkozik. Tagja a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoportnak. A Város Mindenkié által létrehozott Utcajogász alapítója. A Közélet iskolájában a stratégiai tervezésben vesz részt.

JAGODITS
ESZTER

Jagodits Eszter, gyógypedagógus, a Deviszont Közösségi Tér alapító tagja és munkatársa. Pedagógiai pályáját egy második esély középiskolában kezdte, itt szerzett tapasztalatot a fiatalokkal való munkáról. Részt vett iskolai érzékenyítő foglalkozások kidolgozásában és megvalósításában, dolgozott migráns hátterű, hátrányos helyzetű és szerhasználó fiatalokkal is.
Munkája során fontosnak tartja, hogy olyan csoportokkal dolgozzak együtt, akik nem jutnak hozzá a minőségi oktatáshoz, anyagi lehetőségeik vagy kulturális hátterük miatt nem részesülnek egyenlően a különböző szolgáltatásokból.

ÖNKÉNTESEK

Egy elkötelezett önkéntes csapat is segíti a Közélet Iskolája működését. Az önkéntes program fő célja az, hogy külső helyszínekre, (pl. hajléktalanszállókra, aktivista közösségekbe) eljuttassuk a programjainkat. Ezen felül az önkéntesek segítenek fordítási, adminisztratív, illetve rendezvényszervezési feladatokban is. Az önkéntes toborzás nem állandó, hanem évente egy-két alkalommal keresünk új önkénteseket a közösségünkbe. Ha érdekel a lehetőség, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre, hogy biztosan értesülj, ha aktuálissá válik a jelentkezésed!

Támogasd a munkánkat és
legyél részese a változásnak!

Támogatod, hogy egy igazságos országban éljünk, ahol mindenkinek megvan a tudása és képessége ahhoz, hogy kiálljon az érdekeiért

Segíted a magyarországi mozgalmi és civil szféra fejlődését

Hozzájárulsz ahhoz, hogy a képzéseink hosszú távon is mindenki számára elérhetőek legyenek

0
Skip to content