Barion Pixel

A CSAPAT

FERNENGEL ÁGI

igazgató

A Közélet Iskolájában igazgatóként azzal foglalkozom, hogy összefogjam a csapat szerteágazó munkáját: a képzéstartást, indító programok szervezését, stratégiai tervezést, és a tudástermelő kutatói-kiadványírói munkánkat. Azért dolgozom, hogy a Közélet Iskolája eredményesen tudja támogatni az önszerveződést és az elnyomott emberek részvételét a közéletben, és eközben jó legyen a csapatunk részeként dolgozni a közös céljainkért.

Képzéseket tartok arról, hogy hogyan lehet társadalmi változásért dolgozó csoportokat építeni: csoportindításról, tagok toborzásáról, közösségalapú szervezetépítésről és stratégiai tervezésről tanítok. Szervezőket, aktivistákat támogatok abban, hogy képzővé váljanak, és tovább tudják adni a Közélet Iskolája programjain a tudásukat. Stratégiai tervezéssel és tanácsadással segítem más önszerveződő csoportok munkáját. Örülök, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek a megerősítéséért dolgozhatok, és hogy a programjainkon egymásra találhatnak az igazságosabb társadalomért tenni akaró emberek.

Deviszont Közösségi Tér társalapítójaként kispesti szakoktatásban tanulóknak állampolgári oktatással foglalkozó pedagógiai programot indítottam el. Több oktatási szerveződésben vettem részt a CEU megvédéséért és a Hallgatói Hálózat aktivistájaként a nyitott, ingyenes felsőoktatásért álltam ki. Szociológiát és antropológiát tanultam az ELTE-n majd a CEU-n, globális egyenlőtlenségekkel, az oktatási rendszer és a magyar állam átalakulásával foglalkoztam.

UDVARHELYI ÉVA TESSZA

PhD, a Közélet Iskolája társalapítója, kuratóriumi elnöke és állandó önkéntese

Azon kívül, hogy a kuratórumot vezetem, a Közélet Iskolájában részt veszek a pedagógiai munkában képzőként, tanácsadóként és mentorként. Korábban több részvételi akciókutatást koordináltam és továbbra is szerkesztek és írok kiadványokat.

Nagyon szeretek ezzel a csapattal dolgozni, mert csodálatosan tudatos és szorgalmas emberekkel együtt dolgozhatok azért, hogy Magyarország egy demokratikus és boldog hely legyen.
Miután kulturális antropológusként végeztem az ELTE-n, doktori tanulmányaimat a City University of New Yorkon folytattam. Disszertációm magyarul is megjelent könyv formájában Az igazság az utcán hever – válaszok a magyarországi lakhatási válságra címmel. Korábban sokáig dolgoztam ifjúsági munkásként, majd interkulturális trénerként az Artemisszió Alapítványnál, 2009-ben pedig több társammal együtt megalapítottam.

A Város Mindenkié lakhatási érdekvédelmi csoportot. Később részt vettem az Utcajogász, az Utcáról Lakásba Egyesület és az Önállóan lakni – közösségben élni csoport alapításában is.
2016-ban a magyarországi társadalmi mozgalmakban végzett munkámért az Ashoka nemzetközi hálózat 36. magyar tagjának választottak, ami hatalmas megtiszteltetés.

Főállásom a Józsefvárosi Önkormányzat Közösségi Részvételi Irodájában van mint irodavezető.

Tessza szakmai blogja

Tessza publikációi és a vele készült interjúk

BAUER FLÓRA

oktatási programfelelős

Fő feladatom az oktatási programunk, a képzéseink és más nyilvános rendezvényeink megtervezése és koordinálása. Ennek keretén belül részt veszek a képzési repertoárunk kialakításában, új képzések fejlesztésében, a képzői közöséggel való kapcsolattartásban és módszertani fejlesztésekben. A Közélet Iskolája több képzésén képzői feladatokat is ellátok, valamint a külső felkérések teljesítésében is részt vállalok.

Nagyon szeretek emberekkel, közösségben tenni egy számomra fontos célért, így nagy öröm, hogy a Közélet Iskolájában ilyen területeken dolgozhatok!

Interkulturális pszichológia és pedagógia mesterszakon végeztem az ELTE-n – és egyébként a képzésem révén ismertem meg a Közélet Iskoláját. 2013 óta a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely külsős animátor-trénereként több oktatási programban dolgoztam, közösségszervezési és programszervezési tapasztalataim nagy részét hátránykompenzációs célú nyári táborainkban szereztem.

