Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

A Közélet Iskolája Alapítvány elkötelezett a személyes adatok védelme terén. 2018. május 25-én életbe lépett az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; rövidített elnevezése „GDPR”). A rendelet itt elérhető.

Jelen tájékoztató ismerteti a Közélet Iskolája Alapítvány európai uniós szabályokkal összhangban álló gyakorlatát a személyes adatok kezeléséről.

Szervezeti adatok

Név: Közélet Iskolája Alapítvány
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 101.
Adószám: 18626654-1-41
Adatkezelő: Fernengel Ágnes ügyvezető igazgató; elérhetőség: kozeletiskolaja@gmail.com; postacím: 1026 Budapest, Pasaréti út 101.
Adatfeldolgozó: Dániel Anna; elérhetőség: kozeletiskolaja@gmail.com; postacím: 1026 Budapest, Pasaréti út 101.

Külső szolgáltatók adatvédelmi irányelvei

Honlap: A Közélet Iskolája által használt Smartagon weblap-menedzsment rendszer a látogatóinkról nem gyűjt és nem tárol személyes adatokat. Cookie-k felhasználásával anonim látogatási statisztikát készít a Google Analytics szolgáltatás segítségével.

A Közélet Iskolájának többféle formában lehet adományt adni. Az adományozási csatornák adatvédelmi irányelvei alább olvashatóak.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelvek

Az Alapítvány érzékeny személyes adatokat és 14 éven aluli gyermek személyes adatait nem tárolja. Az Alapítvány az adatokat mindig az érintettek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű, online vagy papíralapú hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatbázisokat az Alapítvány kizárólag a munkaviszonyból és szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítésére, az Alapítvány működtetésére, a kapcsolattartásra, a szervezet által elvégzett munkáról és a tervezett programokról szóló tájékoztatásra használja. Az adatokat harmadik félnek (kivéve, ha erre külön felhatalmazást kapunk), illetve a nyilvánosságnak nem teszi hozzáférhetővé és megteszi a szükséges intézkedéseket az adatvédelmi incidens elkerülésére.

Az adatokat az Alapítvány az Alapító Okiratban rögzített közhasznú céljai teljesítésének időtartamáig kezeli. Ha az adatközlő kéri adatai törlését, azt azonnal megtesszük.

Az Alapítvány hírlevelének címzettjei a hírlevélre felirítkozó űrlap kitöltésével tudomásul veszik, hogy a Közélet Iskolája rendszeresen megjelenő hírlevelét azok kapják, akik e-mail címük megadásával írásban önkéntesen kinyilvánították erre irányuló igényüket. Az Alapítvány az e-mail címeket saját, nem nyilvános adatbázisában rögzíti, kizárólag saját munkájáról és rendezvényeiről szóló tájékoztatáshoz, illetve a hírlevél címlistájában használja fel. Az adatokat harmadik félnek, illetve a nyilvánosságnak nem teszi hozzáférhetővé (kivéve ha erre külön engedélyt vagy felhatalmazást kap az érintett személytől).

Az Érintett az adatvédelmi hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.Az eljárás lefolytatására jogosult: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságcím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11postacím: 1363  Budapest, Pf.: 9.telefonszám: +36 (1) 391-1400;e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu;Az Érintett kérelmezheti az adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Share on facebook
Megosztás Facebookon

Támogasd a munkánkat és
legyél részese a változásnak!

Támogatod, hogy egy igazságos országban éljünk, ahol mindenkinek megvan a tudása és képessége ahhoz, hogy kiálljon az érdekeiért

Segíted a magyarországi mozgalmi és civil szféra fejlődését

Hozzájárulsz ahhoz, hogy a képzéseink hosszú távon is mindenki számára elérhetőek legyenek

Rólunk

Közélet Iskolája Alapítvány

Képzési központ és iroda: 1084 Budapest Auróra utca 11.
Email: kozeletiskolaja@gmail.com
Telefon: 06 20 957 1610 (Fernengel Ági)
Adószám: 18626654-1-41
Bankszámlaszám: 16200106-11553650 (Magnet Bank)

0
Skip to content