Dániel Anna

állandó önkéntes

A Közélet Iskolájában korábban a pénzügyekért és az adminisztrációért feleltem, jelenleg kiadványok megjelentetésével kapcsolatos és egyéb eseti jellegű feladatok ellátásával segítem a csapatot. A Közélet Iskolája tevékenységében azért veszek részt, mert annak céljaival, működésének elveivel teljes mértékben azonosulok. 

Jó itt dolgozni, mert tudásomat kamatoztathatom annak érdekében, hogy a társadalom és az egyének számára is fontos ügyekkel foglalkozzunk. Közgazdászként 42 évig köztisztviselőként dolgoztam, jelenleg nyugdíjas vagyok.

Lamina Sára

oktatásszervező

Oktatásszervezőként a képzésekhez kapcsolódó adminisztratív háttérmunkák elvégzéséért, a résztvevőkkel való kapcsolattartásért, illetve a megfelelő helyszíni körülmények biztosításáért vagyok felelős. Nagy boldogsággal tölt el, hogy a Közélet Iskolájában dolgozhatok, mert úgy gondolom, hogy az Iskola munkája alapjaiban erősíti a szolidáris kezdeményezéseket.

Szociológia alapszakon végeztem a Corvinuson, és egyetemi éveim alatt a Társadalomelméleti Kollégium tagja is voltam. Tanulmányaim során alkalmam nyílt megismerni több kritikai irányzatot is, rendkívül fontos számomra például a posztkoloniális kritika és a feminizmus. 

Nagyon szeretek emberekkel dolgozni. Dolgoztam a Kesztyűgyár Közösségi Ház 8. kerületi gyerekeket, illetve az EMMA Egyesület ukrán menekült anyákat támogató programjában is. Ezek a tapasztalatok megtanították, mennyire fontos, hogy a segítő munka egyenlő alapokon fekvő kapcsolatban történjen, a közös gondolkodást és informált döntéshozást segítse elő.

MOLNÁR ZÓRA

részvételi akciókutatás koordinátor

A feladatom a Közélet Iskolájában a részvételi akciókutatások és a témához kapcsolódó képzések és műhelyek koordinálása. Azért szeretek a Közélet Iskolájában dolgozni, mert itt olyan emberek is megtanulhatják, hogy hogyan tudnak kiállni magukért, és másokért számukra fontos ügyeket képviselve, akiknek korábban nem volt lehetőségük arra, hogy fejlesszék az érdekérvényesítő képességüket, vagy nem hitték el magukról, hogy képesek erre.

Szociálpszichológiát tanultam az ELTE-n, majd közigazgatást a CEU-n. Tanulmányaim során elsősorban az előítéletes magatartás mögött meghúzódó pszichológiai folyamatokkal, később pedig a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó politikai intézkedésekkel foglalkoztam. 2017 őszétől két és fél éven át dolgoztam az Önállóan lakni – közösségben élni mozgássérült érdekvédelmi csoport közösségszervezőjeként.

Seres Lili Hanna

kommunikációs munkatárs

A Közélet Iskolájában én felelek azért, hogy minél több emberhez eljusson a képzéseink és egyéb programjaink híre. Nagyon motiváló feladat egy ilyen egyedülálló és inspiratív szervezet nevében kommunikálni: szeretném, hogy minél többen megismerjék az Iskola működését és minél több emberrel és szervezettel dolgozzunk együtt. Különösen fontosnak tartom a szövetségépítést, a roma és a hátrányos helyzetű állampolgártársainkkal való összefogást.

Magyar alap-, majd irodalomtudomány mesterképzést végeztem az ELTE-n, ahol jelenleg
doktori hallgatóként a kortárs magyar irodalmi szegénységábrázolással foglalkozom. 2019-
ben jelent meg az első verseskötetem Várunk címmel a Fiatal Írók Szövetségénél. 2022-től
tagja vagyok a Szikra Mozgalomnak.

Tóth Eszter

közösségi koordinátor

Közösségi koordinátorként feladatom az Indító programjaink (pl. Szerveződj! társasjáték, városi séták, filmklubok, stb.) tervezése és lebonyolítása. Ezen kívül az önkéntes csapat képzéséért, közösségének erősítéséért felelek és tevékenységének szervezését segítem. 

Textiltervezőként végeztem a Moholy- Nagy Művészeti Egyetemen, majd a Pécsi Tudományegyetemen szereztem művészetterapeuta képesítést. Az elmúlt években főként grafikai és más alkotói projekteken dolgoztam, illetve több, művészetpedagógia és terápiás fókuszú csoportot vezettem és vezetek jelenleg is. Azért dolgozom a Közélet Iskolájánál, mert fontosnak tartom a társadalmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos tudásmegosztást, a kiszolgáltatottabb csoportoknak való segítségnyújtást és nagyon hiszek a közösségbe tartozás érzésének terápiás erejében.

Fodor Réka

pénzügyi munkatárs

A Közélet Iskolájában számviteli szakemberként a napi pénzügyekért és adminisztrációért, valamint a pénzügyi tervezésért, a biztonságos pénzügyi működésért felelek. Korábban is pénzügyi-számviteli területen dolgoztam, amibe beletartozott civil és más non-profit szervezetek számviteli, pénzügyi, ügyviteli folyamatainak segítése. 

A Közélet Iskolájának csapatához azért csatlakoztam, mert hiszek abban, hogy a Közélet Iskolája nyújtotta oktatások, képzések, az így elérhető tájékozottság és tudatosság hozzájárul ahhoz, hogy jó legyen Magyarországon élni. 

IVANICS ZSÓFIA

oktatási és mozgalomtörténeti munkatárs

Oktatási munkatársként elsősorban a képzéseink és egyéb nyilvános eseményeink megvalósításában veszek részt, emellett közreműködök a képzési programokat érintő tartalmi és módszertani fejlesztési munkákban, illetve a kiadványaink gondozásában. A Közélet Iskolájában ezenkívül én vagyok felelős a Küzdelmeink története – mozgalmi adatbázishoz kapcsolódó oktatási programok koordinálásáért. Ennek a feladatkörnek az igazi szépsége, hogy a kapcsolódó képzéseink és műhelyfoglalkozásaink résztvevőivel a hazai mozgalmi múltat megelevenítve olyan közös emlékezetet és erőforrást teremtünk, ami egyúttal a jelen küzdelmeit is táplálja.

Korábban szociológiát tanultam a Budapesti Corvinus Egyetem, majd kriminológia mesterképzést végeztem az ELTE-n, 2023-ban pedig rendészettudományi területen szereztem doktori fokozatot. 2016-ban az elsők között volt lehetőségem elvégezni a Közélet Iskolája Felszabadítás pedagiógiája képzését, majd önkéntes facilitátorként működtem közre egy olyan fél éven át zajló képzési folyamatban, aminek során női fogvatartottakkal közösen tanultunk a társadalmi egyenlőtlenségekről. A Közélet Iskolájában végzett munkám mellett egyetemi oktatóként és kutatóként kriminálpolitikai kérdésekkel, a büntető-igazságszoltáltatás és a társadalmi egyenlőtlenségek összefüggéseivel foglalkozom. Alapítása óta tagja és önkéntese vagyok a FECSKE-nek, azaz a Fogvatartottakat és Családjukat Képviselő Csoportnak, amelynek alapvető célja a fogvatartottak és családtagjaik önszerveződésre épülő érdeképviseletének támogatása.

SZABÓ MÁRTON

oktatási és módszertani munkatárs

A Közélet Iskolája oktatási munkatársaként dolgozom, fő feladataim képzések tartása és a vidéki képzések koordinálása.
Kulturális antropológusként végeztem az ELTE-n. A Közélet Iskolájában végzett munkám mellett roma fiataloknak és gyerekeknek tartok szabadidős programokat a szociális cirkusz pedagógiai módszerével, zsonglőrködést és más cirkuszi művészeteket tanítva. Fiatalokkal végzett munkámat a kritikai pedagógia elvei vezetik, és az a meggyőződésem, hogy a fiatalokban rejlő végtelen tanulási kedv felébresztése és ösztönzése egész személyiségükre ható pozitív változásra képes.
Foglalkozom ezen kívül természeti neveléssel is, és a Börzsöny lábánál egy közösségi permakultúrás gazdaság alapítója vagyok, ahol a fenntartható életmód lehetőségeit keressük. Hobbim az erdő. 

A Közélet Iskolája Alapítvány alapítója Szántó Diana, kulturális antropológus, az Artemisszió Alapítvány elnöke és szakmai vezetője. Tagja a Polányi Globális és Regionális Kutatóközpontnak, kutatási területe a civil társadalom és a nemzetközi fejlesztés Nyugat-Afrikában. Érdeklődési területébe tartozik még a nemzetközi migráció, a globális nevelés és az interkulturális kapcsolatok.
Szociológiát és antropológiát tanult az ELTE-n majd a CEU-n, globális egyenlőtlenségekkel, az oktatási rendszer és a magyar állam átalakulásával foglalkozott. 

Varga
Andrea

A Közélet Iskolája Alapítvány kuratóriumának tagja, Miskolc alpolgármestere. Civil aktivistaként és szakszervezeti vezetőként kezdte a közéleti munkát. 2019-ben civilként lett az ellenzéki összefogás eredményeként önkormányzati képviselő, majd alpolgármester. Jelenleg a humán területért felelős alpolgármesterként dolgozik. Elköteleződött a részvételi folyamatok, a klímavédelem és a kultúra ügye mellett.

Balog
Gyula

Balog Gyula a Közélet Iskolája kuratóriumának egyetlen férfi és szegénységben élő tagja. Gyula 12 évesen kezdte a politikai aktivizmust. 15 évesen már képzéseket tartott, majd az agitációs szervezői és képzési munkában mélyedt el. Az Anonim Alkoholisták közösségében vállalt különböző szervezői feladatokat és új csoportok létrejöttében segített. A Város Mindenkié csoportnak alakulása óta tagja, közösségszervezéssel és képzések tartásával foglalkozik, emellett érzékenyítő programot koordinál, elsősorban diákoknak.

Ivány Borbála a Közélet Iskolája kuratóriumának tagja, jogász, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa. A fogvatartottakkal való hatósági bánásmód vizsgálatával, diszkriminációs ügyekkel foglalkozik. Tagja a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoportnak. A Város Mindenkié által létrehozott Utcajogász alapítója. A Közélet iskolájában a stratégiai tervezésben vesz részt.

JAGODITS
ESZTER

Jagodits Eszter a Közélet Iskolája kuratóriumi tagja, gyógypedagógus, a Deviszont Közösségi Tér alapító tagja és munkatársa. Pedagógiai pályáját egy második esély középiskolában kezdte, itt szerzett tapasztalatot a fiatalokkal való munkáról. Részt vett iskolai érzékenyítő foglalkozások kidolgozásában és megvalósításában, dolgozott migráns hátterű, hátrányos helyzetű és szerhasználó fiatalokkal is.
Munkája során fontosnak tartja, hogy olyan csoportokkal dolgozzak együtt, akik nem jutnak hozzá a minőségi oktatáshoz, anyagi lehetőségeik vagy kulturális hátterük miatt nem részesülnek egyenlően a különböző szolgáltatásokból.

ÖNKÉNTESEK

Egy elkötelezett önkéntes csapat is segíti a Közélet Iskolája működését. Az önkéntes program fő célja az, hogy külső helyszínekre, (pl. hajléktalanszállókra, aktivista közösségekbe) eljuttassuk a programjainkat. Ezen felül az önkéntesek segítenek fordítási, adminisztratív, illetve rendezvényszervezési feladatokban is. Az önkéntes toborzás nem állandó, hanem évente egy-két alkalommal keresünk új önkénteseket a közösségünkbe. Ha érdekel a lehetőség, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre, hogy biztosan értesülj, ha aktuálissá válik a jelentkezésed!

Korábban szociológiát tanultam a Budapesti Corvinus Egyetem, majd kriminológia mesterképzést végeztem az ELTE-n, 2023-ban pedig rendészettudományi területen szereztem doktori fokozatot. 2016-ban az elsők között volt lehetőségem elvégezni a Közélet Iskolája Felszabadítás pedagiógiája képzését, majd önkéntes facilitátorként működtem közre egy olyan fél éven át zajló képzési folyamatban, aminek során női fogvatartottakkal közösen tanultunk a társadalmi egyenlőtlenségekről. A Közélet Iskolájában végzett munkám mellett egyetemi oktatóként és kutatóként kriminálpolitikai kérdésekkel, a büntető-igazságszoltáltatás és a társadalmi egyenlőtlenségek összefüggéseivel foglalkozom. Alapítása óta tagja és önkéntese vagyok a FECSKE-nek, azaz a Fogvatartottakat és Családjukat Képviselő Csoportnak, amelynek alapvető célja a fogvatartottak és családtagjaik önszerveződésre épülő érdeképviseletének támogatása.

Kosár
//
A kosarad üres.
0
//
Megszakítás